Распечатать страницу

Лекція №5 - Діяльність особистості

« Назад

Код роботи: 3360

Вид роботи: Лекція

Предмет: Психологія

Тема: №5, Діяльність особистості

Кількість стоірнок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Діяльність та її структура

2. Мета і мотиви діяльності

3. Вміння та навички. Процес їх засвоення

4. Види діяльності

Рекомендована література

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. – С. 686–702. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

2. Максименко С.Д. Загальна психологія + [Електрон. ресурс]: Навч. посібник / С.Д. Максименко. – Вид. 2-е. – К.: ЦНЛ, 2004. – С.77 – 99. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. - К: "ЕксОб". – 1999. – С.24 – 44. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.