Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Химия \ 4314. Курсова робота Сучасний хімічний аналіз в режимі он-лайн

Курсова робота Сучасний хімічний аналіз в режимі он-лайн

« Назад

Код роботи: 4314

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Хімія

Тема: Сучасний хімічний аналіз в режимі он-лайн

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття повного та скороченого хімічного аналізу в режимі он-лайн

1.1. Поняття повного хімічного аналізу в режимі он-лайн

1.2. Поняття скороченого виду хімічного аналізу в режимі он-лайн

Розділ 2. Основні методики проведення сучасного хімічного аналізу в режимі он-лайн

2.1. Проведення хімічного аналізу з допомогою тест-реагентів

2.2. Фотометричний метод хімічного аналізу

Розділ 3. Приклади сучасних хімічних аналізів в режимі он-лайн

Висновки

Список літератури

Актуальність дослідження. Ринкова економіка не може обходитися без широкого використання сучасних методик з оцінки виробничої та ринкової новизни, технічного рівня і конкурентоспроможності виробленої і продаваної продукції. Тільки в цьому випадку можливе успішне регулювання рівня якості продукції, що випускається на підприємствах у рамках систем якості.

Особливі вимоги пред'являються до методичних основ оцінки якості продукції при підготовці і проведенні обов'язкової та добровільної сертифікації, які повинні найбільш повно забезпечувати:

- можливість виявлення, комплексного аналізу та достовірної оцінки всієї сукупності споживчих властивостей, безпеки та екологічності продукції;

- створення на основі проведеної оцінки передумов для соціального захисту споживачів від функціонально і екологічно небезпечної продукції, а також від невідповідності реальної ціни на продукцію її якості.

Обєктом дослідження є методи хімічного аналізу проведеного в мережі інтернет в режимі он-лайн.

Предметом дослідження є специфіка та основні методики проведення хімічного аналізу в режимі он-лайн.

Цілю роботи є сучасний хімічний аналіз в режимі он-лайн та особливості його проведення.

Виходячи з цілі роботи, нами виокремлено основні завдання дослідження:

- визначити поняття повного та скороченого хімічного аналізу в режимі он-лайн;

- характеристика основних закономірностей проведення хімічного аналізу в режимі он-лайн;

- визначити основні методики проведення хімічного аналізу в режимі он-лайн;

- охарактеризувати основні приклади проведення хімічного аналізу в режимі он-лайн.

Структурно робота складається з вступу, висновків, трьох основних розділів та списку використаної літератури.

На будь-якій із стадій життєвого циклу продукції виникає необхідність контролю якості матеріалів, так як від їх стану істотно залежать споживчі та експлуатаційні властивості виробів, а також безпеку їх використання за призначенням. Тому фахівці з якості повинні досконало володіти методами аналізу складу продукції та вимірюваннями її параметрів. Для цього необхідно вивчити відповідні методики і освоїти прийоми використання сучасних приладів, що застосовуються у лабораторних умовах і у виробничій практиці.

Особливе місце у вирішенні завдань кваліметрії щодо формування системи і реєстрації показників якості відводиться фізичним та фізико - хімічних методів аналітичного контролю. Застосування їх забезпечує проведення якісного та кількісного аналізу речовин, що входять до складу продукції, що випускається. Результатами аналізу є отримані параметри речовин, відображають їх склад і властивості, без яких виявлені факти та висновки про якість продукції можуть бути досить спірними. Роль і значення параметрів складу та властивостей речовин для різних видів продукції розкриваються в наступних питаннях цієї теми.

Переваги розглянутого метода – чутливість реєстрації на рівні одиничних атомів в об’ємі взаємодії з лазерним випромінюванням, можливість прямого аналіза об’єктів в їх звичайному стані, винятковість неконтрольованих домішок шляхом атомізації речовини в вакуумі, можливість виділення селективного корисного сигналу на рівні фона в одному вимірі і роздільної реєстрації поверхневих і об’ємних домішок в твердих зразках - дозволяють використовувати його для аналіза слідів більшості елементів практично в якій завгодно пробі, що дожволить визначати наявність речовин в лікарських формах в максимально низьких кількостях.

1. В. А. Прохоров. Основи автоматизації аналітичного контролю хімічних виробництв. Вид. Москва «Хімія» 1984. Бібліотека ТДТУ інв. № Л 11 / П 844 с.

2. Аналитическая хімія. Фізичні та фізико - хімічні методи аналізу. Під ред. проф. Петрухіна. Вид. Москва «Хімія» 2001. Бібліотека ТДТУ інв. № Г 4 / А 64. Бібліотека ТДТУ інв. № Л 11 / П 844.

3. В. Ф. Барковський, Фізико-хімічні методи аналізу. Вид. Москва «Вища школа» 1983 р. Бібліотека ТДТУ інв. № Г 4 / 252.

4. В. П. Васильєв. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу, ч. 2. Вид. Москва «Вища школа» 1989.

5. Б. І. Герасимов. Мікро процесорні аналітичні прилади. Вид. Москва «Машинобудування» 1989 р. Бібліотека ТДТУ інв. № К 9 / Г 371.

6. Л. С. Гузей, В. Н. Кузнєцов. "Новий довідник по хімії". Москва. 1998 р.

7. Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков. «Біоорганічна хімія». Москва. 1985 р.

8. Науменко Р. П. Аналіз стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості [Електронний ресурс] / Р. П. Науменко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prom/2011_3/Naumenko.pdf.

9. Тарасова Н. В. Сучасні проблеми розвитку хімічного комплексу України промисловості [Електронний ресурс] / Н. В. Тарасова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/0967.pdf.

10. Якубовский Н. Концептуальные основы стратегии развития промышленности Украины на период до 2017 года / Н. Якубовский, В. Новицкий, Ю. Киндзерский // Экономика Украины. – 2007. – № 11. – С. 4–20.

11. Савченко А. А. Аналіз хімічної промисловості [Електронний ресурс] / А. А. Савченко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_nmiw_2012/economics/3_103957.doc.htm.

12. Федулова Л. Перспективы инновационно-техноло-гического развития промышленности Украины / Л. Федулова // Экономика Украины. – 2008. – № 7. – С. 24–36.

13. Ардашева Е. П. Инновационные приоритеты программы развития нефтехимического комплекса региона / Е. П. Ардашева // Менеджмент инноваций. – 2010. – № 2. – С. 124–136.

14. http://www.otava.ua/.

15. http://www.labprice.ua/.