Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическая культура (физкультура) \ 3663. Курсова робота Особливості загальнофізичної підготовки та аналіз тренувальних щоденників шорт-трекістів

Курсова робота Особливості загальнофізичної підготовки та аналіз тренувальних щоденників шорт-трекістів

« Назад

Код роботи: 3663

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фізична культура (фізкультура)

Тема: Особливості загальнофізичної підготовки та аналіз тренувальних щоденників шорт-трекістів

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Значення і особливості загальнофізичної підготовки для шорт-трекістів

1.1. Функції та мета загальної фізичної підготовки

1.2. Фізичні вправи

1.3. Особливості тренування юніорів шорт-трекістів

Розділ 2. Методи і організація досліджень

2.1. Методи дослідження

2.1.1. Теоретичний аналіз наукової літератури

2.2. Аналіз щоденників спортсменів

Розділ 3. Аналіз тренувальних щоденників шорт-трекістів

3.1. Результати аналізу тренувальних щоденників шорт-трекістів ДЮСШ Вікторія

3.1.1. Висновок до мал.1. Аналіз динаміки зміни ЗФП и СФП в річному циклі підготовки ковзанярів ДЮСШ Вікторія

3.2. Результати аналізу навчально-тренувальної програми шорт-трекістів у навчально-методичній літературі

3.2.1. Висновок до мал.2. Аналіз динаміки зміни ЗФП и СФП в річному циклі підготовки ковзанярів

Висновки

Список використаної літератури

Одною із різновидностей швидкісного бігу на ковзанах є шорт-трек – на короткій доріжці. Змагання у цьому виді спорту відзначаться високою емоційністю і видовищністю, швидкою зміною ситуацій, захоплюючою боротьбою на фінішу. Цим пояснюється все зростаюча його популярність. Тренування та змагання по шорт-треку проводяться по доріжці, розміченої усередині звичайного хокейного корту. Наявність хокейних площадок у багатьох країнах світу визначило його широку географію.

Родоначальниками шорт-треку вважаються англійці, але перші офіційні змагання у цьому виді швидкісного бігу на ковзанах були проведені в Канаді у 1905 році. На Європейському континенті перший чемпіонат проведений у 1930 році у Англії.

З тих пір пройшло багато років, перш ніж був проведений перший офіційний турнір з шорт-треку у 1976 році в США. Починаючи з 1981 року по рішенню Міжнародного союзу ковзанярів (ІСУ) щорічно розігрується чемпіонат світу по шорт-треку серед чоловіків та жінок. Дебют радянських ковзанярів у цьому виді спорту на міжнародній арені відбувся у 1985 році під час зимової Універсіади в Італії. Починаючи з 1988 року щорічно розігрувалися чемпіонати СРСР з бігу на коротких доріжках. Найбільше розповсюджений цей вид швидкісного бігу на ковзанах отримав у країнах СНД (України, Російської Федерації, Білорусії, Казахстану), Китаї, Японії, Кореї, США, Канади, Англії та інших країнах.

Шорт-трек вперше був включений у програму зимових Олімпійських ігор у 1992 році у Франції. [27]

Загальна фізична підготовка (ЗФП) - це процес вдосконалення рухових фізичних якостей, спрямованих на всебічний і гармонійний фізичний розвиток людини. ЗФП сприяє підвищенню функціональних можливостей, загальної працездатності, є основою (базою) для спеціальної підготовки та досягнення високих результатів в обраній сфері діяльності або виді спорту. Засобами ЗФП є фізичні вправи (біг, плавання, спортивні і рухливі ігри, лижногоий спорт, велоезда, вправи з обтяженнями та ін), оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори. З загальною фізичною підготовкою пов'язано досягнення фізичної досконалості - рівня здоров'я і всебічного розвитку фізичних здібностей, відповідних спортивної, військової, професійної та іншої діяльності.

Фізична підготовка поділяється на загальну і спеціальну фізичну підготовку. Кожен вид спорту пред'являє свої специфічні вимоги до фізичної підготовленості спортсмена - рівнем розвитку окремих фізичних якостей, функціональних можливостей і статурі. Тому є певні відмінності у змісті і методиці фізичної підготовки в тому чи іншому виді спорту і спортсменів різного віку і кваліфікації. Співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки в тренувальному процесі залежить від розв'язуваних завдань, віку, кваліфікації та індивідуальних особливостей спортсмена, виду спорту, етапів і періодів тренувального процесу. У процесі багаторічної тренування зі зростанням майстерності спортсмена збільшується питома вага засобів СФП і, відповідно, зменшується об'єм засобів ЗФП. Ефективність тренувального процесу можна визначати за якістю таких понять, як тренованість, підготовленість, спортивна форма. [26]

У бігу на ковзанах до спортсмена пред’являються досить високі вимоги до його фізичної, технічної, тактичної и психологічної підготовленості. Через постійну необхідність настроюватись, якнайвигідніше пробігти поворот, в результаті чого витрачаються великі фізичні зусилля і скорочуються фази розслаблення, локальна втома м’язів ніг постійно наростає. У зв’язку з цим підвищуються вимоги і до функціональної подготовленості спортсмена.

Загальна фізична підготовка характеризує те, що не зводиться до спортивної спеціалізації і тим не менше створює і оптимізує предпосилання прогресування спортсмена в вибраному виді спорту шляхом сприяння загальному підйому рівня функціональних можливостей, різносторонньому розвитку, збагаченню знаннями, вміннями, навичками. При цьому зміст загальної фізичної підготовки спортсмена знаходиться в безпосередній залежності від специфіки вибраного виду спорту [4].

Засобами ЗФП служать різноманітні вправи і додаткові види спорту, які направлено взаємодіють з розвитком основних рухових якостей спортсмена і які збагачують фонд його рухових навиків. [9]

ЗФП є фундаментом тренувального процесу та грає важливу роль в підготовці спортсмена. А збільшення в останні роки кількість травм у юних спортсменів пов’язано з недостатньою загально фізичною підготовкою, ранньої спортивної спеціалізації з використанням значних по інтенсивності та об’ємі фізичних та психологічних нанавантажень. [25]

Загалом проблемами загальної фізичної підготовки у ковзанярському спорті займались Юнсон С.; Каледин C.B.; Подарь; Г.К Дашкова; Большаков В.И.. Вони вважають, що ЗФП є основною базою підготовки спортсменів.

Але, слід зазначити, що на даний момент у наявній відповідній літературі є дуже мало інформації про ЗФП для шорт-трекістів. А це є дуже важливо у нашому виді спорту, особливо на етапі підготовки до найвищих досягнень. Саме тому тема даної роботи є надзвичайно актуальною.

Мета роботи: аналіз загальнофізичної підготовки шорт-трекістів у тренувальному процесі.

Задачі:

1. На основі вивчення науково-методичної літератури визначити місце та значення загальнофізичної підготовки в спорті.

2. Визначити кількість загальнофізичной підготовки в річному циклі шорт-трекістів на етапі підготовки до найвищим досягненням та порівняти з нормативними вимогами.

Об’єкт дослідження – тренувальний процес в шорт-треці.

Предмет дослідження – загальнофізична підготовка шорт-трекістів в річному циклі тренування.

Фізична підготовка поділяється на загальну і спеціальну фізичну підготовку. Співвідношення ЗФП і СФП в тренувальному процесі залежить від розв'язуваних завдань, віку, кваліфікації та індивідуальних особливостей спортсмена, виду спорту, етапів і періодів тренувального процесу.

Літературні дані показали, що для шорт-трекістів навчально-тренувальна програма передбачає найбільшу кількість годин ЗФП у базовому підготовчому періоді (січень-липень), а СФП у контрольно-змагальному періоді (серпень-грудень).

Загалом, значно переважає кількість годин СФП, тому що тренування на льоду, які належать до СФП, починаються в липні-серпні.

За даними тренувальних щоденників ДЮСШ Вікторія ми бачимо, що їх тренувальний процес практично відповідає даному у навчально-методичній літературі.

Це говорить про те, тренер складає річний тренувальний план, який складається з ЗФП і СФП, відповідно до навчально-методичної літератури.

Таким чином, правильне співвідношення ЗФП і СФП на всіх етапах тренувального процесу дає можливість тренеру більш цілеспрямовано підготувати спортсмена, а спортсмену в свою чергу – досягти поставленої мети.

1. Анисимов Н.Н., Мажугин А.Н. Изучение методики начальной подготовки юных конькобежцев. // Молодежь, спорт, идеология: Матер. межд. студ. науч. конф. – Минск, 2004. – С.5–6.

2. Альшевский И.И., Альшевский В.И. Направление подготовки юных конькобежцев. // Научн. Обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по ФК и С. – Минск. – 2004. – С.529–530.

3. Бажанова С.В. Индивидуализация тренировочного процесса высококвалифицированных конькобежек: Автореф. канд. дис. Челябинск, 1998. - 26 с.

4. Всесторонняя подготовка – В кн.: Конькобежный спорт, Вып.2, 1978. М.1948 – 10-12стр.

5. Васильковский Б.М., Драбкин Б.Ф., Добровольский О.Б. Тренировка конькобежцев юниоров. В кн.: Конькобежный спорт. -Киев: Здоров'я, 1978, с. 73-106.

6. Ермолин В.Г. Из опыта работы по подготовке спортсменов – конькобежцев высших разрядов – в кн.: Проблемы физ. Воспитания, Вып. 4, Челябинск, 1970. – с.136-139.

7. Ермолин В. Г., Исмагилов К.Г. Соотношение объёмов нагрузки специальной и общефизической подготовки в тренировке конькобежцев за летне – осенний период. – В кн.: Научно - практ. Конф. IV «Проблемы управления спортом и спорт. Деятельностью студентов». Казань, 1982 – 14-16 стр.

8. Каледин C.B. Физическая подготовка юных спортсменов. -М,: Физкультура и спорт, 1968. 54 с.

9. Конькобежный спорт и шорт-трек. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. - Киев, 1997. - 84 с.

10. Конькобежный спорт. Учебник для ин-тов физич. культуры. Под ред. Е.П. Степаненко. М.: ФиС. — 1977. – С. 152–165.

11. Коробков A.B. Соотношение средств общей и специальной физической подготовки в системе спортивной тренировки (Физиологические основы). И.: ЦС ССО и 0 СССР, 1961. - 43 с.

12. Кубаткин В.П. Структурная организация многолетней подготовки конькобежцев. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – №4. – С.56-58.

13. Кубаткин В.П., Панов. Г.М., Ильина Л.Е., Орлова И.В. Конькобежный спорт: Примерная программа спортивной подготовки для детско – юношеских школ, специализированых детско - юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2006. – 62-63 стр.

14. Купч Я.А. Конькобежная подготовка: Метод. Пособие – Рига, 1984. – 55стр.

15. Многолетняя подготовка спортивных резервов: Сб. науч. тр. / Каз. ИФК: Ред. Н.Г. Майлыбаева. — Алма-Ата, 1990. — 68с.

16. Орлов В.А. Принципы построения общей физической подготовки юного спортсмена. В кн.: Тезисы УП Всесоюзной научно-практической конференции "Современные аспекты планирования подготовки юных спортсменов" (сентябрь 1981, г. Таллин). - M., 1981, с. 112.

17. Панов Г.М. Летняя подготовка конькобежцев. М. «Физкультура и спорт», 1973. – 143 стр.

18. Платонов В.Н., Булатова М.М. Физическая подготовка в системе спортивной тренировки. Учебно-метод. пособие. Вып. 1. — К.: КГИФК, 1992.

19. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 450 стр.

20. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Учебник для студентов ВУЗа физического воспитания и спорта.- К.: Олимпийская литература. – 2004. – С. 301–348

21. Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спортсмена. — Киев: Радянська школа, 1988.

22. Стенин Б.А., Половцев В.Г. Конькобежный спорт. Уч. пособие для фак. физ. воспитания. — М.: Просвещение. — 1990. – С. 93–134

23. Физическая подготовленность и результаты в беге на коньках. – В кн.: Конькобежный спорт. Вып. 2, 1978. М.1978. – 45-46 стр.

24. Холодова О.С., Мишенина С.А., Харламов В.А., Боречко С.Н., Савенков В.А., Бродович С.В. Шорт-трек. Научная программа для детско – юношеских спортивных школ, специализированых детско – юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства и специализированых учебных заведений спортивного профиля. Киев 2009 – 82-83 стр.

25. Юнсон С. Тренировка норвежских конькобежцев. Спорт за рубежом, 1965, № 22, с. 8-11.

26. Артюшенко О.Ф. Легка атлетика: Навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури. - Черкаси: БРАМА-ІСУЕП. 2000. – 316 с.