Распечатать страницу

Лекція №2 - Пізнавальні психічні процеси

« Назад

Код роботи: 3357

Вид роботи: Лекція

Предмет: Психологія

Тема: №2, Пізнавальні психічні процеси

Кількість стоірнок: 17

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Увага

2. Пам’ять

3. Відчуття та сприйняття

4. Мислення

5. Уява

Рекомендована література

Основна література

1. Винославська О.В. Психологія: Навчальний посібник / Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва О.С. / Розділ 2. Пізнавальні процеси. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – 351 c. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua

2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. - К: "ЕксОб". – 1999. – С. 126–149. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

3. Максименко С.Д. Загальна психологія + [Електрон. ресурс]: Навч. посібник / С.Д. Максименко. – Вид. 2-е. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 141–209. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

4. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін. – К.: Либідь, 1999. – С. 181–326.

Додаткова література

5. Варій М.Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. - С.264 – 414. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua

6. Степанов О.М. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2005. – С. 387– 464.

7. Основи загальної та юридичної психології: Курс лекцій. Навч. посібн. / Н.Р. Бобечко, В.П. Бойко, І.В. Жолнович, І.І. Когутич; за ред. В.Т. Нора. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. — 224 с. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://darwin-library.com/b1_11.html