Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Ботаника \ 4809. Презентація Родина Lamiaceae у флорі Чернівецької області

Презентація Родина Lamiaceae у флорі Чернівецької області

« Назад

Код роботи: 4809

Вид роботи: Презентація

Предмет: Ботаніка

Тема: Родина Lamiaceae у флорі Чернівецької області

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Мета роботи: таксономічний, хорологічний, екологічний, ценотичний аналіз видів родини Lamiaceae флори Чернівецької області та оцінка їх практичного значення.

Завдання:

- проаналізувати таксономічний склад та особливості поширення видів родини Lamiaceae у Чернівецькій області;

- з'ясувати відношення досліджуваних видів до деяких екологічних факторів;

- провести розподіл видів родини Lamiaceae за ценотопами;

- проаналізувати практичне значення досліджуваних видів.

Родина Lamiaceae у флорі Чернівецької області представлена 80 видами (47,1 % від кількості видів даної родини флори України), об’єднаними у 33 роди. З них у природній флорі налічується 67 видів з 25 родів, у культивованій – 13 видів з 10 родів.

Види родини Lamiaceae трапляються у всіх трьох природно-географічних районах Чернівецької області. При цьому для Прут-Дністровського межиріччя указані 62 види, для Буковинського Передкарпаття – 51 вид, для Буковинських Карпат – 29 видів. По всій області зростають 23 види, лише у Прут-Дністровському межиріччі – 13, лише у Буковинських Карпатах – 2 види.

За біологічними типами, серед видів родини Lamiaceae домінують гемікриптофіти (42 види). Терофітів 13 видів, хамефітів і геофітів – по 6 видів. За ценотичною приуроченістю, домінують пратанти (20 видів). Синантропантів 17 видів. Петрофантів 6 видів; сильвантів, степантів і палюдантів – по 5; пратостепантів, пратопалюдантів, пратомаргінантів – по 3 види; сильво-маргінантів -2 види.

По відношенню до водного режиму ґрунту, досліджувані види поділені на 6 типів гідроморф. Домінують субксерофіти (25 видів). Субмезофітами є 15 видів, мезофітами – 12, гігрофітами – 7, гігромезофітами – 6, пергідрофітами – 2 види. По відношенню до узагальненого сольового режиму ґрунту, види родини Lamiaceae віднесені до  4 типів трофоморф. Домінують семіевтрофи (29 видів). Мезотрофів 24 види, евтрофів – 9, семіоліготрофів –  5.

За практичним значенням, декоративними властивостями володіють 22 аборигенних та 7 культивованих видів; лікарськими – 32 види, медоносними – 32 види, ефіроолійними – 5 видів. Бур’янів  - 17 видів.