Распечатать страницу

Дипломна робота Фізична реабілітація при вагітності

« Назад

Код роботи: 5130

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Фізична реабілітація

Тема: Фізична реабілітація при вагітності

Кількість сторінок: 92

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

Вступ

Розділ 1. Фізична реабілітація. Сучасні аспекти

1.1. Основні зміни в організмі жінки у період вагітності

1.2. Засоби фізичної реабілітації в період вагітності

1.3. Види фізичної активності під час вагітності та типи вправ, які можна застосовувати в цей період

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Методи та організація дослідження

2.1. Методи дослідження

2.2. Організація дослідження

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Результати дослідження та їх обговорення

3.1. Програма фізичної реабілітації при вагітності

3.2. Особливості фізичної реабілітації в знижені перинатальних ускладнень у вагітних

Висновки до третього розділу

Загальні висновки

Практичні рекомендації

Список використаних джерел

Актуальність: для повноцінного виношування вагітності необхідно враховувати зміни жіночого організму, що виникають під час вагітності, при цьому окрім дотримання дієтичного режиму необхідно контролювати фізичну активність вагітної, цінними в даному випадку будуть реабілітаційні заходи у вигляді фізичних вправ, розроблені системи, що є оптимальними за навантаженням і дають позитивний результат, тому детальний комплексний розгляд чинників, що впливають на підбір реабілітаційних заходів при вагітності є актуальним.

Мета: вивчити особливості фізіологічних змін і вплив фізичних вправ на організм жінки і плід в різні періоди вагітності, враховуючи ці особливості запропонувати підходи до реабілітації у період вагітності.

Відповідно до мети вирішували такі завдання:

1. Дослідити особливості та закономірності фізіологічних реакцій організму в різні періоди вагітності.

2. Вивчити специфіку застосування фізичних навантажень в пологовий і післяпологовий періоди.

3. Показати принципову необхідність використання фізичних вправ в процесі реабілітаційних заходів при вагітності.

Предмет дослідження – клініко-фізіологічні особливості вагітності.

Об’єкт дослідження – ефективні засоби і методи фізичної реабілітації при вагітності.

Методи дослідження – узагальнення та систематизація літературних джерел з даного питання.

Наукова новизна: в роботі наведено результати комплексного аналізу даних про специфічні особливості протікання вагітності і запропоновано ефективні методи реабілітації враховуючи наведені особливості.

Теоретичне значення: проаналізовано інформацію про вагітність, виділено характерні особливості вагітності та розглянуто реабілітацію при вагітності.

Практичне значення: розроблені підходи можна застосовувати на практиці із отриманням позитивних результатів.

Вагітний організм зазнає ряд змін, як фізичних так і психологічних. Під фізичними слід розуміти зміни у різних системах організму: починаючи від кровоносної до травної, змінюється постава. Психологічні зміни також є значними і проявляються в основному в поведінці і у сприйнятті оточуючих.

В житті вагітної важливим є режим: правильне харчування, достатня кількість фізичного навантаження і сну, необхідно не робити занадто великі навантаження, це шкідливо.

Харчування має бути сбалансованим таким чином, щоб включати до свого складу всі необхідні для нормального розвитку вітаміни, мінерали, мікроелементи. Необхідно дотримуватись режиму харчування, дисциплінувати себе.

Для реабілітації доцільно використовувати фізичні вправи, масаж, фізіотерапію. Фізичні вправи допоможуть підготувати організм до пологів, полегшити навантаження, покращити відтік крові і лімфи.

Систему вправ розроблено індивідуально для кожного триместру із врахуванням потреб організму. В роботі наведено комплекси вправ, які рекомендують використовувати для різних термінів вагітності. Система вправ є комплексною, легкою для виконання, розвиває вагітний організм, сприяє оздоровленню.

Масаж і фізіотерапія покликані покращити стан вагітної і теж широко застосовуються у якості реабілітаційних заходів.

1. Айламаязан Э. К. Акушерство. - СПб, 2000. - 494 с.

2. Акушерство и гинекология (пер. с англ. С. П. Коней и др.) / Под общ. ред. Г. М. Савельевой, Л. Г. Сичинава. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1997. - 719 с.

3. Акушерство. Підручник для лікарів-інтернів / Під ред. акад. НАН України, проф. В. І. Грищенко. - Харків: Основа, 2000. − 425с.

4. Аулик И. В. Оценка физической работоспособности в клинике и спорте. - Москва: Медицина, 1990. - 192 с.

5. И. И. Бенедиктов, Д. И. Бенедиктов. Гинекологический массаж и гимнастика. - Свердловск, СГУ, 1990. - 122 с.

6. Бирюков А. А. Лечебный массаж. - М.: Советский спорт, 2000. - 293 с.

7. Бодяжина В. П. Акушерство. - М.: Медицина, 1986. - С. 13-58.

8. Бодяжина В. П., Жмакин К. Н. Акушерство. - М.: Медицина, 1995. - С. 45-60.

9. Бодяжина В. И., Сметник В. П., Тумилович Л. Г. Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. - М., 1990. - 591 с.

10. Брусиловский А. И. Жизнь до рождения. - М., 1984. - 192 с.

11. Брутман В. И., Радионова М. С. Формирование привязанности матери к ребенку в период беременности. // "Вопросы психологии" - № 1997. №6 Васильева В. Е. Лечебная физкультура при гинекологических заболеваниях. - М.: Медицина, 1985. - 48 с.

12. Васичкин В. И. Сегментарный массаж. - СПб.: Лань, 1997. - 176 с.

13. Вербов А. Ф. Лечебный массаж. - М.: Селена, 1996. - 288 с.

14. Владимиров А. А., Гутман Л. Б., Пономаренко Т. Н., Тофан Н. И. Лечебные физические факторы у беременных. - СПб., 2004. - 221 с.

15. Воронин Ю. Т. Клинико-физиологическая характеристика и психотерапия больных рвотой беременности. Дисс. канд. мед. наук, М., 1982.

16. Выготский Л. С. Психология искусства. - М, 1987 - 447 с.

17. Готовцев П. И., Субботин А. Д., Селиванов В. П. Лечебная физическая культура и массаж. - М.: Медицина, 1987. - 304 с.

18. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура. Справочник. - М.: Владос, 1999. - С. 14-80.

19. Дубровский В. И. Массаж. - М.: Владос, 1999. - 327 с.

20. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура. Справочник. - М.: Медицина, 1987. - С. 8-19. С. 298-326.

21. Ейям-Бердиєва Т. С., В. П. Гурай. Лікувальна фізкультура в акушерстві та гінекології. Підручник. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / За ред. проф. В. В. Клапчука, проф. Г. В. Дзяка. - К.: Здоров’я, 1995. - С. 206-223.

22. Єфименко П. Б. Техніка та методика масажу. - Харків: ОВС, 2001. – 144 с.

23. Єфіменко П. Б. Техніка та методика класичного масажу. - Харків: ОВС - 2007. - 206 с.

24. Журавлева А. И., Граевская Н. Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: Медицина, 1993. −432 с.

25. Калинина Л. Ф. Лечебная физическая культура в акушерской и гинекологической клинике. - Харьков: ФиС, 1969. - С. 3-66.

26. Краснопольский В. И. Актуальные вопросы реабилитации в оперативной гинекологии. Реабилитация при акушерско-гинекологической патологии. - М.: Медицина, 1980. − с. 52-60.

27. Куничев Л. А. Лечебный массаж / Л. А. Куничев. – Ленинград: Медицина, 1985. – 216 с.

28. Кулаков В. Н., Бакулова Л. П., Карамышев В. К. Акушерство и гинекология. - 1995. - № 4. - С. 3-39.

29. Клиническая физиотерапия / Сосин И. Н., Тондий Л. Д., Серегин Е. В. и др. / Подред. И. Н. Сосина. - К.: Здоров'я. - 1996. - 624 с.

30. Латогуз И. К. Лечебное питание. - Харьков: Медицина, 2002. - С. 487-514.

31. Лечебная физическая культура. Новейший справочник / Под ред. д.м.н. проф. Т. А. Евдокимова. - М.: ЭКСМО, 2003. − 804 с.

32. Лебедев А. А. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. - М.: Медицина, 1962. – 178 с.

33. Лечебная физическая культура / Под ред. Проф. С. Н. Попова. - М.: ФиС, 1998. – 602 с.

34. Лечебная физическая культура в системе лечебной реабилитации. / Под ред. проф. А. Ф. Каптелина, к.м.н. И. П. Лебедевой. - М.: Медицина, 1995. - 400 с.

35. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. В. В. Клапчука, проф. Г. В. Дзяка, - Київ: Здоров´я, 1995. - 312 с.

36. Лицовский С. М. Питание при беременности. - Л.: Медицина, 1976. - 94 с.

37. Лечебная физическая культура. Новейший справочник / Под ред. проф. д.м.н. Т. А. Евдокимова. - М.: ЭКСМО, 2003. – 862 с.

38. Лукомський И. В., Стэх Э. Э., Улащик В. С. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. - Минск: Вышейшая школа, 1998. - 385 с.

39. Лечебная физкультура и врачебный контроль. / Под ред. проф. В. А. Епифанова, проф. Г. Л. Апанасенко - М.: Медицина, 1990. - С. 275-279.

40. Лечебная физическая культура: Справочник / Под. ред. проф. В. А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2001. - 592 с.

41. Марконе М. Д. Девятимесячный сон. Сны в период беременности. - М, 1993 - 111 с.

42. Медикаментозные методы терапии в акушерстве и гинекологии / Под ред. В. И. Орлова. - М.: МДНИИАТ, 1987. - 131 с.

43. Медицинская реабилитация (руководство). / Под ред. акад. РАМП проф. В. М. Боголюбова. - Москва-Пермь: ИПК «Звезда», 1998. - Т. 1 - 698 с.

44. Методы оценки эффективности ЛФК при заболеваниях внутренних органов. Метод. пособие. - Минск, 1985. - 66 с.

45. Михайленко Е. Т., Бублик-Дорняк Г. М. Физиологическое акушерство. - К.: Вища школа, 1982. - С. 76-142.

46. Мошков В. Н. Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней. - М.: Медгиз, 1961. - 352 с.

47. Мурза В. П. Физические упражнения и здоровье. - Киев: Здоров'я, 1991. - 256 с.

48. Мухiн В. М. Фiзична реабiлiтацiя. - К.: Олiмпiйська лiтература, 2005. - 472 с.

49. Немедикаментозные методы терапии в акушерстве и гинекологии / Под ред. В. И. Орлова - М.: МОНИИАГ, 1997. - 131 с.

50. Немедикаментозное лечение в клинике внутренних болезней / Под ред. проф. Л. А. Серебриной, проф. Н. Н. Сердюка. - Киев: Здоров'я, 1995. - 524 с.

51. Организм женщины. Подробное описание структуры, функции и ухода: Иллюстр. путеводитель по женскому телу: Пер. с англ. - Минск: ООО «Попурри», 1997. - 559 с.

52. Основы лечебного питания беременных / Под ред. Е. П. Самборской и проф. Л. Б. Гутман). К.: - Здоровья, 1984. - 154 с.

53. Коровина Н. А., Подзолкова Н. М., Захарова И. Н. Особенности питания беременных и женщин в период лактации. — М: МЕДПРАКТИКА-М, 2008 - 64 с.

54. Оценка эффективности занятий ЛФК / Метод. рекомендации. - Л.: ФиС, 1986. - 30 с.

55. Основи реабілітації, лікувальної фізичної культури і масажу / За ред. проф. В. В. Клапчука, проф. О. С. Полянської. - Чернівці: Прут, 2006. - 208 с.

56. Панферова Н. Е. Гиподинамия и сердечно-сосудистая система. М.: Изд-во «Наука», 1977. - 259 с.

57. Пасынков Е. И. Физиотерапия. - М.: Медицина, 1980. - 280 с.

58. Поплавский А. К. Физкультура в психопрофилактической подготовке беременных к родам. - К.: Здоров’я, 1965. - 91 с.

59. Погосян М. М. Лечебный массаж. - М.: Советский спорт, 2002. – 86 с.

60. Пономаренко Г. Н. Частная физиотерапия. - М.: Медицина, 2004. - 522 с.

61. Пономаренко Г. Н. Частная физиотерапия. - М.: Медицина, 2005. - 562 с.

62. Практическое акушерство / Под ред. д.м.н. Я. П. Сельского. - К.: Здоров'я, 1976. - 663 с.

63. Прибылов К. Н., Федяева Л. П. Физкультура в период беременности и после родов. - М.: Медгиз, 1962. - 28 с.

64. Психология и психоанализ беременности. – М., 2003. – С.418.

65. Садовая Т. – Беременность [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1219/p1.php.

66. Силуянова В. А., Сокова Э. В. Учебное пособие по лечебной физкультуре в терапии. - М.: Медицина, 1978. −176 с.

67. Справочник врача женской консультации. / Г. И. Герасимович, И. В. Дуза. - Минск: Беларусь, 1983. - 352 с.

68. Справочник по акушерству и гинекологии / сост. Л. С. Персианинов и В. И. Бодяжина. - М.: Медицина, 1978. - 384 с.

69. Справочник по акушерству и гинекологии / Под ред. акад. Л. С. Персианинова и проф. И. В. Ильина. - М.: Медицина, 1974. - 420 с.

70. Стругацкий В. М. Физические методы лечения в акушерстве и гинекологии. - М.: Медицина, 1978. - 184 с.

71. Султанов В. К. Исследование объективного статуса больного. - Санкт-Петербург, 1997. - 240 с.

72. Темкин И. Б. Физические упражнения и сердечно-сосудистая система. - М.: Высшая школа, 1967. – 126 с.

73. Тофан Н. И. Лечебные физические факторы у беременных / Владимиров А. А.,. Гутман Л. Б., Пономаренко Г. Н., Тофан Н. И. — СПб., 2004. — 223 с.

74. Учебник инструктора по лечебной физической культуре. / Под ред. В. К. Добровольского. - М.: ФиС, 1974. – 480 с.

75. Учебник инструктора по лечебной физической культуры / Под ред. В. П. Правосудова. - М.: ФиС, 1980. - 415 с.

76. Физиотерапия / Под ред. М. Вейса, А. Зембатого. Пер. с польск. - М.: Медицина, 1986. - 447 с.

77. Физиотерапия. / Под общей редакцией В. М. Кузнецовой, Г. Л. Руденко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 352 с.

78. Фізична та психопрофілактична підготовка вагітних до пологів та фізична реабілітація жінки після пологів. Навчальний посібник. / Під ред. акад. В. І. Грищенко, проф. Ю. С. Паращука та ін. - Харків: - ТО Ексклюзив, 2003. - 108 с.

79. Физическая реабилитация: Учебн. Для академий и институтов физ. культ. / под. ред. С. Н. Попова. - Ростов н/д: “Феникс”, 1999. - 608 с.

80. Физическая реабилитация. Учебник для студ. высш. учебн. заведений / Под общей ред. проф. С. Н. Попова. Изд-во 3-е, перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 576 с.

81. Цвелев Ю. В., Кира Е. Ф., Пономаренко Г. Н. Практический справочник акушера-гинеколога. - СПб, 2001. - 576 с.

82. Ж. Шмитц. Вы и ваша беременность [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://e-libra.ru/read/363061-vi-i-vash-rebenok.html.

83. Шмурак Ю. Психологические основы пренатальной общности. // www.mama.ru.

84. Ягунов С. А. Физкультура во время беременности и в послеродовом периоде. - Л.: Медгиз, 1959. - С. 48-73.