Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Пищевые технологии и инженерия \ 4159. Курсова робота Технологічні розрахунки розробленого йогурту з додаванням ламінарії

Курсова робота Технологічні розрахунки розробленого йогурту з додаванням ламінарії

« Назад

Код роботи: 4159

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Харчові технології та інженерія

Тема: Технологічні розрахунки розробленого йогурту з додаванням ламінарії

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Технологія отримання йогурту

2. Технологічні розрахунки йогурту з додаванням ламінарії

3. Облік і звітність в молочному виробництві

3.1. Первинний облік виробництва

3.2 Облік роботи зміни (бригади)

3.3. Облік сировини, одержаної зі складу

3.4. Облік бракованої продукції

3.5. Облік виготовленої продукції

3.6. Облік робочої сили

3.7. Звіт про роботу бригади (зміни)

Висновок

Список використаної літератури

В ході сучасного ритму життя людина забуває про необхідність збереження свого здоров’я та доцільність правильного харчування. Застосування сировини рослинного походження у складі молочних продуктів дозволяє підвищувати технологічні властивості харчових систем та покращувати структуру харчування населення України.

Стан здоров’я та самопочуття сучасних українців перебувають під впливом багатьох факторів: швидкий темп життя, вікові зміни в органах та тканинах, спадковість, шкідливі звички, переживання стресових ситуацій тощо. [5]

Однак не варто забувати й про те, наскільки велике значення для організму людини має склад раціону, а також кількість і якість продуктів, з яких готуються страви. І якщо деякі з чинників ми змінити не можемо, то інші (а саме – характеристики продуктів харчування) можуть бути на 100% контрольовані нами. В різні вікові періоди організм людини має свої особливості функціонування, відповідно змінюються і його потреби в основних поживних речовинах: вітамінах, мінералах та інших життєво-важливих нутрієнтах.

Максимально забезпечуючи потреби організму в необхідних речовинах, можна покращити якість життя людини, надати організму сил та енергії для комфортного існування в будь-який період життя. Найкраще з цією функцією справляються функціональні продукти, тобто ті, які в своєму складі містять активні компоненти. Завдяки їх збалансованому складу вживання функціональних продуктів є одним із найкращих способів, які надають людині можливість адаптуватися до фізіологічних змін, що відбуваються в організмі, а також гарантують його стійкість до дії зовнішніх факторів. [6]

Без сумнівів, розробка принципів функціонального харчування та вироблення функціональних продуктів стала одним із проривів сучасної дієтології та розвитку світової харчової промисловості, адже такі продукти забезпечують максимальну мобілізацію адаптаційних сил організму людини, що спрямовані на захист від патологічних змін під дією несприятливих факторів. [7]

Концепція функціонального харчування вже не нова, однак лише зараз вона набуває популярності. Насамперед це зумовлено зміною ритму життя людей, погіршення екологічної ситуації у світі, збільшенням захворюваності всіх категорій населення. На сьогодні науковцями вже напрацьована велика база інформації щодо того, як саме той чи інший продукт впливає на організм людини різного походження. [8]

Сам термін «функціональне харчування» несе в собі основну суть такого виду вживання продуктів, оскільки з назви зрозуміло, що продукти, які вживає людина, мають бути збагачені інгредієнтами, які виконують в організмі певну функцію. Не секрет, що їжа повинна підтримувати організм людини у стійкому стані фізичного та психологічного благополуччя, при цьому функціональні продукти покликані доповнювати та розширювати можливість раціону попереджувати виникнення захворювань, покращувати стан здоров’я людини в цілому. Тому не варто відмежовувати функціональне харчування окремо від загальних харчових звичок людини, воно не повинно бути періодично дотриманою дієтою, а має максимально близько увійти в життя кожної людини, яка піклується про своє здоров’я.

Отже, на сьогодні існує велика кількість продуктів, які можуть називатися функціональними. Кожен із них або природно наділений тим чи іншим функціональним компонентом, або ж є таким, до якого функціональний компонент доданий штучно. [8]

Мета: Провести технологічні розрахунки розробленого йогурту з додаванням ламінарії.

Молочні продукти є одним з основних і масових продуктів харчування, що споживається всіма категоріями населення незалежно від місця проживання, статі, соціального статусу, рівня доходів.

Хімічний склад, біологічна та фізіологічна цінність кисломолочних виробів дають всі підстави вважати ці вироби продуктами харчування першочергового значення.

Асортимент кисломолочних виробів, які виробляються українськими підприємствами, налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку в межах конкурентної боротьби за споживача, при цьому використовуються сучасні технології із застосуванням різних смакових добавок, наповнювачів тощо.

1. Українець А. І. Технологія оздоровчих харчових продуктів: Курс лекцій для студентів за напрямом ″Харчові технології та інженерія″ денної та заочної форм навч. / Українець А. І., Сімахіна Г. О. – К.: НУХТ, 2009. – 310 с.

2. Сімахіна Г. О. Інноваційні технологій та продукти. Оздоровче харчування: Навч. Посібник для студентів за напрямом 7.051701 “Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навч. / Сімахіна Г. О., Українець А. І. – К.: НУХТ, 2010. - 294 с.

3. Капрельянц Л. В. Функціональні продукти / Капрельянц Л. В., Іоргачова К. Г. – Одеса: Друк, 2003. – 312 с.

4. Смоляр В. И. Рациональное питание / Смоляр В. И. - К.: Наук. думка, 1991. – 368 с.

5. Васюкова Г. А. Пищевая ценность хлеба и факторы ее определения / Васюкова Г. А., Богатир Т. М., Захарченко М. О. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість. - 2010. - №7-8 (68-69). – С. 38.

6. Ермакова И. А. Хлеб – для всех, витамины – каждому / Ермакова И. А. // Хлебопечение России. – 2002. - №2. – С. 36.

7. Семак Т. В. Различные виды сырья применяют в хлебе / Семак Т. В. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2008. – №3 (40). – С. 19.

8. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. пос. (для студентів вищих навчальних закладів) / Сирохман І. В., Загородня В. М. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

9. Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва / Дробот В. І. – К.: Логос, 2002. – 365 с.

10. Косован А. П. Современная наука о хлебе – производству / Косован А. П. // Хлебопечение России. – 2005. - №6. – С. 2-3.

11. Аношкина Г. Приготовление хлебных изделий из пшеничной муки / Аношкина Г. // Хлебопродукты. – 2001. - №5. - С. 36.

12. Джурик Н. Р. Нові види хлібобулочних виробів підвищеної біологічної цінності / Джурик Н. Р., Ковальчук М. П. // Хлебопекарское и кондитерское дело. – 2008. - №1. – С. 18.

13.В. Дробот, І. Ситнік, В. Корсун / Харчова і переробна промисловість / Травень 2001, 12-13 ст.

14. Технологічні розрахунки, облік і звітність (хлібопекарське виробництво): Метод. вказівки до вивч. дисципліни і викон. контрольних робіт для студ. спец. 7.091702 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” напряму підготовки 0917 “Харчова технологія та інженерія” всіх форм навчання / Уклад.: В. І. Дробот, Т. О. Степаненко, Т. А. Сильчук, І. П. Ситник, Ю. В. Чудік. – К.: НУХТ, 2007. – 34 с.

15. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник): Навчально-методичний посібник / За ред. чл.-кор. В. І. Дробот. – К.: Кондор, 2010. - 440 с.

16. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” зі спеціальності “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” для студентів денної форми навчання / Уклад.: Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, Н. О. Стеценко, О. М. Корихалова, Н. В. Науменко. – К.: НУХТ, 2010 – 94 с.

17. Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва / Дробот В. І. – К.: Руслана, 1998. – 416 с.

18. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” зі спеціальності “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” для студентів денної форми навчання / Уклад.: Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, Н. О. Стеценко, О. М. Корихалова, Н. В. Науменко. – К.: НУХТ, 2010 – 94 с.