Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Океанология \ 3792. Курсова робота Сонячна інсоляція та її роль у структурно-функціональній організації біоти Світового океану

Курсова робота Сонячна інсоляція та її роль у структурно-функціональній організації біоти Світового океану

« Назад

Код роботи: 3792

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Океанологія

Тема: Сонячна інсоляція та її роль у структурно-функціональній організації біоти Світового океану

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Зміст основних понять теми дослідження

2. Характеристика біоти Світового океану

3. Особливості формування та вивчення біоти Світового океану

4. Роль біоти у функціонуванні екосистеми Землі

5. Зміни біоти Світового океану під дією сонячної інсоляції

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність дослідження. Існування життя на Землі тісно пов'язане з нормальним функціонуванням величезної екосистеми Світового океану. Океан один з двох головних виробників вільного кисню атмосфери (другий - ліси) і стабілізатор вмісту в ній водної пари та вуглекислого газу, він впливає на розподіл тепла і опадів на всій земній поверхні. Крім цієї глобальної екологічної ролі, океан є необхідним джерелом харчових продуктів для людини, даючи коло 10-20% харчового білку, мільйони тон високоякісних кормів і добрив. Що стосується біоти екосистем Світового океану, то тут провідними негативними антропогенними факторами є перепромисел морепродуктів (риб, безхребетних, водоростей, морських ссавців) і забруднення вод важкими металами, органічними й неорганічними сполуками, стічними водами, нафтопродуктами, радіонуклідами.

У 70-х роках XX ст. сукупний вилов морепродуктів стабілізувався на рівні коло 70 млн. т в рік, що вже близький або навіть перевищує рівень стабільного промислу (60-90 млн. т). При промислі в океані відбувається практично безповоротне вилучення біопродукції, що в свою чергу викликає зниження стійкості екосистеми Світового океану загалом. Представлений на Ваш розсуд реферат присвячений аналізу ролі сонячної інсоляції у структурно-функціональній організації біоти Світового океану.

Ступінь розробки теми. Значні за обсягом дослідження по вивченню впливу сонячної енергії на організацію біоти Світового океану в описано у працях таких відомих вчених, як Головченко Ю.І. Барсукова С.Ф. Коржа М.О., Шкробота С.І., Fries J.F., Веселовського В.П., Хабрієва Р.У., Антоноав І.П., Барабанова О.В., Кузнєцова В.Ф., Суздальницького Д.В., Хабірова Ф.А.

Метою нашого дослідження являється ознайомлення з сучасною науковою літературою з даного питання. Аналізу ролі сонячної інсоляції у структурно-функціональній організації біоти Світового океану.

Об’єктом дослідження - є сукупність необхідних умов, що забезпечують якісне використання рос сонячної інсоляції у структурно-функціональній організації біоти Світового океану.

Предметом дослідження являється сонячна інсоляція та її роль у структурно-функціональній організації біоти Світового океану.

Джерелами інформації для вирішення перерахованих вище завдань є збірники наукових праць, монографії, періодична література, підручники та довідники, періодичні фахові журнали.

В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

Проведено аналіз наукової літератури з метою уточнення суті основних понять теми дослідження. Наголошено, що морська біота різноманітна, тому що було б важко перерахувати домінуючі групи, як це було зроблено для прісних вод головні з них - кишковопорожнинні, губки, голкошкірі, кільчасті черви і різні типи тварин, відсутні або бідно представлені в прісних водах, виявляються дуже важливими в екології Світового океану.

Приведена характеристика біоти Світового океану та показано, що таксономічна класифікація є основою системи морської біоти, але вона не практична для екологічних досліджень, оскільки об’єднує в одну категорію види, які відіграють зовсім різну екологічну роль.

Розглянуто особливості формування та вивчення біоти Світового океану. На данний час виділяють шість основних рівнів біорізноманіття: видовий, филогенетический, морфологічний, екологічний, генетичний і біохімічний. Однак вихідним і базовим етапом для вивчення всіх його компонент є дослідження видового розмаїття і багатства, а проблеми вивчення біологічного різноманіття нерозривно пов'язані з проблемами збереження біоти. Згыдно аналызу лытературних данний встановлено, що сучасна система моніторингу морських екосистем Світового океану повинна передбачати регулярний контроль над рівнем біологічного різноманіття в даній акваторії з подальшими рекомендаціями щодо природоохоронної діяльності.

Проаналізовано зміни біоти Світового океану під дією сонячної інсоляції, адже Біота океану, регулюючи концентрацію в поверхневому шарі океану, фактично стабілізує концентрацію в атмосфері.

Результати проведеної роботи представляють теоретичний інтерес для студентів і науковців, що працюють в даній області як інформаційне джерело, що містить аналіз ролі сонячної інсоляції у структурно-функціональній організації біоти Світового океану.

1. Вегенер А. Происхождение континентов и океанов / Пер. с нем. П. Г. Каминского под ред. П.Н. Кропоткина. - Л.: Наука, 1984. - 285 с.

2. Волошин І.І., Чирва В.Г. Географія Світового океану: Навч. посібник для вчителів серед. загальноосвіт. шк. - К.: Перун, 1996. - 224 с.

3. Голов В.П. Современное изучение мирового океана - важный аспект формирования экологического мировоззрения / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова, С.В. Короткова // География в школе: Теоретический и научно-методический журнал / 2009. - №6. - С. 13-18

4. Гусев А.М. Основы океанологии. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 246 с.

5. Гусев А.М. Антарктида. Океан и атмосфера. - М.: Просвещение, 1983. - 151 с.

6. Колодкін А.Л. Світовий океан. - М.: Статут, 2007. - 230 с.

7. Котенев Б.Н. О повышении эффективности использования биоресурсов Мирового океана / Б.Н. Котенев // Рыбное хозяйство: Научно-практический и производственный журнал / 2005. - №6. - С. 39-41.

8. Перрен Ж., Клуазо Ж. Океаны / Пер. с фр. - М.: Летний сад, 2011. - 320 с.

9.Степанов В.Н. Океаносфера. - М.: Мысль, 1983. - 270 с.

10. Степанов В.Н. Природа Мирового океана. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1982. - 192 с.

11. Шамраев Ю.И., Шишкина Л.А. Океанология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 382 с.

12. Физическая география материков и океанов: Учеб. для геогр. спец. ун-тов / Под общей ред. А.М. Рябчикова. - М.: Высшая школа, 1988. - 592 с.