Распечатать страницу

Лекція №6 - Психологія групи

« Назад

Код роботи: 3361

Вид роботи: Лекція

Предмет: Психологія

Тема: №6, Психологія групи

Кількість стоірнок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Поняття групи, види груп

2. Аналіз взаємовідносин у малій групі

3. Рівні розвитку групи

Рекомендована література

1. Винославська О.В. Психологія: Навчальний посібник / Винославська О.В., Бреусенко–Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва О.С. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. - Глава 5.1. Психологія групи. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ualib.com.ua/b_147.html

2. Максименко С.Д. Загальна психологія + [Електрон. ресурс]: Навч. посібник / С.Д. Максименко. – Вид. 2-е. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 66 – 74. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – Глава 4.