Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Практическая психология высшей школы \ 5090. Доповідь Список діагностичного інструментарію практичних психологів дошкільних навчальних закладів Тернопільської області

Доповідь Список діагностичного інструментарію практичних психологів дошкільних навчальних закладів Тернопільської області

« Назад

Код роботи: 5090

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Практична психологія вищої школи

Тема: Список діагностичного інструментарію практичних психологів дошкільних навчальних закладів Тернопільської області

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2008

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Список діагностичного інструментарію практичних психологів дошкільних навчальних закладів Тернопільської області

НАЗВА МЕТОДИКИ

МЕТА МЕТОДИКИ

ДЖЕРЕЛО МЕТОДИКИ

Методика діагностики психологічної готовності дітей до шкільного навчання

-малюнок чоловічої фігури;

-наслідування писемних букв;

-змальовування групи крапок

Визначення психічного розвитку, розвитку моторики, довільності психічної діяльності

ТЕІПО Вивчення психологічної готовності дитини до школи.-Т.,1995.

Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками К.:Освіта,1998р.

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст42-44

Газета Психолог 2003р №13

Упорядник С.Максименко Готовність дитини до школи- К.:Мікрос-СВС,2003р, ст6

Тест вербального мислення (ВМ) (за Я.Йірасеком)

Визначення ступеня шкільної зрілості

 Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками К.:Освіта,1998р

 

Методика „Графічний диктант”

Виявлення уміння уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого, самостійно діяти за вказаним зразком

О.Боговарова Психологічна готовність дитини до навчання в школі/ Психолог,- вкладка, 2003р. №29-32,13

 ТЕІПО Вивчення психологічної готовності дитини до школи.-Т.,1995.

Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками К.:Освіта,1998р.

Бібліотека вихователя дитячого садка,2007р, березень

Тест для перевірки фонематичного слуху дитини (з діагностичної системи Ю.Гільбуха)

Для перевірки стану фонематичного слуху в умовах виконання завдання за певними правилами

Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками К.:Освіта,1998р.

Тепінг-тест

Для оцінювання психомоторної рухливості

Ю.З.Гільбух «Темперамент і пізнавальні здібності школяра» К.,1992р

Діагностика готовності до навчання в школі дітей шестирічноговіку

Для визначення готовності до навчання

СтадненкоН.М.,ІляшенкоТ.Д.,Обухівська А.Г. Методика готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. К.-П.,2001р

Діагностика психічних особливостей дітей раннього віку

 Визначення стадій розвитку дитини:

-моторної поведінки

-сенсомоторної поведінки

-психосоціальної сфери

-мовної сфери

-когнітивної сфери

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 16-18

Методика Гном

Якісна оцінка психічнго стану дитини на момент обстеження

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р., ст. 18-26

Діагностика психічних особливостей дітей дошкільног віку

Вікові особливості моторної та мовленнєвої сфери дошкільників

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 34-35

Методика «Чого не вистачає»

Визначення загального рівня сприймання, готовності до навчання

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 36

«Які предмети заховані в малюнках?»

Визначення цілісного розвитку сприймання, готовності до навчання

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 36-37

Методика діагностики загального рівня спостережливості

Визначення загального рівня спостережливості

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 37

«Розуміння тексту»

Визначення рівня слухового сприймання

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 37

«Назви фігури»

Визначення зорового сприймання геометричних фігур

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 38

«Знайди квадрат»

Визначення константності сприймання

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 38

«Шуми»

Для дослідження слухового розрізнення

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 38

«Початкові приголосні»

Для дослідження фонематичного розрізнення

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст. 39

Зорово-графічний гештальт-тест Бендер

Діагностика зорово-моторної координації

Готовність дитини до навчання. Упоряд. С.Максименко – К.:Мікрос-СВК, 2003ст8-10

Іляшенко Т.Д. Чому їм важко вчитися?Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів.-К.,Початкова школа,2003р.

«Лінеограми»

Діагностика зорово-моторної координації

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст.40

«»Зигзаги»

Діагностика зорово-моторної координації

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст.41

«Квадрат і коло»

Діагностика зорово-моторної координації

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст42

Тест переплетених ліній

Визначення рівня стійкості уваги

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст42-43

Тест Кюссі

Для визначення вибірковості уваги

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст44

«Лабіринт»

Визначення уміння дотримуватися правила рішення графічної задачі

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст44

«Знайди такий самий предмет»

Визначення ступеня імпульсивності-рефлективностів психічній регуляції дітей

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст45

«Палички і хрестики»

Для визначення рівня саморегуляції і стилю навчальної діяльності

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст46

Метолдика «10 слів»

Для визначення рівня слухової памۥяті

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст47

Методика «Складні фігури»

Для визначення зорової памۥяті

С.Максименко «Памۥять дитини» К., Главник, 2004р, ст25

Методика «Запам’ятовування цифр»

Для визначення зорової памۥяті

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст48

методика

Для визначення рівня опосередкованого запамۥятовування

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст48

Методика «Упізнавання фігур

Для визначення рівня образної памۥяті

Упорядн.С.Максименко та інші «Памۥять дитини»»- К.:Главник, 2004,ст28

Методика Вартегга

Для визначення цілісності розумового образу

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст49

Методика «Збереження кількості»

Для визначення рівня інтелектуальної зрілості

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст50

Методика «Комбінаторика»

Для визначення рівня наочно-дійового мислення

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст50

Методика вивчення оригінальності малюнків

Визначення оригінальності мислення

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст51-52

Методика визначення рівня розвитку логічних операцій

Визначення рівня розвитку логічних операцій

Л.Терлецька Психологія дитинства.Практикум., -К., Главник, 2006р.,ст53

Тест «Вербальне мислення»

Готовність до шкільного навчання

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст44-47

Тест «Сходинки»

Визначення самооцінки

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст44-49

Комплексна діагностика психологічної готовності до навчання в школі/Розкажіть онуку, 2006р., №9-10

Тест «Чому не виходить»

Оцінювання себе, вміння контролювати свої дії

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст49-50

Тест «Намалюй себе»

Визначення самооцінки

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст50-52

Тест на визначення сформованості «Внутрішньої позиції школяра»

Визначення мотивації

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст52-54

Тест «Веселий-сумний»

Оцінювання емоційного ставлення до майбутнього процесу навчання

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст54-56

Тест «Кому що пасує»

Емоційне ставлення до школи

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. Харків, Основа,2007р, ст56-57

Експрес-методика готовності дитини до шкільного навчання

Діагностика готовності до навчання

Упорядник Т.Гончаренко,К.,Шкільний світ,2006, ст23

Тест Лаури Гудінаф «Малюнок людини»

Визначення коефіцієнту інтелекту; особливості особистості

Степанов С.С. Діагностика інтелекту методом малюнкового тесту М.1995р

Діагностика рівня інтелектуального розвитку

Визначення інтелекту дітей

Під ред.. Ю.З.Гільбуха Вимір інтелекту дітей. К., Інститут психології АПН України,1992р.

Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку старших дошкільників з вадими слуху

Дослідження розумового розвитку дітей з вадами слуху

Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку старших дошкільників та молодших школярів / СтадненкоН. Ілляшенко Т., Борщевська Л., к., 1998

Методика «намисто»

Вміння дитини розуміти, утримувати та відтворювати навчальне завдання, визначення сформованості внутрішнього плану дій

О.Боговарова «Психолгічна готовність дитини до навчаня в школі « / Психолог вкладка, 2003р,,№29-32

Методика Виключення

Оцінка рівня сформованості розумових операцій аналізу і узвгвльгнення

Комплексна діагностика психологічної готовності до навчання в школі/Розкажіть онуку, 2006р., №9-10

Вивчення вольових якостей дитини»Чарівний будинок»

Визначення рівня розвитку цілеспрямованості, самостійності

Методичний посібник»Методи вивчення психічного розвитку дитини - дошкільника

Поективна методика «4-й зайвий»

Визначити вміння аналізувати і підбирати узвгвльгнення до групи зображених предметів

Методичний посібник»Методи вивчення психічного розвитку дитини - дошкільника

Карта настрою

Вивчення емоційних станів дитини у різних ситуаціях

Емоційний розвиток дитини/ Психологічний інструментарій, К., Главник, 2003

Комплекс тестових завдань для визначення інтелектуального розвитку дитини 3 років

Виявити рівень розвитку мислитель них процесів та здібностей дитини 3 років

Ю.Соколова тести на інтелектуальний розвиток дитини 3 років/К.: Країна мрій, 2005

Методика „Будиночок”

Виявити уміння дитини точно копіювання, особливостей розвитку довільної уваги, просторового сприймання, сенсомоторної координації і тонкої моторики рук

О.Боговарова Психологічна готовність дитини до навчання в школі/ Психолог,- вкладка, 2003р. №29-32,61

Експериментальна бесіда з виявлення внутрішньої позиції школяра

Дослідження пізнавального чи ігрового мотивів в ефектно-потребнісній сфері дитини

Газета «Психолог»-2006р.,ст8

Проективна малюнкова методика „Що мені подобається в школі

Діагностика мотиваційної сфери

Л.Лєскова-Савицька Проблема дезадаптації першокласників/ Психолог, 2003р. №29-32

Проективна малюнкова методика „мій клас”

Визначеня рівня адаптованості

Л.Лєскова-Савицька Проблема дезадаптації першокласників/ Психолог, 2003р. №29-32

Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку

Виявлення готовності дітей до навчання в школі

Стаденко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001.

Візуально-моторний гештальт-тест

Оцінити ступінь сформованості зорово-моторної координації, виявити найпроблемніші її моменти

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. –К: Літера ЛТД, 2006.

Упорядник С.Максименко Готовність дитини до школи- К.:Мікрос-СВС,2003р, ст8-10

Визначення навчально мотивації

Визначити мотиваційну готовність до навчання в школі

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К: Літера ЛТД, 2006

Бібліотека вихователя дитячого садка, 2007р, березень

Метод вибору кольорів

Вивчення особливостей психоемоційного стану дитини

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К: Літера ЛТД, 2006

Методика діагностики тривожності

Виявлення рівнів тривожності

 Упорядник С.Максименко Готовність дитини до школи- К.:Мікрос-СВС,2003р,

Бібліотека вихователя дитячого садка, 2007р, березень

Методика діагностики міжособистісних відносин дитини з батьками

Визначення взаємовідносин в сім’ї

 

Методика „Малюнок дерева”

Виявлення особистісних особливостей дитини

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами. – К:Главник, 2004 (Психолю Інструментарій)

Методика Розрізані фігурки

Виявлення рівня розвитку наочно-дієвого мислення, зорового сприйняття, візуально-моторної інтеграції

Максименко С. психологічна діагностика мислення, інтелекту креативності дитини.- К., 2003р

Методика діагностики взаємин між дітьми у сім”ї

Дослідження між особистісних взаємин дітей у сім”ї

Психолог, 2005р, №28, с.21

Методика „Чарівна паличка”

Визначення можливих емоційних проблем дитини

Психолог, 2005. №37-38,с. 22

Методика „намисто”

Виявлення рівня розвитку уваги,уміння слухати дорослого, розвитку дрібної моторики дитини

Психолог, 2005, №37-38, с.20

Тест „три дерева”

Діагностика сімейних відносин

Практична психологія та соціальна робота 1998, №8

Методика діагностики інтелекту (дитячий варіант)

Визначення рівня розвитку візуального мислення

Коробко С., Коробко О. –К: Главник, 2004 (Психол. Інструментарій)

Методика дослідження сфери міжособистісних відносин

Дослідження сфери міжособистісних відносин дитини і її сприйняття внутрісімейних відносин, соціальна пристосованість, с взаємостосунки з оточуючими

Практическая психодиагностика /Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 1999.

 

Гильяшева и.Н., Игнатьева Н.Д. Детская проєктивная методика в исследовании межличностніх отношений ребенка

Методика «Тест кольорових виборів».

Визначення мотивів та потреб молодшого школяра.

 Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К., Шкільний світ, 2003.

 

Дослідження типу темпераменту

Виявлення індивідуальних особливостей особистості.

Максименко С. Адаптація дитини до школи. –К.: Мікрос –СВС, 2003.

Методика малюнок сім’ї.

Виявлення внутрісімейних відносин.

М. Дідора В. Ященко

Основні методи психодіагностики. – Т., 2006.

Методика „Малюнок сім ї”

Виявлення емоційних проблем і труднощів, взаємин у сім ’ї

О. Баранова „Малюнок сімєї”// Психолог. № 2 2003., ст.18;№ 23-24 2005р

 

Короткий тест творчого мислення

 

Вивчення творчих здібностей учнів

 

Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини.Упоряд.:С.Максименко-К.:Мікрс-СВС,2003.-32

 

Шкала тестів розумового розвитку

Дослідження розумового розвитку дитини

 Дослідження розумового розвитку дитини. - К., 2003, серія Психологічний інструментарій

Словниковий тест. Побудова дедуктивних умовиводів

Визначити пасивний словник дитини

Мислення дитини. – К., Главник, 2004

Виділення суттєвих ознак поняття

Шкала оцінювання за МарцинківськоюТ.Ю.

Для вивчення здатності дитини до виокремлення суттєвих ознак поняття

Мислення дитини. – К., Главник, 2004

Схематизація. Дорога до будиночків

Для виявлення рівня розвитку наочно-образного мислення

 

 

 

 

Мислення дитини. – К., Главник, 2004

Упорядник С.Максименко Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини К.: Мікрос – СВС, 2003.

Словесні пропорції. Шкала оцінювання за МарцинківськоюТ.Ю

Для виявлення здатності дитини до розуміння прстих аналогій

Мислення дитини. – К., Главник, 2004

Невербальний тест. Визначення спільних рис

Для визначення здатності до абстрагування,оперування невербальними поняттями

Мислення дитини. – К., Главник, 2004

Здатність до логічних міркувань

Визначити рівень здатності порівнювати абстрактні об2єкти- виявляти закономірності ряду послідовних змін

Мислення дитини. – К., Главник, 2004

Оцінка рівня комунікативності вчителя

 Вміння і бажання вчителя спілкуватись, рівень емпатії

 

Писхогеометричний тест

Вивчення особистості через тип намальованих фігур

Рогов Є.Настольная книга школьного психолога

Методика дослідження самооцінки «Сходи»

дослідження самооцінки

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня–К.:Главник, 2004,ст.30-32

Газета «Психолог»-2005р.,№23-24, ст13

Тест-опитувальник батьківського ставлення

Визначення батьківського ставлення

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня–К.:Главник, 2004,ст.53-56

Газета Завуч,К,:Шкільний світ,№17-18

Орієнтація в навколишньому, ставлення до школи

Визначити рівень орієнтації в навколишньому, запасу знань, ставлення до школи

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст..66-67

 

Визначення рівня соціальної та знаннєвої підготовленості дитини до школи

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст67-69

Логопедичний тест

Дослідити чистоту мови: наявність чи відсутність дефектів вимови

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст78

Повтори речення

Відтворення граматичних структур

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст79

Перекажи почуте

Визначення рівня розвитку розгорнутої мови

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст79

Малюнок людини

Визначити рівень розвитку спілкування

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст86-87

Кінетичний малюнок сімۥї

Виявити ставлення до членів сім’ї, сімейних відносин

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст87-90

 

Методика «Який я ?»

Визначення самооцінки дитини-дошкільника

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст95

Оцінка дошкільників

Виявити самооцінку дошкільників

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст96

Бесіда про ставлення до школи і навчання

Визначити наявність (чи відсутність ) складових внутрішньої позиції школяра

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст. 99-103

Визначення мотивів навчання

Визначення місця соціальних мотивів у системі мотивації

Упоряд.:С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник Самооцінка учня –К.:Главник, 2004,ст103-106

 Методика Карта настрою

Визначення емоційного стану дитини

Упоряд.:С.Максименко, К.Максименко, О.Главник-К.:Мікрос-СВС,2003,ст39-40

Методика Г.П.Гаврилової

Дослідження емпатії

Упоряд.:С.Максименко, К.Максименко, О.Главник-К.:Мікрос-СВС,2003,ст45

«Панель»

Вивчення просторових уявлень і просторової орієнтації

Стад ненко Н.М.Іляшенко Т.Д. «Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників», К.,1991

«Будиночок»

Вивчення просторових уявлень і просторової орієнтації

 

«Короблик»

Вивчення просторових уявлень і просторової орієнтації

 

«Групування предметів»

Вміння узагальнювати, виділяти спільну ознаку за функціональними і родовими ознаками

 

«Четвертий зайвий»

Вміння виділяти суттєву ознаку

 

«Гра-праця»

Вміння об’єднувати за спільною ознакою

 

«Встановлення системи в заданому ряді»

Вміння встановлювати порядок чергування

 

«Класифікація геометричних фігур»

Групування предметів за спільною ознакою і знання геометричних фігур, величини

 

«Нісенітниці»

Дослідження мислення

 

«Чи готова ваша дитина до школи?»

Визначення готовності до школи

Ільїна М.Н. та інші «Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи?» - К.,школа, 2003р, ст..

 Діаграма страхів

Виявлення детермінант виникнення страхів у дітей

Карпенко Н. «Дитячі страхи. Психологія їх подолання»,К.Главник,2007р

Вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника

Визначення психологічної готовності дошкільника до навчання в школі

Авторський колектив С.Є.Кулачківська та інші Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника. К. Світич,2003

Тести розумового розвитку для дітей 5 років

Оцінка рівня розумового розвитку дитини згідно з віковими нормами

І.А. Барташнікава О.О.Барташніков Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Тернопіль, Богдан,1998

Діагностика готовності дітей до навчання в школі

Визначити рівень розвитку інтелектуальних здібностей і довільної регуляції діяльності

І.А. Барташнікава О.О.Барташніков Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Тернопіль, Богдан,1998

 Тест «Казки Дюса (Де сперта)

Дослідження міжособистісних взаємин дітей у сімۥї

Газета Психолог 2005р №23-24

Опитувальник для дітей

Виявлення референтної групи

Газета Психолог 2005р №23-24

Експериментальна гра «Секрет»

Дослідження дитячого колективу

Лаврентьєва Г.П.,Титаренко Г.М. Практична психологія для вихователя, Київ,1993р

Методика «Незавершені речення»

Виявлення особистісних домагань, визначення рівня самооцінки дитини. Дослідження психоемоційного ставлення до дитячого садка, вихователя, однолітків.Вивчення сфери сімейних взаємин

Газета Психолог, 2005р №23-24

Методика «Творча оригінальність»

Виявлення рівня оригінальності мальованих образів

С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини, Київ, 2003р

Методика «Читання казки»

Виявлення домінуючого мотиву в дітей у процесі цілеспрямованої діяльності

Газета Психолог 2005, №23-24

Тести на інтелектуальний розвиток дитини чотирьох років

 Визначення розвитку пам’яті, уваги, мислення, мовлення

Ю.Соколова «Тести на інтелектуальний розвиток дитини чотирьох років»,Київ, 2005р

Методика «Творення казок із заданим початком»

Виявлення дитячих страхів

Газета Психологічна газета, 2006р,№8

Методика «Гра-ситуація»

Виявлення дитячих страхів

Газета Психологічна газета, 2006р,№8

Опитувальник для батьків

Виявлення загальних відомостей про дитину і сімۥю

Газета Психолог 2005р, № 23-24

Опитувальник для дітей

Виявлення загальних відомостей про виховання дитини

Газета Психолог 2005р, № 23-24

Діагностика психічного розвитку для трилітніх

Дослідити рівень розвитку розумових здібностей дітей віком 3-ох років

Методичний посібник «Діагностика психічного розвитку дітей.» Івано-Франківськ, 1993р

Діагностика психічного розвитку для чотирилітніх

Дослідити рівень розвитку розумових здібностей дітей віком 4-ох років

Методичний посібник «Діагностика психічного розвитку дітей.» Івано-Франківськ, 1993р

Методика «Закінчи історію»

Ознайомлення з моральними нормами і уявленнями

Газета «Психолог», 2005,№23-24, ст5

Методика «Сюжетні картинки»

Емоційний компонент моральної свідомості

Газета «Психолог», 2005,№23-24, ст5

Діагностика визначення тривожності

Визначення тривожності у дітей

З.С.Карпенко Експресивна психотехніка для дітей-Київ, 1997р, ст30

Діагностика визначення імпульсивності

Визначення імпульсивності у дітей

З.С.Карпенко Експресивна психотехніка для дітей-Київ, 1997р, ст36

Діагностика визначення агресивності

Визначення агресивності у дітей

З.С.Карпенко Експресивна психотехніка для дітей-Київ, 1997р, ст42

Діагностика визначення раннього дитячого аутизму

Визначення аутизму

З.С.Карпенко Експресивна психотехніка для дітей-Київ, 1997р, ст48

Діагностика визначення невпевненості

Визначення невпевненості у дітей

З.С.Карпенко Експресивна психотехніка для дітей-Київ, 1997р, ст72

Діагностика визначення замкнутості

Визначення замкнутості

З.С.Карпенко Експресивна психотехніка для дітей-Київ, 1997р, ст66

«Емоційне вигорання»

Визначення рівня «емоційного вигорання»

В.Дудяк Емоційне вигорання-Психологічний інструментарій-2007р, травень,ст36

Опитувальник «Синдром емоційного вигорання»

Вимірювання ступеня «емоційного вигорання»

В.Дудяк Емоційне вигорання-Психологічний інструментарій-2007р, травень,ст47

Методика «Відмінності»

Визначення психологічних механізмів та мислитель них здібностей дітей дошкільного віку

Гільбух Ю.З. «Темперамент і пізнавальні здібності дошкільника та школяра (діагностика та педагогіка)».-К.,1992,ст..80

Діагностика уважності

Методика спрямована на виявлення у дітей усвідомлення певних зв’язків між предметими та явищами навколишнього світу

Гільбух Ю.З. «Темперамент і пізнавальні здібності дошкільника та школяра (діагностика та педагогіка)».-К.,1992,ст103-107

«Кісткова зрілість»

Оцінювання біологічної зрілості дитини

БВДС,2007/3, березень, ст61

«Руки»

Функціонування тімۥяно-потиличних відділів

БВДС,2007/3, березень, ст..61

Бібліотека вихователя дитячого садка, 2007р., березень

«Пропорції тіла та темпи росту»

Оцінювання фізіологічної зрілості дитини

БВДС,2007/3, березень, ст61

Тест «Доріжки»

Дослідження рівня розвитку тонкої моторики та координації «очі-рука»

Газета Психолог»,2005р,№23-24, ст10

Діагностика соціально-психологічної адаптації

Визначення рівня адаптації людини у колективі, її відношення до колег по роботі

Газета «Соціальний педагог», 2007р, №11

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації

Опитувальник СПА

Газета «Соціальний педагог», 2007р, №11,ст31

Методика «Виявлення компетентності у спілкуванні»

 Визначення рівня комунікативних навичок

Газета «Соціальний педагог», 2007р, №11ст7

Методика «Модель лекторського спілкування»

Визначення рис професійної\ діяльності педагога

Газета Психолог,2007,лютий, ст19

Методика міжособистісних стосунків

Визначення характеру взаємин між педагогами в колективі

Газета Психолог,2007,лютий, ст25

Методика «BLAKY PICTURES»

Визначення психосоціального розвитку дітей

Ж-л «Практична психологія і соціальна робота»,2000р,№7

Методика «дім-дерево-людина»

Визначення рівня розвитку, працездатності, інтеграції, визначення рівня тривожності.

ТЕІПО, методичний посібник «На допомогу шкільному психологу», Тернопіль,1996р

Бібліотека вихователя дитячого садка,2007р,березень

 Методики з психомоторного розвитку дітей 2-3 року життя

Діагностика психомоторного розвитку

О.Кочерга «Психофізіологія дітей 1-3 років» К.,«Шкільний світ»,2006р

Таблиці сенсомоторного і соціального розвитку дітей 3,5-4 років

Визначення психофізичного розвитку дитини

О.Кочерга «Психофізіологія дітей 4-5 років» К.,«Шкільний світ»,2007р

Методика «Особливості спілкування та розвитку мовлення п’ятирічних дітей»

Вивчення особливостей спілкування та розвитку мовлення дітей

Журнал «Палітра педагога»,1999,№1

Діагностика розвитку ігрової діяльності

Вивчення особливостей розвитку дитячої гри

Журнал «Дошкільне виховання»,1996,№1

Діагностика розвитку ігрової діяльності

Вивчення особливостей керівництва грою вихователем

Журнал «Дошкільне виховання»,1996,№1

«Історія індивідуального психічного розвитку дитини»

Вивчення особливостей психічного розвитку дитини в сімۥї

Газета «Психолог»,2005р,№23-24

Тест «Як ви ставитеся до своєї дитини»

Вивчення особливостей сприймання та розуміння дитини батьками

Журнал «Дошкільне виховання»,2000р,№10

Анкета «Виховання самоповаги у дітей»

Вивчення особливостей домінуючого виховного стилю в родині

Н.Дятленко «Самоповага дітей», К,:»Шкільний світ», 2007

Методика «Вивчення рівня оволодіння логічними операціями на конкретному матеріалі»

Вивчення рівня оволодіння логічними операціями дітьми

С.В.Пєхарєва, М.П.Андрусенко «Розвиваємо увагу й логічне мислення»,Харків,»Основа»,2007р

Тест «Розумова працездатність

Дослідження рівня розумової працездатності

Упорядник С.Максименко Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини К.: Мікрос – СВС, 2003.

Реверсійний тест

Визначення готовності до навчання грамоти

Упорядник С.Максименко Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини К.: Мікрос – СВС, 2003.

Комплексна діагностична програма визначення рівня психологічної готовності до шкільного навчання

Визначення рівня шкільної зрілості дітей, оцінка загального психічного розвитку дитини

Газета Психолог, 2003,№29-32

Діагностика професійних рис педагога

Визначення рис професійної діяльності педагога

Газета Психолог,2002,№8

Тест вивчення ставлення вихователя до дитини

Вивчення особливостей ставлення вихователя до конкретної дитини з позицій прийняття-неприйняття, симбіозу, здатності до співробітництва, особливостей контролю за дитячою поведінкою

Н.Дятленко Самоповага дітей.- К.:Шкільний світ, 2007р

Анкета для батьків

Виявлення психологічного розвитку дитини

Бібліотека вихователя дитячого садка, 2007р, березень

Філліппінський тест

Виявлення біологічної зрілості

Бібліотека вихователя дитячого садка, 2007р, березень

Сенсомоторна сфера

Виявлення рівня розвитку сенсомоторної сфери і довільності дитинии

Газета Психолог, 2006р.,№35