Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Ботаника \ 4669. Курсова робота Видове різноманіття та особливості біології Enchytracidae Костопільського району

Курсова робота Видове різноманіття та особливості біології Enchytracidae Костопільського району

« Назад

Код роботи: 4669

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Ботаніка

Тема: Видове різноманіття та особливості біології Enchytracidae Костопільського району

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Теоретичні засади дослідження

1.1. Стан дослідження проблеми

1.2. Опис району дослідження

1.3. Практичне значення цієї групи

2. Матеріал та методика дослідження

3. Аналіз результатів дослідження

3.1. Систематика зареєстрованих видів

3.2. Комплекси в Костопільському районі

3.3. Особливості біології Enchytraeidae

3.4. Особливості хорології Enchytraeidae

Висновки

Використана література

Актуальність теми. Enchytracidae - група грунтових безхребетних, виділена виходячи з особливостей екології та деяких морфологічних ознак великих грунтових олігохет. На території Костопільського району вони представлені одним сімейством - Enchytracidae.

Вибір об'єкта дослідження зумовлений основними особливостями екології та біології Enchytracidae: великим ступенем осілості групи, практично повсюдним поширенням. Enchytracidae мають високу чисельність в різних середовищ існування протягом усього вегетаційного періоду і легко враховуються стандартними методами. Будучи важливими ланками багатьох трофічних ланцюгів, Enchytracidae виконують цінну роль, чітко відображають стан грунту, ступінь його зміни і можуть бути використані для оцінки грунтової родючості, кислотності, а в деяких випадках, навіть для характеристики грунтоуворюючих порід. Копроліти Enchytracidae містять підвищену кількість азоту, фосфору і калію, переведених в доступну для рослин форму.

Широко відома доцільність використання автохтонних видів Enchytracidae у відновленні грунтової родючості, що неможливо без вивчення фауни, екології та ландшафтного розподілу видів. Вивчення хорології Enchytracidae, показників їх великої кількості і частки в природних співтовариствах необхідно для розуміння механізмів екологічної диференціації видів, а також для вирішення практичних питань збереження фауни.

Мета роботи: аналіз таксономічного різноманіття Enchytracidae, вивчення екології обраних видів і закономірностей розміщення фауністичних комплексів Enchytracidae у зв'язку з структурою ландшафтів Костопільського району.

Завдання дослідження:

1) інвентаризація Enchytracidae;

3) порівняльний аналіз фауни Enchytracidae;

4 ) вивчення розподілу видів на різних ділянках;

5) аналіз хорології Enchytracidae і розподілу основних морфо- екологічних груп;

6) вивчення біології Enchytracidae, сезонної динаміки показників великої кількості в умовах ландшафтної неоднорідності Костопільського району.

Практична значення роботи. Результати роботи можуть бути використані при складанні баз даних і кадастрів безхребетних, визначенні меж ландшафтних виділів, виявленні спрямованості основних трендів зміни фаун, в тому числі прогнозування зміни загального біорізноманіття внаслідок глобального потепління клімату. Вивчення екології й розподілу Enchytracidae можуть допомогти у вирішенні природоохоронних питань, проблем раціонального використання природних співтовариств, а також послужити основою відповідних курсів біологічних спеціальностей вузів. Регіональні визначальні таблиці спростять визначення Enchytracidae як фахівцями, так і студентами.

Таким чином, вивчивши характеристику і особливості будови типу Enchytraeidae можна визначити такі особливості: Enchytraeidae - найпрогресивніший тип черв'яків. Особливості, що відрізняють цей тип черв'яків від інших типів - наявність целлома і метамерності будови. Виходячи з цього Enchytraeidae можна назвати целомічними тваринами з високою організацією.

Крім того Enchytraeidae відіграють дуже важливу роль у біоценозі. Вони поширені повсюдно. Важливу роль відіграють Enchytraeidae, що живуть в землі і розкладають складніорганічні сполуки. Також важливу роль Enchytraeidae грають не тільки в біоценозі природи, але і для здоров'я людини. Наприклад, Enchytraeidae на яких заснована гірудотерапія, допомагають виліковувати хворих від досить складних захворювань без застосування медикаментів.

Якщо докладніше зупинятися на будові Enchytraeidae що можна виявити, що у деяких кільчаків загострений зір, а очі можуть розташовуватися не тільки на голові, але і на тілі, щупальцях. Також у цього типу черв'яків розвинені смакові відчуття, і, виходячи з досліджень вчених-біологів, у них є зачатки логічного мислення. Це обумовлено тим, що хробаки можуть знаходити гострі кути.

Якщо розглядати внутрішню будову, то також можна відзначити безліч рис, що свідчать про прогресивний будові Enchytraeidae. Прикладом тому може служити, те, що більшість Enchytraeidae роздільностатеві, лише мала частина - гермафродити. Розвиток з метаморфозом відбувається у багатощетинкових Enchytraeidae і без метаморфозу у малощетінкових і Enchytraeidae.

Особливу будову має і кровоносна система типу Enchytraeidae, адже перекачування крові здійснюється за рахунок судин. Крім того кровоносна система замкнута, що також, у свою, чергу говорить про прогресивні рисах будови Enchytraeidae.

Також найважливішим відмінністю Enchytraeidae від всіх основних типів червів є поява головного мозку, розташованого дорсально над глоткою.

Особливий інтерес представляє розмноження Enchytraeidae і способи залучення осіб протилежної статі. Один з таких способів - світіння. Enchytraeidae використовують його не тільки в розмноженні, але і при захисті. Вони приманюють хижаків до себе і за допомогою світіння привчають їх поїдати неважливі для хробака частини тіла, які він легко може відновити без шкоди для організму.

Якщо розглядати Enchytraeidae, деякі з яких докладно описані в курсовій, можна також виділити певні особливості кожного класу.

Найбільш різноманітні за формою і квітам багатощетінкові Enchytraeidae. Більшість з них ведуть спосіб життя, зариваючись у субстрат або прикріплений до нього грунт. Відомі також сидячі Enchytraeidae, вони здійснюють рух за рахунок щетинок, які часто мають яскраве забарвлення всіх кольорів веселки. Для малощетінкових Enchytraeidae характерний необособлений головний відділ, обтічне тіло, маленька кількість щетинок, все це пов'язано зі способом життя, адже багато малощетінкових живуть у землі, воді і поодинокі особини в морі.

1. Гиляров М. С. Жизнь в почве / М. С. Гиляров, Д. А. Криволуцкий – М. Мол. гвардия, 1985. – 285 с.

2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, - 1973. – 336 с.

3. Дарвин Ч. Собрание сочинений / Ч. Дарвин. – М.-Л.: АН СССР, 1936. - Т.2

4. Жизнь животных / под. ред. Л. А. Зенкевича. – М.: Просвещение, 1968, Т. 1. – С. 502-503.

5. Корчева Г. В. Роль почвенных животных в разложении и гуминификации растительных остатков / Г. В. Корчева. – М.: Наука, 1971. – 156 с.

6. Чекановская О. В. Дождевые черви и почвообразование / О. В. Чекановская. - М.: АН СССР, 1960. – 241 с.

7. Догель В. А. 1938. Порівняльна анатомія безхребетних. - Л. Учпедгиз. Ч.

8. Догель В. А. 1981. Зоологія безхребетних. М. - Вища школа.

9. Беклемішев К. В. 1966. Екологія та біогеографія пелагіалі. - М. Наука.

10. Гіляров М. С. 1970. Закономірності пристосування членистоногих до життя на суші. - М. Наука.

11 Дарлінгтон Ф. 1966. Зоогеографія (пер. з англ.). М. Світ.

12. Беклемішев В. М. 1964. Основи порівняльної анатомії безхребетних. - Вид. 3-є. М. Наука. Т. 1.

13. Догель В. А. 1940. Порівняльна анатомія безхребетних. - Л. Учпедгиз. Ч.

14. Догель В. А. 1941. Курс загальної паразитології. - Л. Держ. навчально-педагогічне з-во.

15. Беклемішев В. М. 1970. Біоценологіческіе підстави порівняльної паразитології. - М. Наука.

16. Зенкевич Л. А. Фауна і біологічна продуктивність моря. - М. Радянська наука. 1947.

17. Зенкевич Л. А. 1963. Біологія морів СРСР. - М. Вид-во АН СРСР.

18. Іванов О. В. 1968. Походження багатоклітинних тварин. - Л. Наука.

19. Іванов П. П. 1945. Посібник з загальної та порівняльної ембріології.

20. Іванова-Казас О. М., Е. Б. Кричинским. Курс порівняльної ембріології безхребетних тварин. - Л. Видавництво ЛДУ - 1988.

21. Порівняльна ембріологія безхребетних тварин: Найпростіші і багатоклітинні. - Новосибірськ.

22. Трохофорние, щупальцевих, щетінкочелюстниє, погонофори. - М. 1977.

23. Константинов А. С. 1986. Загальна гідробіологія. - М. Вища школа.

24. Ліванов Н. А. 1945. Шляхи еволюції тваринного світу. - М. Вид. «Радянська наука».

25. Майр Е. 1971. Принципи зоологічної систематики (пер. з англ.). - М. Світ.

27. Малахов В. В. Загадкові групи морських безхребетних. Тріхоплакс, ортонектіди, діціеміди, губки. - М. Видавництво МДУ. 1990.

28. Малахов В. В., Адріанов А. В. Cephalorhyncha – новый тип животного царства. Головохоботние (Cephalorhyncha) - новий тип тваринного світу. Scientific - М. КМК ScientificPress.

29. Райков І. Б. 1978. Ядро найпростіших. - Л. Наука.

30. Хаусман К. 1988. Протозоологія (пер. з німецької). - М. Світ.

31. Л. А. Зенкевіча. Життя тварин. Безхребетні. Т. 1 - М: Освіта, 1968.

32. Перель Т. С. Поширення і закономірності розподілу дощових черв'яків фауни СРСР. - М.: Наука, 1979.