Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Экономическая география стран мира \ 5344. Доповідь Вплив природних ресурсів на формування господарського комплексу Туреччини

Доповідь Вплив природних ресурсів на формування господарського комплексу Туреччини

« Назад

Код роботи: 5344

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Економічна географія країн світу

Тема: Вплив природних ресурсів на формування господарського комплексу Туреччини

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

ВСТУП

Вплив природних ресурсів на формування господарського комплексу Туреччини

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми дослідження полягає у розкритті загальних відомостей про природні ресурси Туреччини та їх вплив на господарство країни.

Метою роботи полягає у дослідженні природних ресурсів, а також їх вплив на розвиток господарства країни.

Завдання дослідження. Для досягнення мети дослідження поставлені наступні завдання:

- дослідження природних ресурсів і їх вплив на господарство Туреччини;

- розглянути проблеми, можливості їх вирішення і перспективний напрямок розвитку господарства країни.

Обєкт дослідження – господарство Туреччини.

Предметом дослідження роботи є природні ресурси та їх вплив на розвиток господарства Туреччини.

Методи дослідження, які були використані при написанні даної роботи:

- картографічний;

- статистичний;

- узагальнення;

- аналізу та синтезу;

- системний.

Туреччина характеризується значними запасами різноманітних природних ресурсів, хоча вони і не повністю вивчені. В країні добре розвинена видобувна промисловість, розвивається гідро електроенергетика на базі своїх річок. Відчутний в економіці країни ріст підприємств чорної та кольорової металургії, які працюють безпосередньому на власній сировині для чорної і кольорової металургії. На основі металургії відбувається розвиток різноманітних галузей машинобудування. Туреччина володіє потужним будівельно-індустріальним комплексом, що забезпечує виробництво будівельною сировиною.

Внаслідок сприятливих агрокліматичних і ґрунтових ресурсів Туреччина в даний час займає одне з провідних місць по виробництву продуктів харчування і входить у вісімку країн, що цілком забезпечують себе продовольством.

Маючи 28 млн. га зрошувальних земель і сприятливі агрокліматичні ресурси, країна займає п'яте місце у світі по вирощуванню овочів і дев'яте – фруктів.

Велика частка сільськогосподарської продукції й в експорті: це - бавовна, тютюн, фундук, інжир, ізюм і цитрусові. На основі своєї с/г сировини досить розвинена і переробна галузь.

Туреччина має значні лісові ресурси. Ліси і чагарники займають 25,9 % усієї території країни, і по площі лісів Туреччина знаходиться в Європі на 4-ом місці. Забезпеченість різних територій лісами вкрай нерівномірна.

Проте, частина лісових масивів Туреччини – це чагарники і низькосортні ліси придатні для заготівлі дров, а не для ділової деревини. А також ліси не відрізняються високою якістю порід. Тому ліси країни відносно мало використовуються в промисловості.

Великі потенційні можливості щодо використання ресурсів моря. Оскільки країна з трьох сторін оточується морями, а ще і наявність внутрішніх водойм: озер і водоймищ рибальство є перспективною галуззю.

1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / В. В. Безуглий // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ “Академія”, 2005. – 704 с.

2. Економічна стратегія Туреччини // Діловий вісник. – 2009. - № 4. – с. 9.

3. Економічна і соціальна географія світу: Атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2005. – 48 с.

4. Малая энциклопедия стран / Сиротенко Н. Г., Менделеев В. А. / 2-е изд., перераб. - М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: ООО "Торсинг", 2005. – 560 с.

5. Максаковский В. П. / Географическая картина мира / В. П. Максаковський // В 2 кн. Кн. I: Общая характеристика мира. – "Дрофа", 2003. – 350 с.

6. Михайлюк О. Л. Оцінка економічного розвитку країн Південно-Західної Азії / О. Л. Михайлюк. – К.,2008. – 353 с.

7. Монеси Ауретта / Турция / Перевод с англ. Монеси Ауретта - БММ АО, 2004. – 136 с.

8. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність / В. Є. Новицький // Підручник. Київ: КНЕУ, 2003. – 465 с.

9. Семенов В. Ф. Економіко-географічна характеристика країн Азії / В. Ф. Семенов. – К., 2005. – 235 с.

10. Страны мира / Факты и цифры. - СПб.: "Норинт", 2005. – 360 с.