Распечатать страницу

Звіт з практики Діяльність роботи готелю «Турист»

« Назад

Код роботи: 5149

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Готельний бізнес

Тема: Діяльність роботи готелю «Турист»

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЙОМСТВО З ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Місце розташування, підпорядкованість, призначення, рівень комфорту, види послуг, місткість, поверховість, типи номерів

1.2. Вимогами до зовнішнього вигляду, уніформи, особистої гігієни працівників готельно-ресторанного комплексу

1.3. Аналіз та оцінка функціонального стану підприємства

РОЗДІЛ 2. РОБОТА У СЛУЖБІ ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ГОТЕЛЮ (RЕСЕРTION)

2.2. Бронюванням номерів займається менеджер служби прийому та розміщення

2.3. Нічний аудит

РОЗДІЛ 3. РОБОТА У СЛУЖБІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НОМЕРІВ

3.1. Функціональні обов`язки працівників поверхової служби

3.2. Організація прибиральних робіт

3.3. Технологія прибирання приміщень загального користування

РОЗДІЛ 4. РОБОТА У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ

4.1. Організація роботи у виробничих цехах

4.2. Робота заготівельних цехів

4.3. Робота доготівельних цехах

ЧАСТИНА 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ У БАРІ ТА ОБІДНІЙ ЗАЛІ

5.1. Інвентар і посуд для коктейлів

5.2. Обслуговування офіціантами

5.3. Складання меню

5.4. Етика обслуговування

5.5. Обслуговування в номерах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Сучасні тенденції в економічному, культурному та політичному житті України на шляху інтеграції у світове співтовариство вимагають прискореного розвитку туристичної галузі та готельної індустрії, зокрема. Високі темпи росту національної економіки та позитивні зрушення у соціальній сфері сприяють трансформації підприємств готельної індустрії в напрямі створення умов для надання послуг, які б відповідали міжнародному рівню. За цих умов важко переоцінити роль управління готелем як важливого фактора визначення та досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Задачею наукових досліджень на цьому етапі є сприяння прискореному розвитку підприємств готельної індустрії, пошуку шляхів удосконалення методів і форм управління їхньою діяльністю, що й зумовило вибір об’єкта дисертаційного дослідження.

За рахунок вибору найбільш раціональних форм господарювання готельне господарство може перетворитися на справжню "індустрію гостинності". В Україні, на відміну від розвинених туристичних країн, воно знаходиться лише в стадії становлення. Нестабільна економічна ситуація, недостатня підтримка держави, недосконалість правової бази робить готельне господарство в Україні сферою, недостатньо привабливою для інвесторів.

Як об'єкт по аналізу діяльності підприємства розглянуто підприємство «Турист».

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з організації та технології обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного господарства, ознайомлення з сучасним обладнанням, методами та формами здійснення технологічних процесів, оволодіння професійними вміннями та навичками та готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.

Завдання виробничої практики:

- ознайомитись з технологічними основами готельної та ресторанної діяльності, основними, допоміжними та обслуговуючими технологічними процесами, циклами та операціями, що лежать в основі готельної діяльності;

- сформувати знання і уміння з аналізу та реалізації технологічних процесів, циклів та операцій для забезпечення ефективного виробництва і споживання готельних та ресторанних послуг відповідно до міжнародних стандартів якості та гостинності;

- ознайомитись з нормативними документами та технологічними стандартами послуг проживання та харчування на даному підприємстві, а також системою контролю за дотриманням якості послуг;

- ознайомитись з сучасним обладнанням підприємств готельного та ресторанного сервісу, методами та формами здійснення технологічних процесів, технікою безпеки та охороною праці на підприємстві.

Під час написання звіту про проходження практики я приділяла велику увагу тим питанням, які стосувалися оформлення взаємин клієнта з готелем.

Також я керувалася тими принципами, які висувалися до роботи у готелі перед його працівниками, оскільки добре підібраний персонал створює ту атмосферу у роботі на будь-якому підприємстві, завдяки якій у клієнта створюється добре враження про дане підприємство. Проаналізувавши роботу служби прийому я встановила, що служба прийому та розміщення найбільш впливає на враження гостя про готель. З цією службою гість контактує найбільше, сюди ж він звертається за інформацією і послугами під час свого перебування в готелі. Враження, отримані від цього знайомства, багато в чому формують відгуки гостей про якість обслуговування в готелі в цілому. Отже, головне завдання, яке стоїть перед цією службою – швидке та якісне обслуговування.

Готель «Турист» - це готель, який здійснює обслуговування переважно професійно-ділових туристів. Готель у своєму розпорядженні має 40 номерів, серед яких номери класу економ, стандарт, напівлюкс та люкс.

Матеріально-технічне забезпечення готелю має необхідне для експлуатації устаткування та інвентар. Система безпеки життя і здоров’я забезпечує проживаючих готелю технічними засобами охоронної сигналізації, відео спостереженням та системами контролю доступу.

Харчування в готелі «Турист» здійснюється в ресторані, кафе, барі. Зранку в кафе пропонується континентальний сніданок. Також у готелі працює цілодобове обслуговування в номерах (Room-Service).

Основними послугами готелю є проживання та харчування, а додаткові послуги надають спектр послуг, які не входять до основних і сплачуються додатково. Найбільш важливими додатковими послугами для готелю є оренда конференц-залу, послуги перекладача, високошвидкісний доступ до мережі Internet. У готелі в структурі додаткових послуг пропонують і оздоровчі, до складу яких входять різноманітний комплекс послуг спортивного спрямування та релаксації.

Отже, в даному звіті подана загальна характеристика готельно-ресторанного комплексу «Турист».

1. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства.. Навч. Пос. / В. В. Архіпов. – К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.

2. Бойко М. Г. Організація готельного господарства: Підручник / М. Г. Бойко. – К.: КНТЕУ,2006. – 448 с.

3. Лук'янова Л. Г., Дорошенко Т. Т., Мініч І. М. Уніфіковані технолога готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В. К. Федорченка. - К.: Вища шк., 2001 - 237 с.

4. Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник. 3-тє видання. / Л. І. Нечанюк, Н. О. Нечанюк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.

5. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навчальний посібник / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

6. Погребняк Д. П. Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства / Д. П. Погребняк, О. П. Скорук // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. – 2010. – Вип. 6. – C. 138-140.

7. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник. / П. Р. Пуцентейло. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

8. Роглєв Х. Й., Мунін Г. Б. Підвищення ефективності управління операційною системою готелю шляхом створення учбово-тренінгового центру / Х. Й. Роглєі, Г. Б. Мунін. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2003. - № 9. - С 121-124.

9. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. /За ред. проф. В. К. Федорченка - К.: Вища школа., 2001.- 237 с.