Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическая культура (физкультура) \ 5557. Курсова робота Лікувальна фізична культура дітей з аутизмом

Курсова робота Лікувальна фізична культура дітей з аутизмом

« Назад

Код роботи: 5557

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фізична культура

Тема: Лікувальна фізична культура дітей з аутизмом

Кількість сторінок: 45

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Суть та зміст поняття аутизму, клінічні прояви, лікування та диференціація аутизму з іншими хворобами

1.1. Суть та зміст поняття аутизму, причини виникнення

1.2. Класифікація та клінічні прояви аутизму

1.3. Діагностика та лікування аутизму

Розділ 2. Організація та методи досліджень

2.1. Організація досліджень

2.2. Методи досліджень

Розділ 3. Результати досліджень та їх обговорень

3.1. Напрямки лікувальної фізичної культури та корекційної роботи з аутичними дітьми

3.2. Застосування засобів лікувальної фізичної культури для різних вікових категорій дітей з аутизмом

3.3. Розвиток у дитини з аутизмом соціально-побутових навичок

3.4. Проведення занять гідрокінезотерапії для дітей з аутизмом

3.5. Каністерапія

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми. За статистичними даними поширеність аутизму коливається в межах 4-8 випадків на 10 тис. дітей, тобто приблизно 0,04-0,08% дитячої популяції, а поєднання аутизму з розумовою відсталістю – до 20 на 10000.

Показник поширеності цієї патології в Україні, за офіційними статистичними даними, становить 2 на 10 тис. осіб (0,2%), що може свідчити про недосконалу організацію роботи системи надання медичної допомоги дітям із психічними захворюваннями.

Слід зазначити, що наведені цифри відбивають лише випадки так званого типового аутизму, відомого як синдром Каннера. Переважає цей розлад у хлопчиків, у співвідношенні 3-4:1 [15].

Діти з аутизмом, починаючи з перших місяців життя, відрізняються деякими особливостями розвитку. Перш за все, така дитина рано уникає всіх видів взаємодії з дорослими: дитина не притискається до матері, коли вона бере її на руки, не дивиться в очі, уникаючи прямого погляду. Враховуючи різницю проявів захворювання у хворих дітей, кожен випадок цього захворювання є унікальним. Незважаючи на це, певні узагальнюючі риси все-таки існують, за рахунок чого і можна припускати актуальність аутизму [35].

Лікувальні принципи аутизму засновані на навчанні дітей певним сценаріями поведінки, активному спілкуванні. Зниження проявів аутизму у дитини, безпосередньо залежить від старання її батьків. Батьки повинні проявляти терпіння і послідовність в навчанні і вихованні дитини з аутичними проявами, створюючи вдома максимально спокійну обстановку. Для цього слід дбати і про власне психічне здоров'я, роблячи перерви на відпочинок, відвідуючи психолога для консультацій по вихованню дитини. Допомога батьків вимагається в адаптації аутиста не тільки вдома, а й на вулиці, в дитячому садку, в школі. Батьки в кінцевому підсумку дають зрозуміти дитині, що для її можливе спілкування словами, ігри з однолітками і так далі [34].

Сьогодні розуміння аутизму значно поглиблено і розширено. Зокрема, був відкритий раніше невідомий зв'язок між мозком і імунною системою, результати досліджень не показали ніякого зв'язку між дитячою вакцинацією і аутизмом, генетична схильність до цього розладу набагато складніша, ніж уявлялося раніше [22].

На даний час в Україні катастрофічна нестача фахівців, проблеми з ранньою діагностикою та незацікавленість чиновників у сприянні вирішення питань аутизму. Коли в Європі і США вже працюють над тим, як краще влаштувати життя дорослої людини з аутизмом, то в Україні йде мова тільки про нормальні умови для дітей в школі та дошкільних закладах [16].

Мета роботи – теоретично вивчити та обґрунтувати основні підходи до застосування засобів лікувальної фізичної культури дітей з аутизмом.

Об’єкт дослідження – лікувальна фізична культура дітей з аутизмом.

Предмет дослідження – застосування засобів лікувальної фізичної культури для дітей із аутизмом.

Завдання роботи:

1. Проаналізувати і узагальнити дані науково-методичної літератури при комплексному лікуванні різних порушень у дітей з аутизмом.

2. Вивчити особливості аутичної дитини, причини виникнення та класифікацію аутизму.

3. Охарактеризувати діагностику та лікування аутизму.

4. Проаналізувати застосування лікувальної фізичної культури у поєднанні з психолого-корекційним навчанням дитини.

1. Було проаналізовано та узагальнено дані науково-методичної літератури при комплексному лікуванні різних порушень у дітей з аутизмом. В результаті було вивчено що аутизм – це захворювання, пов'язане з порушенням соціальної адаптації дитини, мовних функцій, психічного розвитку. Хвороба виникає через неможливість злагодженої роботи різних частин мозку. Більшість дітей, у яких поставлено діагноз аутизм, мають проблеми, пов'язані з організацією адекватних взаємин з оточуючими. Рання діагностика аутизму та подальше лікування дозволяє поступово реалізувати власний потенціал, соціалізувати дитину в суспільстві та допомогти жити нормальним життям.

2. Типової поведінки у хворих на аутизм не існує, тому узагальнення і створення єдиного образу для всіх випадків є неможливим. Симптоми цього захворювання проявляються у дітей (це вроджене захворювання) у віці до трьох років, частіше хворіють хлопчики. Основні особливості аутичної дитини: не розвивають тісних емоційних стосунків з батьками, відсутні або помітно обмежені ігри з однолітками, у дітей з аутизмом дуже часті спалахи люті і агресії, дитина довго не розмовляє, повторює почуті фрази, слова (ехолалії), замкнута в собі, важко орієнтується в своїх емоціях та вчинках. Аутизм класифікують за віковими особливостями дитини, розрізняють: ранній дитячий аутизм, дитячий дошкільний, підлітковий та дорослий. Причини аутизму досі вивчаються, але основні це комбіновані фактори впливу, при яких поєднуються генетичні фактори і фактори несприятливого зовнішнього впливу (інфекційні захворювання при вагітності, токсичний вплив при вагітності, родові ускладнення тощо).

3. Дитина яка має аутизм обов’язково повинна пройти лікарську комісію. До її складу входять лікар, психолог, психіатр, невролог, а також інші фахівці. Крім цього у складі комісії можуть бути присутні батьки, вихователі або вчителі дитини – інформація з їхнього боку дозволяє більш точно визначити стан дитини виходячи з наявності різних точок спостереження перерахованих осіб. Найкращий результат має рання діагностика та ранній початок лікування.

4. Проведення будь яких занять з лікувальної фізичної культури для дітей з аутизмом не можливе без попередньої психолого-корекційної роботи. Навчально-корекційний процес з дітьми з аутизмом є досить довготривалим та потребує постійного пошуку шляхів корекції захворювання та формування моделі соціальної поведінки дитини.

Корекційне навчання з невербальними аутичними дітьми має подвійну мету: формування фундаментальних загально-навчальних навичок, спрямування уваги на вчителя, дидактичний матеріал, сидіння за партою; корекція несприятливих для навчального процесу форм поведінки. Навіть за відсутності очевидних психомоторних порушень аутичній дитині необхідне певне фізичне навантаження для підтримки психофізичного тонусу, нормального розвитку м’язової і опорно-рухової системи та зняття психоемоційної напруги.

1. Аппе Фр. Введение в психологическую теорию аутизма / Фр. Аппе. – М.: Теревинф, 2006. – 216 с.

2. Бин Дж., Оулдфильд А. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных игр / Дж. Бин., А. Оулдфильд. – М.: Теревинф, 2000. – 166 с.

3. Богуш А. М. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш // Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. - К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

4. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. Для воспитателя дет. сада / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера. – М.: Просвещение, 1998. – 144 с.

5. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 2001. – 480 с.

6. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 3. Проблемы развития психики / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 2003. – 368 с.

7. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 5. Основы дефектологии / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 2001. – 368 с.

8. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: Навчальний посібник / Т. М. Дегтяренко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.

9. Доленко О. В. Аутизм в дошкольном детстве. Откровенный разговор (в помощь родителям) / О. В. Доленко. – Запорожье: ООО “Типография “Печатный мир”, 2009. – 140 с.

10. Кипхард Э. Й. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного и соціального развития: От рождения до 4-х лет. Изд. 2-е, стер. / Э. Й. Кипхард. – М.: Теревинф, 2009. – 112 с.

11. Козырева О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия: учебный словарь-справочник / О. В. Козырева, А. А. Иванов. – М.: Советский спорт, 2010. – 280 с.

12. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади / А. А. Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

13. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) / О. Л. Кононко. – К.: Стилос, 2000. – 336 с.

14. Кононко О. Л. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Науковий керівник О. Л. Кононко. – К., 2004. – 192 с.

15. Коэн Ш. Жизнь с аутизмом / Ш. Коэн. – М.: Институт общегуманитарных Исследований, 2008. – 240 с.

16. Маляхін З. П. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Відповідальний редактор З. П. Маляхін. – К., 1991. – 199 с.

17. Михайлова Н. Є. Гідрокінезотерапія як засіб фізичної реабілітації дітей з розумовими вадами / Н. Є. Михайлова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Вип. 5 / Редкол.: К. П. Козлова (голова) та ін. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. – С. 485-489.

18. Никольская О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – М.: Теревинф, 2007. – 342 с.

19. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей / Пер. С англ. Н.Л. Холмогоровой. С. Ньюмен. – Изд. 5-е, стереотипное. – М.: Теревинф, 2011. – 236 с.

20. Питерс Т. Аутизм: От теоретического понимания к педагогическому воздействию / Т. Питерс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с.

21. Романчук О. Розлади спектру аутизму в запитаннях та відповідях / О. Романчук. – Львів: Колесо, 2009. – 168 с.

22. Тингей-Михаэлис К. Дети с недостатками развития: книга в помощь родителям / К. Тингей-Михаэлис. – М.: Педагогика, 1998. – 240 с.

23. Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму / Т. В. Скрипник. – К.: Видавництво “Фенікс”, 2010. - 388 с.

24. Тарасун В. В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом / В. В. Тарасун, Г. М. Хворова. – К.: Наук. світ, 2004. – 100 с.

25. Флэйк–Хобсон К. Развитие ребёнка и его отношений с окружающими / К. Флэйк–Хобсон, Б. Е. Робинсон, П. Скин. – М., 1998. – 314 с.

26. Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе / Л. М. Шипицына. – СПб.: Речь, 2005. – 477 с.

27. http://rd8.kr.ua/rannij-dityachij-autizm-prichini-simptomi-diagnostika-ta-likuvannya/ (01.11.2016).

28. http://diagnoz.net.ua/likyvanja-ditej/18719-ranny-dityachiy-autizm-simptomi-lkuvannya.html (30.10.2016).

29. http://www.autism-spectrum.org.ua/index.php/med_therapy_uk.html (01.11.2016).

30. http://malenkiy-prints.ru/nashi-vozmozhnosti/67-reabilitatsiya-s-pomoshchyu-kanisterapii (02.11.2016).

31. http://www.prof-rahmanov.dp.ua/node/show/60 (01.11.16).

32. http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/ (02.11.2016).

33. http://www.kp.ru/guide/autizm-u-detei.htm (01.11.2016).

34. http://medportal.ru/enc/pediatrics/autizm/2 (03.11.2016).

35. http://virgo.org.ua/index.php/nevrologiya/804-аутизм-симптоми-проявів-у-різних-вікових-групах-діагностування-лікування-аутизму (02.11.2016).