Распечатать страницу

Лекція №1, Масообмінні процеси

« Назад

Код роботи: 3115

Вид роботи: Лекція

Предмет: Процеси і апарати хімічної технології

Тема: №1, Масообмінні процеси

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Загальні відомості масообмінних процесів

2. Способи вираження складу фаз

3. Рівновага при масопередачі

3.1. Загальні відомості

3.2. Правило фаз

3.3. Рівняння і лінії рівноваги

4. Матеріальний баланс масообмінних процесів

5. Напрямок масопередачі. Рушійна сила масообмінних процесів

6. Закони молекулярної дифузії

6.1. Перший закон Фіка

6.2. Диференціальне рівняння молекулярної дифузії (другий закон Фіка)

7. Закони конвективної дифузії

7.1. Масовіддача. Закон Щукарєва

7.2. Диференціальне рівняння конвективної дифузії

8. Механізм масообмінних процесів

8.1. Основні моделі процесу масопереносу

8.2. Зв'язок між коефіцієнтами масовіддачі і масопередачі

9. Подібність масообмінних процесів

10. Розрахунок основних розмірів масообмінних апаратів

10.1. Розрахунок діаметра апарата

10.2. Розрахунок висоти (довжини) апарата

11. Масообмін між рідиною (газом або парою) і твердим тілом

11.1. Масоперенос у зовнішній фазі

11.2. Масоперенос у твердій фазі