Распечатать страницу

Задачі з курсу Основи міжнародного туризму - 2 задачі

« Назад

Код роботи: 3681

Вид роботи: Задача

Предмет: Основи міжнародного туризму

Тема: 2 задачі

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Завдання 1. Для вирішення практичного завдання № 1 на підставі початкових даних необхідно:

- проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні суми;

- відкрити необхідні рахунки та зробити їх закриття;

- на підставі відкритих рахунків заповнити оборотно-сальдову відомість за звітний період та визначити фінансовий результат, враховуючи, що дане підприємство використовує 9 клас рахунків (згідно облікової політики підприємства)і платником податку на прибуток на загальних підставах;

- заповнити баланс на підставі оборотно-сальдової відомості.

Таблиця 1.1

Журнал реєстрації господарських операцій туристичної фірми ТОВ "Пілот" за IV квартал 20__ року

Зміст господарських операцій

1

Оголошено розмір зареєстрованого капіталу згідно засновницьких документів

2

Внесено засновниками частку статутного фонду на пот. рахунок

3

Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку

4

Знято відсотки банком за касове обслуговування

5

Оплачено за меблі (30%від суми) та комп'ютерну техніку (70%), які надійшли раніше

6

Згідно отриманої податкової накладної за меблі віднесено суму ПДВ до податкового кредиту

7

Комп'ютери та меблі віднесено згідно критеріїв до складу основних засобів і зараховано на баланс підприємства

8

Нараховано знос на основні засоби ( меблі – 30% у ОЗ, комп’ютери 40% у ОЗ) - за квартал згідно з податковим методом

9

Нараховано заробітну плату адмінперсоналу

10

Проведено утримання від заробітної плати адміністративного персоналу:

11

Податок з доходів фізичних осіб ( пільгових категорій працюючих немає)

12

Військовий збір (за діючою на момент ставкою)

13

Нараховано єдиний соціальний внесок на суму заробітної плати адмін. персоналу

14

Поступили кошти на пот/рах від туристів в оплату вартості туристичного продукту

15

По закінчені туру відображений дохід від реалізації турпродукту

16

Визначено собівартість реалізації туристичного продукту

17

Нараховано податкове зобов'язання від реалізації турпослуг

18

Сплачено ТзОВ „Інекс" за оренду приміщення

19

Нараховано податковий кредит згідно податкової накладної за оренду приміщення

20

Оренду приміщення віднесено на витрати підприємства

21

Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати

22

Визначено прибуток від господарської діяльності підприємства

23

Нараховано податок на прибуток

24

Визначено чистий прибуток підприємства

Таблиця 1.2

Вихідні дані за варіантами

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

В-7

В-8

В-9

В-10

1.

120000

100000

210000

140000

160000

320000

88400

77900

98700

42000

2.

84000

69000

71200

88300

97100

216800

49100

47700

56900

32300

3.

45000

38000

39000

43000

55900

109800

27300

23300

35450

28800

4.

213

283

354

354

412

238

298

189

486

435

5.

42000

25300

78000

92000

111000

124000

42950

33000

34800

26800

6.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

7.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9.

8100

12400

15500

18600

17200

19800

18800

19400

22450

23100

10.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

11.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

12.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13.

220000

170000

255000

290000

213000

267000

267500

198000

233100

189000

14.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

15.

90000

70000

105000

157000

65000

97000

70000

72000

61000

57000

16.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

17.

9100

8800

9800

10020

10800

9750

11000

10700

11500

11850

18.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

19.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

22.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

23.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Продовження табл. 1.2

В-11

В-12

В-13

В-14

В-15

В-16

В-17

В-18

В-19

В-20

1.

201000

103000

238000

301000

230000

202000

200000

239000

179000

216000

2.

160300

83450

164500

248300

175700

189500

10500

181700

141000

170000

3.

77400

38300

27700

87000

36000

48400

42800

29860

46300

28700

4.

448

489

495

445

465

375

417

486

453

512

5.

117900

51800

88000

219400

100100

94900

80800

121800

84600

100500

6.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

7.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9.

23850

21550

24970

24890

25300

16970

18720

26800

17650

25600

10.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

11.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

12.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13.

245800

248900

266500

294800

259000

244350

236450

315000

268500

238000

14.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

15.

68000

65000

102000

84000

120000

72000

51000

70000

69000

43000

16.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

17.

12200

12480

12185

13885

14850

11400

12870

14820

11680

13100

18.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

19.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

22.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

23.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Продовження табл. 1.2

В-21

В-22

В-23

В-24

В-25

В-26

В-27

В-28

В-29

В-30

1.

63000

289700

121500

119000

207600

236450

244500

263550

95000

108880

2.

23000

18900

95400

61200

147000

136000

144500

166500

65000

88000

3.

18400

75300

19500

23000

35000

45000

51000

47000

20500

37000

4.

525

559

379

553

519

563

642

653

614

593

5.

28900

11200

71800

69200

110400

114500

106000

63000

30000

38700

6.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

7.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9.

27860

29630

20700

20970

21870

22370

28950

31200

27900

29900

10.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

11.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

12.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13.

318000

345000

237000

234680

268908

276888

346850

448000

378000

422800

14.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

15.

190000

149000

67000

55000

68000

74500

142000

198600

201000

224000

16.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

17.

14730

16800

13545

39113

12182

111567

16322

16809

38418

23890

18.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

19.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

22.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

23.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Завдання 2. Використовуючи дані для свого варіанту (табл.2.1), заповнити Калькуляцію готельного продукту:

Таблиця 2.1

Калькулювання на 50555 людино/діб на рік по готелю ПП „Турист”

№ ст. кал.

Статті витрат

Сума, грн.

1.

Матеріальні витрати виробничого призначення:

1.1

Опалення

90 000

1.2

Електроенергія

55 000

1.3

Водопостачання та каналізація

30 000

1.4

Витрати матеріалів МШП

56 000

1.5

Миючі засоби

27 000

1.6

Транспортне обслуговування

12 000

1.7

Поточний ремонт

300 000

1.8

Інші матеріальні витрати

220 000

Разом за розділом 1

?

2.

Витрати на оплату праці працівників

680 000

3.

Нарахування на соціальні заходи з фонду оплати праці: ЄСВ

?

4.

Амортизаційні відрахування

201 000

5.

Загально-експлуатаційні витрати

51 000

6.

Разом експлуатаційних витрат

?

7.

Прибуток ( див табл.%)

?

8.

Вартість готельних послуг без ПДВ

?

9.

Ціна місця в готелі без ПДВ

?

10.

ПДВ

?

11.

Ціна продажу 1 людино/доби

?

Таблиця 2.1

Значення

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

В-7

В-8

В-9

В-10

В-11

В-12

В-13

В-14

В-15

 % прибутку

21

20

18

25

22

17

26

24

21,5

27

23,5

19,5

25,5

20,5

22,5

Продовження табл. 2.1

Значення

В-16

В-17

В-18

В-19

В-20

В-21

В-22

В-23

В-24

В-25

В-26

В-27

В-28

В-29

В-30

 % прибутку

26,5

17,5

19

22,5

24,5

18,5

16

19,5

23

16,5

15,5

17,3

24,7

25,3

22,8