Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Урбоэкология \ 5288. Магістерська робота Шкідливий вплив на довкілля автомобільним транспортом

Магістерська робота Шкідливий вплив на довкілля автомобільним транспортом

« Назад

Код роботи: 5288

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Урбоекологія

Тема: Шкідливий вплив на довкілля автомобільним транспортом

Кількість сторінок: 104

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1.1. Автомобільний транспорт – основне джерело забруднення атмосферного повітря міст та населених пунктів

1.2. Аналіз парку транспортних засобів України

1.3. Склад відпрацьованих газів колісних транспортних засобів та їх вплив на організм людини та навколишнє середовище

1.4. Вплив шкідливих викидів дорожніх транспортних засобів на стан здоров’я людини

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ПАЛИВА ТА ЙОГО ЯКІСТЬ В УКРАЇНІ

2.1. Державні стандарти та нормативні документи, які регламентують якість палива в Україні

2.2. Введення євро стандартів на якість палива в Україні

2.3. Основні проблеми низької якості моторних палив в Україні

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН КОЛІСНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

3.1. Технічні заходи щодо зменшення негативного впливу транспорту на довкілля

3.2. Проведення технічного контролю КТЗ

3.3. Поступове підвищення екологічних вимог до КТЗ

3.4. Введення зон з низьким рівнем викидів шкідливих речовин

3.5. Підвищення кваліфікації водіїв

3.6. Раціональна організація дорожнього руху

Розділ 4. СИСТЕМА НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

4.1. Залежність шкідливих викидів від умов експлуатації та режимів руху

4.2. Залежність кількості шкідливих викидів від технічного стану КТЗ

4.3. Система управління нормуванням шкідливих викидів в країнах Євросоюзу та США

4.4. Нормування шкідливих викидів автомобільного транспорту

Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Законодавчі та нормативно правові акти з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, що регламентують діяльність підприємства

5.2. Діяльність служби охорони праці на підприємстві

5.3. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці інженера в лабораторії

5.4. Аналіз трудового процесу

5.5. Аналіз виробничих факторів

5.6. Аналіз джерел факторів впливу на функціональний стан працівника

5.7. Рекомендації щодо покращення умов праці та розрахунок їх економічної ефективності

5.8. Проведення та визначення ефективності умов заходів покращення умов праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми: Основними штучними джерелами забруднення довкілля, що виникають в результаті діяльності людини, є об'єкти транспорту, промисловості, енергетики, сільського та комунального господарств. Переважаючим серед цих джерел є саме транспорт.

Автомобільний транспорт є однією з галузей, що в значній мірі визначає розвиток промисловості і сільського господарства будь-якої країни. Тому світовий парк автотранспортних засобів безперервно збільшується. Значну роль відіграє автомобільний транспорт в економіці України. Автомобільним транспортом перевозиться понад 60 % пасажирів і більше половини обсягу вантажів. Він є безпосередньою складовою процесу виробництва — промислового й сільськогосподарського.

Розвиток автотранспортного комплексу супроводжується негативним впливом на навколишнє середовище та людину. Постійне збільшення кількості рухомого складу автомобільного транспорту призводить до збільшення викидів шкідливих речовин відпрацьованих газів. Викиди автотранспортних засобів складають біля 30% всіх шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу та 95,5% від загальної кількості викидів від усіх джерел транспорту по країні [1].

Викиди в атмосферу дуже впливають перш за все на людину та на навколишнє природне середовище. Підвищується рівень захворювань. При попаданні їх в організм людини, більше всього страждають органи дихання, що згодом може викликати ряд небезпечних, як гострих, так і хронічних захворювань. Оксиди вуглецю можуть викликати кисневу недостатність тканин, зниження дії гемоглобіну в крові, та привести до смерті.

Надають руйнівний вплив на нервову і серцево-судинну системи, викликають часті нездужання, головні болі, задишку, запаморочення, млявість, дратівливість, порушення сну і багато інших порушень роботи організму. Оксиди азоту згубно впливають на органи дихання, дратуючи дихальні шляхи, сприяють появі пухлин і запальних процесів. У відпрацьованих газах міститься безліч важких металів, які мають властивості осідати в організмі, накопичуючись поступово. Небезпека полягає в тому, що зашлакованість організму відбувається непомітно для людини, і в майбутньому абсолютно несподівано може вилитися в серйозне захворювання, зокрема різке збільшення випадків появи у людей ракових пухлин дихальної системи реєструється у великих містах, медики пов'язують це з постійним поглинанням нашими легкими отруйних речовин з атмосфери.

У відпрацьованих газах автомобільних ДВЗ знаходиться близько 400 хімічних відходів, з яких особливо небезпечною є група поліароматичних вуглеводнів, таких як бенз(α)пірен. Двооксид вуглецю СО2 - є нетоксичним і негорючим газом без кольору та запаху, який в 1,5 рази важче повітря. Надлишковий вміст цього газу в атмосфері призводить до так званого парникового ефекту.

Якісний та кількісний склад відпрацьованих газів автомобільного двигуна залежить від умов перебігу робочого процесу, який безпосередньо пов’язаний з типом, технічним станом системи живлення та її експлуатаційним регулюванням [11].

На сьогодні тривають роботи щодо зменшення негативного впливу автомобільних транспортних засобів на довкілля не системні оскільки відсутня система, яка б дала змогу контролювати рівень шкідливих викидів автомобільних ДВЗ в умовах експлуатації. З метою контролю рівня токсичних викидів автотранспортних засобів доцільним є створення законодавчих нормативів, процедур контролю, технологій, що забезпечили б підтримання технічного стану автомобілів на рівні, який гарантує викид шкідливих речовин, не вищий за нормативний в процесі експлуатації, а також проведення податкової політики, яка стимулювала б зниження викиду шкідливих речовин. Необхідне підвищення культури експлуатації та підтримання технічного стану автомобільних ДВЗ на належному рівні.

Мета дослідження: Зменшення шкідливого впливу на довкілля автомобільного транспорту шляхом удосконалення системи нормування факторів забруднення довкілля.

Об’єкт дослідження: Шкідливий вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище.

Предмет дослідження: Система управління шкідливими викидами автомобільного транспорту на навколишнє середовище.

Автомобільний транспорт негативно впливає на довкілля, а також на стан здоров’я людини. Саме автомобільний транспорт дає найбільший відсоток від усіх шкідливих викидів в атмосферу, але застосування сучасних норм викидів шкідливих речовин призводить до зменшення негативного впливу транспорту на довкілля.

За дослідженнями консалтингових агентств в Україні, середній термін володіння автомобілем складають автомобілі з терміном експлуатації 18.7 років. Екологічні вимоги до цих автомобілів на час їх випуску були меншими в порівнянні з сучасними. Такі автомобілі є основним джерелом забруднення навколишнього середовища.

Технічні заходи, направлені на зменшення шкідливого впливу автомобільного транспорту, які необхідно реалізувати в Україні розподіляються за такими основними напрямками:

- використання альтернативного палива або зміна характеристик застосовуваного палива;

- використання нових типів силового устаткування, в яких викид шкідливих речовин менший (водневий або електродвигун, гібридні приводи);

- застосування пристроїв очищення або нейтралізації відпрацьованих газів;

- вдосконалення процесів керування автомобілем, транспортними потоками, поліпшення дорожніх умов, а також вдосконалення і організація перевезення вантажів;

- навчання і професійна підготовка водіїв з метою покращення експлуатації ДТЗ;

- законодавче чи адміністративне обмеження використання транспортних засобів, що не задовольняють сучасним екологічним вимогам;

- розробка нормативів, процедур контролю в процесі експлуатації, а також технологій, що забезпечують підтримання технічного стану автомобілів на рівні, який гарантує викид шкідливих речовин, не вищий за нормативний;

- виведення застарілих ТЗ з експлуатації їх утилізацією;

- покращення дорожньої інфраструктури;

- регулювання умов руху: обмеження швидкості, односторонній рух інше.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., Тимченко І. І. Автомобільні двигуни / Ф. І. Абрамчук, Ю. Ф. Гутаревич, К. Є. Долганов, І. І. Тимченко: Підручник. - К.: Арістей, 2004. - 476 с.

2. Автомобільний транспорт України - стан, проблеми, перспективи розвитку. Монографія. За заг. ред. A. M. Редзюка. 2005, - 400 с.

3. Автотранспорт и окружающая середа // «Грузовое и пассажирское автохозяйство», № 2 – 2004. – С. 31-40.

4. Автомобильный справочник Bosch: пер. с англ., М.: За рулем, 2000. - 896 с.

5. Афанасьєв П., Любас Д. Будущее за гибридными автомобилями / П. Афанасьев, Д. Любас // Электрик. - 2012. - №11. - С. 30-33.

6. Гутаревич Ю. Ф., Зеркалов Д. В., Говорун А. Г., Корпач А. О., Мержиєвська Л. П. Екологія автомобільного транспорту / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська: Навч. Посібник – К.: Основа, 2002. – 312 с.

7. Гутаревич Ю. Ф., Зеркалов Д. В., Говорун А. Г., Корпач А. О., Мержиєвська Л. П. Екологія та автомобільний транспорт / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська: Навч. Посібник – К.: Арістей, 2006. – 292 с.

8. Гутаревич Ю. Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях / Ю. Ф. Гутакевич / Киев: Выща шк., 1991. - 179 с.

9. ГОСТ 12.1.007-88. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtr.by/upload/iblock/f3d/gost%2012.1.007-76.pdf.

10. Горбунов В. В., Патрахальцев Н.Н. Токсичность двигателей внутреннего сгорания / В. В. Горбунов, Н. Н. Патрахальцев. М.: РУДН, 1998. – 214 с.

11. Грицук І. В., До питання вибору і обгрунтуваня типу випробувального їздового циклу для дослідження показників токсичності відпрацьованих газів двигунів дорожніх транспортних засобів: Зб. наук. пр. – К.: Рухомий склад, 2009. – 106-117 с.

12. Додаток 6 до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=08C9X7BDD8.

13. Додаток 7 до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8202/8203/461930/.

14. ДСТУ 4276:2004 Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелям // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.autoua.net/documents/exploitation/73.html.

15. ДСТУ 4277:2004 Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.autoua.net/documents/exploitation/72.html.

16. Екологічні вимоги Правил ЄЕК ООН та Директив ЄС до КТЗ і двигунів / Редзюк А. М., Климпуш О. Д., Гутаревич Ю. Ф., Устименко В. С., Клименко О. А. // Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Монографія / Держ. автотр. наук.-досл. і проект. інст. / За заг. ред. А. М. Редзюка.- К.: ДП «Державтотранс НДІ проект», 2005. - С. 286-302.

17. Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-s-doc61199.html.

18. Закон України «Про дорожній рух» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html.

19. Закон України «Про міліцію» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_militsiyu.htm.

20. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

21. Закон України «Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22481.html.

22. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів» від 27.12.2005 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

23. Злобін Ю. А. Основи екології / Ю. А. Злобін. - К.: Лібра, 1998. - 249.

24. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. - К.: Либідь, 2006. - 400 с.

25. Костів І. Ф. Експлуатація автомобільного транспорту / І. Ф. Костів. Львів: Світ, 2004. – 496 с.

26. Кульчицкий А. Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей (Exhaust emission of automotiv and tractor engines) / А. Р. Кульчицкий // учебное пособие (изд. 2, исправленное и дополненное). - Москва: ООО» Академический проект», 2004. - 400 с.

27. Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.3 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2008/18_3/207_Basznianyn_18_3.pdf.

28. Підлісна М. С. «Облікування та нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу парком озброєння і техніки» / М. С. Підлісна // Наук.-техн. зб. – Львів: ЛВІ. – 2004, вип. 3. – С. 72-76.

29. Поэтапное введение в Украине экологических норм «Евро 4» - «Евро 6» для АТС. Редзюк А. М., Агеев В. Б., Устименко В. С., Клименко А. А. (ГП «Госавтотранс-НИИ проект») // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://infopedia.su/11xdb9b.html.

30. Редзюк А. М., Бейко О. А., Устименко В. С. Вплив якості моторних палив на екологічні показники КТЗ, удосконалення нормативних вимог до моторних палив // Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Монографія / Держ. автотр. наук.-досл. і проект. інст. / за заг. ред. А. М. Редзюка. - К.: ДП «Державтотранс НДІ проект», 2005. - С. 314-329.

31. Третьяков С. И. Повышение топливной экономичности и экологичности автомобилей в процессе эксплуатации / С. И. Третьяков // Журнал «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», №2 – 2008. – с. 29-38.

32. «Уведення екологічних норм Євро-3 – Євро-6 в Україні, аналіз структури парку автомобілів за екологічними ознаками» / Редзюк А. М., Устименко В. С., Клименко О. А., Бондар О. В. // Науково-виробничий журнал «Автошляховик України» – 2011, вип. 4. – 48 с.

33. Чорноштан Т. М. Із досвіду викладання екологічної етики в Яготинському інституті МАУП / Т. Чорноштан // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. - К., 2012. - Випуск 63 (8). - С. 492-498.