Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Б135 Шпаргалка Інформатика 72 питання \ 25. Основні режими форматування: шрифти, параграфи, колонтитули, рамки та інші ефекти, колонки авто форматування

Основні режими форматування: шрифти, параграфи, колонтитули, рамки та інші ефекти, колонки авто форматування

« Назад

Для форматування символу передбачені різноманітні параметри, наведені в дiалоговому вікні Шрифт (Font).

Це дiалогове вікно з'являється при виконанні команди Формат та її опції Шрифт (Format Font).

Відкритий діалог Шрифт показує поточні атрибути формату виділеного тексту. Якщо значення якогось атрибута змінюється у виділеному тексті (наприклад, деякі символи — напівжирні, а інші — ні), то поле, відповідне цьому атрибуту, залишається не-заповненим (або, якщо атрибут вмикається установкою прапорця, маркер буде сірого кольору).

У списку Шрифт наведені назви всіх шрифтів, встановлених у вашій системі. Зверніть увагу на те, як Word відмічає різні типи шрифтів. Шрифти принтера — це ті, які вбудовані у ваш поточний принтер, прийнятий за замовчуванням; якщо змінити його, то склад шрифтів принтера стане найімовірніше іншим. Кожний такий шрифт існує для обмеженої кількості розмірів.

Установка прапорців Верхний индекс і Нижний индекс підіймає або опускає текст на стандартну відстань і зменшує розміри символів. Щоб просто підняти чи опустити текст, не змінюючи його розміру, виберіть вкладку Интервал, виберіть зі списку Смещение значення Вверх або Вниз, а потім укажіть у лічильнику на точну відстань у пунктах, на яку текст має піднятися чи опуститися (1 пункт = 1/72 дюйма).

Прапорець Скрытый дає можливість робити текст невиди-мим на екрані або при друці документа. Для контролю відображення прихованого тексту застосовується команда Параметры в меню Сервис. Прихований текст буде видимим на екрані тільки за установлення прапорця. Для контролю відображення прихованого тексту застосовується команда Параметры в меню Сервис. Скрытый текст на вкладці Вид, а під час друкування — тільки під час установлення прапорця Скрытый текст на вкладці Печать.

Нарешті, ви можете натиснути кнопку По умолчанию, щоб змінити атрибути формату символів, що задаються за замовчанням, і привести їх у відповідність із значеннями на вкладках Шрифт і Интервал вікна діалогу Шрифт.

Натиснення кнопки По умолчанию (і відповідь Да на вимогу підтвердити своє рішення) призначає вибрані атрибути стилю Звичайний як документа, так і шаблону, на базі якого створювався документ. У процесі створення кожного нового документа на базі цього шаблону його текст матиме нові атрибути формату (однак кнопка За умолчанием не впливає на інші документи, що були створені раніше на основі цього шаблону).

Крім того, основні параметри шрифту (гарнітуру, розмір, зображення і підкреслення) можна задати за допомогою кнопок панелі інструментів Форматирование. (Якщо перед завданням параметрів шрифту виділити певний текстовий фрагмент, то вибрані параметри будуть застосовані до цього фрагмента. В іншому разі нові параметри поширюватимуться на текст, що вводиться.) У списку Анимация наведені назви всіх видів анімації, встановлених у вашій системі: По умолчанию, Вид анимации, НЕТ.

При форматування абзацу слід пам'ятати, що він складається з рядків. Форматування, застосоване до абзацу, поширюється на всі рядки абзацу до маркера кінця абзацу, що з'являється при натисканні клавіші <Еnter>. При форматуванні абзацу встановлюється довжина рядка, вирівнювання по лівому і правому краях, зазначається відстань між рядками і між абзацами, розставляється табуляція і визначається її тип. Переходячи на новий рядок з допомогою комбiнації клавіш, а не просто клавіші, ви cпрощуєте процес форматування абзацу. При натисканні клавіш вставляється символ нового рядка (абзац при цьому не розбивається). Міжрядковий iнтервал визначає відстань між рядками в абзаці.

Для того, щоб змінити міжрядковий iнтервал, розмістіть курсор у будь-якому місці вибраного абзацу та встановіть потрібне значення з допомогою комбiнації клавіш або виконайте команду Формат та її опцію Абзац i у вкладенні Отступы и интервалы дiалогового вікна Абзац скористайтеся списком Межстрочный. Відстань між абзацами встановлюється в полях, що містяться в розділі Интервал вкладення Отступы и интервалы дiалогового вікна Абзац. В поля Перед і После вводяться значення iнтервалів відповідно перед і після абзацу. Як і при встановленні значення міжрядкового iнтервалу, значення iнтервалів між абзацами вводяться в пунктах (кожний пункт дорівнює 1/72 дюйма).

Word значно cпрощує додавання в документ верхнього і нижнього колонтитулів. Щоб додати в документ колонтитули, виконайте команду Вид та її опцію Колонтитулы. Word перейде в режим розмічування сторінки, і на екрані з'явиться панель інструментів Колонтитулы. Щоб перейти від верхнього колонтитула до нижнього, клацніть мишкою на кнопці Верхний/нижний колонтитул або прокрутіть з допомогою вертикальної смуги прокручування сторінку документа вниз.

В колонтитул можна додати номер сторінки, дату і час. Для цього клацніть мишкою на кнопці Номер страницы, Дата чи Время на панелi інструментів Колонтитулы. Пам'ятайте, що текст у колонтитулах форматуєтся так само, як звичайний, тому відцентрувати номер сторінки, час чи дату можна так само, як при роботі зі звичайним текстом.

Обрамлення - це засіб виділення тексту. Обрамлення часто використовується при оформленні буклетів. Щоб додати до абзаца обрамлення, виконайте команду Формат та її опцію Обрамление и заливка. Якщо ви часто використовуєте обрамлення, клацнiть мишкою на кнопці Показать панель у дiалоговому вікні Обрамление и заливка абзаца. На екрані з'явиться панель інструментів Обрамление, з допомогою якої можна дуже просто додати до абзацу обрамлення. Узор заливки встановлюється у вкладенні Заливка дiалогового вікна Обрамление и заливка абзаца. Інтенсивність узору варіює від світло-сірого до суцільного чорного.

У програмі Word є чотири заздалегідь визначені режими створення стовпчиків: два стовпчики рівної ширини;три стовпчики рівної ширини; два нерівні за шириною стовпчики, причому ширший стовп чик розташовується ліворуч; два нерівні за шириною стовпчики, причому ширший стовпчик розташований праворуч.

Ви можете застосувати будь-який вид форматування колонок до всього документа, до поточного розділу, до виділеного тексту чи до тексту від поточної позиції курсора до кінця документа. Для цього слід виконати такі операції: Якщо ви хочете розбити на стовпчики лише частину документа, виділіть текст, що потрапить у стовпчики, чи встановіть курсор у позицію, з якої починатиметься розбивка на стовпчики, Word вставить лінію розриву, якщо потрібно. Виберіть команду Формат/Колонки... для відкриття діалогового вікна Колонки. У ділянці вікна Тип виберіть потрібний вам формат стовп-чиків, клацнувши на піктограмі з його зображенням. За допомогою списку, що розкривається, чи поля Применить вкажіть, до якої частини документа застосувати розбивку на стовпчики: Ко всему документу. К этому разделу, До конца документа. Word вставить лінію розриву замість поточної позиції курсора і застосує розбивку на стовпчики до останнього розділу документа. Встановіть прапорець Разделитель для виведення вертикальної лінії між колонками (як у газеті). Натисніть кнопку ОК.

Ви можете змінювати вже існуючі стовпчики: їх число, ширину й інтервал між ними. Для цього виконайте такі операції: Встановіть курсор у стовпчик, який хочете змінити. Виберіть команду Формат/Колонки... для відкриття діалогового вікна Колонки... Зміна параметрів у діалоговому вікні вплине на формат обраного вами стовпчика. Для того, щоб перетворити текст, розбитий на стовпчики, у звичайний текст (тобто в один стовпчик), виконайте такі дії. Виділіть текст, що ви збираєтеся перетворити, в один стовпчик.Виберіть команду Формат/Колонки... для відкриття діалогового вікна Колонки. В ділянці Тип клацніть на піктограмі одна. Натисніть кнопку ОК.

Автоформат у програмі Word допомагає створити привабливий вигляд документа, що легко читається, не примушуючи користувача відволікатися від змісту. Проводиться аналіз використання кожного абзацу в документі (наприклад, абзац є заголовком або елементом нумерованого списку), потім до кожного елемента застосовується відповідний стиль. Автоматично форматуються як гіперпосилання адреси Інтернету, мереж і електронної пошти, до частин документа, виділених зірочками (*) і знаками підкреслення, застосовується напівжирний або підкреслений шрифт відповідно, два дефіси (--) замінюються довгим тире (—) і т. ін.

Автоформат працює таким чином: автоматично в процесі введення документа форматуються заголовки, маркіровані і нумеровані списки, кордони, числа, символи і т. ін. Є можливості настройки роботи автоформату і відімкнення його зовсім; за допомогою команди Автоформат можна відразу відформатувати виділений текст або цілий неформатований документ, наприклад повідомлення електронної пошти. При цьому кожну зміну можна записати, прийняти або відмінити; під час відкриття повідомлень проводиться автоматичне форматування заголовків і списків. Можна легко відрізнити останнє повідомлення електронної пошти від попередніх.