Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическое воспитание и спорт \ 4687. Курсова робота Фізичне виховання у літніх оздоровчих таборах

Курсова робота Фізичне виховання у літніх оздоровчих таборах

« Назад

Код роботи: 4687

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фізичне виховання та спорт

Тема: Фізичне виховання у літніх оздоровчих таборах

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ І. Основні напрямки та зміст виховання в позашкільних навчальних закладах

1.1. Сутність, мета, завдання позашкільної освіти та виховання

1.2. Основні напрями і зміст позашкільної освіти та виховання

Розділ ІІ. Фізичне виховання у літніх оздоровчих таборах

2.1. Особливості виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому таборі

2.2. Віковий підхід до підлітків в організації виховного процесу в літніх оздоровчих таборах

2.3. Фізичне виховання в літньому оздоровчому таборі

2.3.1. Організаційно-методичні вказівки з проведення занять фізичною культурою в оздоровчому таборі

2.3.2. Розподіл обов’язків, зміст роботи

2.3.3. Основні форми фізичного виховання в оздоровчому таборі

2.3.4. Спортивні змагання, заходи з фізичної культури і спорту на святах

2.3.5. Агітаційно - пропагандистська робота

Висновки

Використана література

Актуальність питання: На даному розвитку позакласної освіти України гостро стоїть питання про виховання у позашкільних навчальних закладах, оскільки життя сучасних дітей не обмежується школою. І якщо під час навчання їх енергію можна спрямувати на отримання додаткових знань і навиків у гуртках і секціях, то в літній час вони, фактично, підпорядковуються самим собі. У зв'язку з цим з'являється необхідність у літніх оздоровчих таборах. Тим паче, що у чинному законодавстві України передбачена обов'язковість щорічного оздоровлення 50 відсотків дітей шкільного віку, з них 100 відсотків дітей-сиріт і 70 відсотків дітей із малозабезпечених сімей.

Хоча розробкою цієї проблеми уже займалися чимало методистів, зокрема таких як Селевко Г. і Сетон-Томпсон Е., але питання літнього відпочинку розроблено досить однобічно, оскільки увага більше акцентується на методичній стороні питання, а не його практичній частині. По цій причині кожного року ми зтикаємося із проблемою знання методик, але не можливості застосування їх на практиці і тому бажаних результатів досягають лише провідні табори, які працюють по роками перевіреній програмі, хоча навіть там трапляються випадки, коли співробітники сліпо виконують поставлені адміністрацією завдання не розуміючи для чого. Саме тому ми обрали дану тему, щоб показати для чого і як на практиці застосовуються сучасні технології.

Об'єкт дослідження: Організація педагогічної роботи з підлітками в літніх оздоровчих таборах.

Предмет дослідження: Сучасні технології організації діяльності підлітків у літніх оздоровчих таборах.

Мета дослідження: Обґрунтування та розробка практичних рекомендацій для покращення роботи педагогів з підлітками в умовах літнього оздоровчого табору.

Завдання дослідження:

1. Науково-теоретичний аналіз проблем виховання підлітків у літніх таборах.

2. Вивчення, аналіз та узагальнення перспективного педагогічного досвіду педагогів-попередників.

3. Розробка рекомендацій для педагогів-організаторів в умовах роботи у літньому оздоровчому таборі.

Аналіз становлення і розвитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий розвиток особистості. У праці свого історичного розвитку позашкільна освіта і виховання набули певного досвіду, престижу і сформувались як невід’ємна частина цілісної системи освіти України.

Поряд з цим десятиріччями існувала невідповідність проблем практичної діяльності позашкільних закладів та їх науково-теоретичного обгрунтування та забезпечення.

Концепція є першим кроком і спробою наукового осмислення розвитку позашкільної освіти та виховання і фактично відкриває простір для становлення нової галузі педагогічної науки – позашкільної педагогіки.

Тому, виходячи з актуальності даної теми, мета моєї роботи полягає в тому, щоб розкрити суть позашкільної освіти та виховання і дослідити форми і методи роботи позашкільних навчально-виховних закладів, а також визначити конкретні заходи роботи у вище згаданих установах.

Висновки

Мета нашого дослідження досягнута - у даній роботі обґрунтовано та розроблено практичні рекомендацій для покращення роботи з підлітками в умовах літнього оздоровчого табору. Що підтверджує виконання поставлених перед нами завдань: проведено науково-теоретичний аналіз проблем виховання підлітків у літніх таборах. Вивчено, проаналізовано та узагальнено перспективний педагогічний досвід педагогів-попередників. Розроблено рекомендації для педагогів-організаторів в умовах роботи у літньому оздоровчому таборі. Що підтвердило нашу гіпотезу: Ефективність методів виховання підлітків у літніх оздоровчих таборах залежить від таких умов:

- зацікавленість педагога-організатора у своїй справі, наявність у нього педагогічного такту;

- теоретична та практична підготовленість педагога до роботи у літньому оздоровчому таборі;

Таким чином ми: окреслили головні положення для організації продуктивної діяльності оздоровчих таборів; уточнили принципи і методи необхідні для роботи з дітьми у літній період та навели конкретні випадки застосування їх на практиці.

Дані напрацювання можуть використовуватися педагогами-організаторами літніх таборів для покращення ефективності своєї роботи, оскільки на сьогодні робота багатьох педагогів-організаторів в ДОТ потребує ретельного корегування. Оскільки наявна парадоксальна ситуація - маючи усі можливості для створення дитині сприятливих умов для розвитку та надання максимальної соціально-психологічної допомоги - дитина залишається одна. А тим часом за законодавством України щороку приблизно 50 відсотків дітей підлягають обов'язковому оздоровленню.

Нашою роботою було доведено: ефективність методів виховання підлітків у літніх оздоровчих таборах залежить від таких умов:

- зацікавленість педагога-організатора у своїй справі,

- наявність у нього педагогічного такту

- теоретична та практична підготовленість педагога до роботи у літньому оздоровчому таборі.

Організовуючи роботу у літньому оздоровчому таборі, важливо враховувати невеликий проміжок часу відведений на неї. Виходячи з цього можна виділити наступні напрямки роботи педагога у таборі:

1. Дослідження соціуму виховного середовища. Психодіагностична діяльність.

2. Підвищення рівня педагогічної культури педагогів і вихователів оздоровчого табору.

3. Соціально-педагогічне консультування та конструювання.

4. Сприяння створенню педагогічно орієнтованого середовища.

5. Організаційно-методична діяльність.

У зв'язку з цим нами були розроблені рекомендації по роботі педагога-організатора у літньому оздоровчому таборі, котра направлена на створення комфортних умов для дітей (зниження рівня тривожності, зняття емоційного навантаження, що назбиралося у підлітків за період зміни) засобами ігрової та психологічної терапії, казкотерапії, арт-терапії, фізичної терапії; проведено психологічної діагностики психоемоційного стану суб'єктів виховного процесу (вихованці, їх батьки і педагоги-організатори) з ціллю надання їм своєчасної психологічної допомоги і підтримки засобами консультації і корекційно-розвиваючої діяльності; розвиток у неповнолітніх усвідомлення відношення до своєї поведінки, вчинкам, які вони здійснюють та їх наслідками через організацію психопрофілактичної та психопросвітницької діяльності в умовах літнього табору.

Данні напрацювання можуть використовуватися у підготовці педагога-організатора до проходження педагогічної практики у літніх оздоровчих таборах та при її корегуванні безпосередньо.

Педагог-організатор допомагає дітям виявити їх здібності, встановити дружбу у колективі, направляє на розвиток інтересів. Вожатий повинен вміти в залежності від пед. ситуації, від своїх власних можливостей, інтересів та здібностей дітей підібрати комплекс педагогічних засобів, методів впливу на особистість, щоб досягнути цілі всебічного розвитку дитини у таборі.

Ось чому, педагог повинен бути психологом-організатором, добрим, уважним, який зможе знайти спільну мову із дітьми і який зможе привернути їх прихильність до себе. Педагог-організатор повинен сіяти добро у свідомості дітей, вчити їх дивитися на майбутнє з надією, виховувати духовно сильними особистостями.

Використана література

1. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. - М., 1986. - Гл. 6.

2. Братчук О., Проскуріна Е. Святкове літо. - Харків: «Торсінг», 2005. - 144 с.

3. Бех І. Д. Наукові засади створення особистісно-орієнтованих технологій // Початкова школа. - 1997. - №9. - С. 4-7.

4. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога / Ю. В. Василькова. - М.: Изд. Центр: «Академия», 2002. - 160 с.

5. Гаврилова, Т. П. Игра в работе педагога: Программно-методические материалы / Перм. гос. пед. ун-т. - Пермь, 2007.

6. Гин А. А. О творческих учебных задачах // Педагогика + ТРИЗ. - Выпуск 1. - Гомель: ИПП. «Сож», 1996.

7. Голубев Н. И. Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса. - Л.: Альма-матер, 1988. - 85 с.

8. Гужанова Т. С. Методика художньо-естетичного виховання: Навчально-методичний посібник. - Житомир, 2006.

9. Закон України про позашкільну освіту. - Робоча книга вихователя. - Т. - 2001. - С. 24-40.

10. Ємельянов Ю. Н. «Активне соціально-психологічне навчання» / К. 1985.

11. Іванов І. П. Виховувати колектив // Педагогічний пошук. - К., 1988.

12. Иванов И. П. Энциклопедия КТД. М.: Педагогика, 1984.

13. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004.

14. Кам'яненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. - К.: Вища школа. 1993. - 320 с.

15. Карасева Н. А. Некоторые аспекты деятельности социально-педагогических учреждений / Н. А. Карасева, Г. И. Руденкова. - Мн.: «Беларусь», 2004. - 243 с.

16. Коберник О. М., Киримчук О. В. Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процесу // Педагогіка і психологія. - 1996. - №4. - С. 4-9.

17. Коберник О. М. Проективна педагогіка і національна школа // Шлях освіти. - 2000. - №1. - С. 7-11.

18. Коновальчук І. І. Проектування інноваційних педагогічних технологій // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. - 2005. - С. 71-75.

19. Левко А. И. Социальная педагогика / А. И. Левко. - Мн.: Ч.П. «ИВЦ Минфина», 2003. - 341 с.

20. Лытнев В. Е. Планирование работы в пионерском лагере: педагогика сотрудничества. - Житомир, 1988. - 24 с.

21. Макаренко А. С. Виховання в сім'ї і школі // Педагогічні твори: В 8т. - К.: Радянська школа, 1989. - Т.4.

22. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. Посібник/ Є. І. Коваленко, А. І. Конончук, І. М. Пінчук, В. М. Солова. - К.: ІЗМН, 1997. - 280 с.

23. Модель воспитывающей среды детского оздоровительного лагеря / Н. К. Катович // Праблемы выховання. // Минск-2007. - №4. - С. 6-10.

24. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Навч. посібник / О. М. Пєхота і інш.: За ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. К.: А.С.К., 2003. - 240 с.

25. Рогожникова Р. А. Путь к самодисциплине. - Пермь, 1999.

26. Сагатовский В. Н. Ценностное основание гуманной экспертизы. - Новосибирск: Наука, 1992.

27. Семиченко В. А., Заслуженюк В. С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного виховання. - К.: Веселка, 1998.

28. Социальная педагогика / А. В. Мудрик // под. ред. В. А. Спастенина. - 3-е изд. испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.

29. Социально-педагогическая деятельность детского оздоровительного лагеря / Ю. Гаран // Народное образование. - 2004. - №3. - С. 89-94.

30. Телячук В. П. Сходинками творчості. Методика ТРВЗ в початковій школі // Харків. Видавнича група «Основа» ПП «Тріада+», 2002.

31. Форма організації дозвілля дітей та молоді: Метод. Матеріали до тренінгу / За ред. І. Д. Звєрєвої. - К.: Наук.світ, 2004. - 58 с.