Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическое воспитание и спорт \ 5357. Курсова робота Шляхи активізації навчально-пізнавального процесу на уроках фізичної культури

Курсова робота Шляхи активізації навчально-пізнавального процесу на уроках фізичної культури

« Назад

Код роботи: 5357

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фізичне виховання і спорт

Тема: Шляхи активізації навчально-пізнавального процесу на уроках фізичної культури

Кількість сторінок: 28

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Шляхи активізації навчально-пізнавального процесу на уроках фізичної культури

1.1. Використання індивідуальних особливостей дітей, як запоруки ефективної активізації навчально-пізнавальної діяльності

1.2. Розвиток самостійності учнів на уроках

1.3. Використання нестандартних типів уроків

1.4. Використання спортивних та рухливих ігор

Розділ 2. Практичні рекомендації щодо активізації навчально-пізнаального процесу на уроках фізичної культури

2.1. Рекомендації щодо проведення уроків фізичного виховання у першому класі

2.2. Дисципліна та способи її підтримки, як складова успішного навчально-виховного процесу

2.3. Аналіз психологічної атмосфери класу як спосіб підвищення ефективності навчально-пізнавального процесу

2.4. Впровадження етапу зі змінними вправами на уроці фізичного виховання

2.5. Розвиток самостійності учнів під час розучування нових вправ

Висновок

Список використаних джерел

Актуальність дослідження. В XXI столітті у системі навчання активно відбувається інтенсифікація та оптимізація навчально-виховного процесу, внаслідок чого підвищується навчальне навантаження на учнів, зокрема учнів початкової школи. Діти у початковій школі дуже перевантажені та, водночас, здоров’я дітей з кожним роком погіршується через надмірне захоплення комп’ютерними іграми і сидячим способом життя. Так, за словами Олени Чорної, заступника начальника Вінницького обласного управління освіти, лише один учень з десяти закінчує школу здоровим [8]. А рівень здоров’я учнів має великий вплив на залученість учня до навчально-пізнавальної діяльності.

Внаслідок вищезазначених факторів зростає втомлюваність дітей на уроках, що в свою чергу призводить до погіршення якості сприймання та усвідомлення нової інформації, до втрати мотивації до навчання, до труднощів у виконанні висунутих вчителем, відповідно до мети уроку, навчальних завдань.

Через це, на сучасному етапі розвитку педагогіки й організації навчально-виховного процесу постає актуальною необхідність пошуку шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Під поняттям активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів розуміють підвищення рівня залученості дітей до процесу навчання та рівня усвідомленого пізнання закономірностей у процесі навчання, активізація творчої діяльності дітей.

Великою є роль рухової активності у профілактиці стресів та психічних розладів, частота яких збільшилась в останні роки серед дітей внаслідок збільшення потоку інформації, прискорення ритму життя, інтенсифікації процесу навчання у школі. Активізація рухової діяльності дає можливість значно полегшити боротьбу із проявами стресових ситуацій, активізувати навчально-пізнавальну діяльність дітей. [13]

Рухова активність дітей із віком різко знижується. Чим більше дорослішає дитина, тим більше часу вона проводить сидячі у дитячому садку, школі, дома за виконанням домашнього завдання, біля телевізора чи комп’ютера. Це призводить до збільшення маси тіла, діти стають млявими, в них знижується потреба у руховій активності. Саме тому необхідно з перших днів навчання прививати дитині справжній свідомий інтерес до заняття фізичною культурою. [6]

Пошук шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності відбувається одночасно у всіх навчальних дисциплінах, то ж не дивно, що предмет фізичного виховання ця проблема також не обходить стороною. На уроках фізичного виховання активність та свідоме ставлення учнів до процесу навчання є не менш важливим, аніж на будь-якому іншому уроці. Від рівня зацікавленості учня у виконанні поставлених вчителем завдань залежить не лише ефективність уроку, як такого, а й здоров’я учня в цілому.

Об’єктом дослідження є пошук шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізичної культури.

Предметом дослідження є форми проведення уроків, прийоми, методи та сучасні техніки роботи вчителя, метою яких є активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити найоптимальніші форми проведення уроків, прийоми, методи та техніки роботи вчителя, які дозволяють активізувати діяльність учнів, підвищити рівень їх залученості до навчально-пізнавального процесу, розвивати самостійність та ініціативність на уроках фізичної культури та, як результат, підвищити ефективність уроків фізичної культури в цілому.

Відповідно до мети визначено такі завдання:

1. Дослідити шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізичної культури;

2. Дослідити способи вирішення поставленої проблеми у роботах педагогів сучасності;

3. Обґрунтувати необхідність підвищення активності учнів на уроках фізичної культури;

4. Виявити складові, що сприяють активізації діяльності дітей на уроках фізичної культури;

5. Практично перевірити окремі способи активізації пізнавальної діяльності учнів;

Методи дослідження: пошуково - бібліографічний – аналіз вітчизняної літератури, історико - педагогічний аналіз друкованих джерел, матеріалів педагогічної преси; предметно - цільовий – аналіз педагогічної літератури; структурно - системний аналіз.

Практична цінність курсової роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані вчителем початкової школи для більш ефективного вирішення проблеми недостатньої активності учнів на уроках фізичної культури.

Курсова робота складається з теоретичною та практичної частини. Для якісного виконання теоретичної частини, було ґрунтовно проаналізовано наявні літературні джерела з теми фізичної культури і спираючись на отриману з них інформацію обґрунтовано необхідність активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Було виявлено, що проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності тісно пов’язана із розвитком самостійності учнів, із їх свідомим залученням до навчально-пізнавального процесу та із розвитком інтересу до предмету фізичної культури зокрема і спорту взагалі. Ця проблема є актуальною і вимагає пошуку найоптимальніших форм проведення уроків, методів, способів та технік роботи вчителя з учнями з метою активізації їх пізнавальної діяльності. Розв’язання проблеми активізація пізнавальної діяльності учнів сприятиме збільшенню ефективності навчально-виховного процесу, вирішуватиме завдання свідомого залучення дітей до виконання поставлених педагогічних цілей.

З’ясовано, що головним мотивом заняття фізичною культурою та спортом для дітей початкової школи є наслідування старшим чи друзям. Цей мотив проявляється підсвідомо. Тому необхідно вже в процесі навчання трансформувати цей підсвідомий мотив наслідування у свідомий мотив пізнання та саморозвитку, необхідно розвинути в дитини справжній інтерес займатися фізичною культурою.

Для досягнення свідомого ставлення дитини до уроку вчитель має проявити свої високі професійні якості, відповідально ставитися до побудови уроку та підбору вправ. Урок має бути цікавим, насиченим, містити різноманітні види діяльності – діти не мають нудьгувати.

В ході написання теоретичної частини курсової роботи, було завчасно підготовлено необхідну теоретичну базу та взято на озброєння методику врахування психологічних особливостей учнів (за В.М. Біловою).

В ході педагогічної практики було виявлено, що велику ефективність для активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей має щільно та різноманітно побудований навчальний процес, коли учні постійно перемикаються з одного виду діяльності на інший і не встигають занудьгувати. Це збільшує динамічність навчально-пізнавального процесу і цілковито захоплює дітей.

Під час переддипломної практики, з метою збільшення активності дітей в ході навчально-виховного процесу, у структуру уроку фізичної культури було успішно впроваджено етап із вправами, які відрізнялися від уроку до уроку. Це захоплювало дітей і вирішувало проблему активізації їх діяльності.

Гарно показало себе використання прагнення дитини продемонструвати свої вміння. Доцільно і корисно залучати усіх дітей до діяльності під час розучування нових вправ: одні учні демонструють вправи, інші спостерігають і шукають помилки у виконанні вправ.

Активізувати пізнавальну діяльність дітей на уроці дуже легко, коли діти є співавторами проведення уроку. Слід мати завдання чи вправи, у яких вчителеві знадобляться помічники з числа учнів. Ставши помічниками вчителя, діти намагатимуться проявити себе, більш свідомо поставляться до уроку.

Правильний підхід до активізації пізнавальної діяльності учнів сприятиме також подоланню проблем з дисципліною у класі. Здебільшого, діти починають псувати дисципліну, коли їх не влаштовує темп ведення уроку чи він є не цікавим, наслідком цього є зниження активності дітей на уроці. А тому активізація пізнавальної діяльності дітей зменшить проблеми дисциплінованості класу.

Було практично перевірена та доведена ефективність врахування психологічної атмосфери класу за В.М. Біловою, із визначенням холериків, меланхоліків та флегматиків з числа учнів. З початком переддипломної практики дана методика дозволила розв’язати проблеми із дисципліно, краще керувати діяльністю дітей.

Отже, кожен вчитель має приділяти значну увагу питанню активізації пізнавальної діяльності учнів і це стане однією зі складових його становлення як компетентного педагога, допомагатиме вирішенню поставлених педагогічних цілей.

1. Астахов А. И. Ждёт нас большая работа // Физическая культура в школе. - 1989. - №3.

2. Баранов В. М. В мире оздоровительной физкультуры. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – К.: Здоровья, 1991. – 136 с.: ил.

3. Білова В. М. Науково-методичний журнал “Фізичне виховання в школі” №1(47) 2007 січень-лютий.

4. Бондар Т. С. Спортивні та рухливі ігри на уроках фізичної культури в початковій школі / Упоряд. Т. С. Бондар. - Х.: Веста: Вид-во “Ранок”, 2008. - 192с. - (Педагогічна майстерня)

5. Бортніков О. М. “Формування навичок самостійності під час занять фізичною культурою” Науково-методичний журнал “Фізичне виховання в школах України” №1 (13) січень 2010 р.

6. Дубогай А. Д., Мовчан Л. М. Физкультура: мы и дети. – К.: Здоровья, 1989. – 144 с.

7. Печерська Е. Уроки різні та незвичайні // Рідна школа. – 1995. – №8. – С. 62-65.

8. Полька Н., “20 хвилин” http://vn.20minut.ua/Osvita/yak-perevantazhuyut-uchniv-pochatkovih-klasiv-10256411.html.

9. Твердохліб Ж. О., Погребенник Л. І. Рухливі ігри для сучасної школи: Методичні матеріали. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 62 с.

10. Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания: Учебное пособие для студентов педагогических институтов и педагогических училищ: Б. М. Шиян, Б. А. Ашмарин, Б. Н. Минаев.: Просвещение, 1988. – 224 с.: ил.

11. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. - 248с.

12. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 272 с.

13. Язловецкий В. С. Физическое оспитание детей и подростков с ослабленым здоровцем. – К.: Здоровья, 1991. – 232 с.: ил.