Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Медицинская психология \ 2809. Курсова робота Форми і методи профілактичної і психокоректувальної роботи з підлітками наркоманами

Курсова робота Форми і методи профілактичної і психокоректувальної роботи з підлітками наркоманами

« Назад

Код роботи: 2809

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Медична психологія

Тема: Форми і методи профілактичної і психокоректувальної роботи з підлітками наркоманами

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення форм і методів пpoфілактичної і психокорегувальної роботи з підлітками наркоманами

1.1. Особливості адективної поведінки в підлітковому віці

1.2. Чинники що обумовлюють формування хімічної залежності у підлітків

1.3. Психологічна характеристика групи ризику й особливості формування наркотичної залежності у підлітків

Розділ 2. Експериментально-психологічне дослідження системи профілактично-корекційної роботи з підлітками наркоманами

2.1. Організація й методи дослідження. Опис методик діагностичної програми

2.2. Результати первинної діагностики й формування корекційної групи підлітків, що схильні до наркоманії

Розділ 3. Апробація системи терапевтичних занять підлітками наркоманами

3.1. Визначення мети й етапів корекційно-профілактичної програми

3.2. Аналіз результативності корекційно-профілактичної програми

Висновки

Список літератури

Додатки

Актуальність проблеми дослідження. За даними статистики, вживання наркотичних речовин досягло в сучасному суспільстві критичного рівня. Проблема також ускладнюється зростанням обсягів споживання наркотичних речовин, їх доступністю, припливом синтетичних психоактивних речовин. Численні дослідження показують зниження віку першого прилучення до наркотику і вживання підлітками декількох наркотичних речовин одночасно.

Актуальність проблеми дослідження підсилюють і існуючі протиріччя підліткового віку, що характеризується прагненням до дорослості, швидким входженням в пропоновані ролі, особливою чутливістю до подій у суспільстві, затвердженням свого Я доступними засобами, в тому числі − наркотиками. Для деяких підлітків − це період адаптації і зміцнення психічного здоров'я, а для інших − дезадаптації, відхилень у поведінці та розвитку психопатології.

Підлітковий період сам по собі найбільш вразливий: характер і психіка дитини в цей період вкрай нестійкі, здатність протистояти негативному зовнішньому впливу виражена слабо. Саме нестійкість психіки в цьому віці стає причиною не тільки розвитку алкогольної та наркотичної залежності, а й інших порушень, наприклад, соціального характеру − підліткової злочинності.

Хронічне отруєння організму наркотичними препаратами призводить до втрати моральної стриманості. Згасають життєві устремління й інтереси. Людина втрачає родинні почуття, прив'язаність до людей. Наркотичне одурманення і серйозні нездужання роблять обтяжливими навчання й роботу та ведуть наркоманів до дармоїдства.

Методологічні основи дослідження. Різні аспекти проблеми наркозалежності особистості розглянуті в роботах В. Єременко, Б. Коваленко, Д. Лимонної. Закономірності становлення особистості підлітка в онтогенезі розкриваються в роботах Л. Анциферової, Л. Божович, Л. Виготського, Р. Мухіної. Особливості аномалій особистості та акцентуацій підлітків вивчали А. Лічко, Е. Ганнушкін, С. Братусь. Однак аналіз зазначених вище досліджень показує явний недолік робіт, які розкривають можливості психологічного прогнозу схильності підлітків до вживання наркотиків. Це визначило вибір теми нашого дослідження.

Гіпотеза: корекційний та профілактичний вплив на підлітків, що мають наркозалежність буде ефективним, якщо будуть ураховуватись наступні фактори:

- врахування діагностичних критеріїв, показників, чинників схильності підлітків до наркозалежності;

- психологічні особливості підлітків групи ризику наркотизації.

Об'єктом дослідження є особистість підлітка.

Предметом дослідження є психопрофілактика та корекція схильності підлітків до вживання наркотиків.

Мета дослідження: розробка процедури та інструментарію психологічної профілактики та корекції схильності підлітків до вживання наркотичних засобів.

Завдання дослідження:

1. Провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми.

2. Вибрати методи дослідження.

3. Провести діагностичне дослідження.

4. Провести формуючий експеримент.

5. Виявити закономірності та ефективність корекційної профілактичної програми.

6. Обробити отримані результати, зробити висновок.

Методи дослідження. З метою визначення форм і методів пpoфілактичної і психокорегувальної роботи з підлітками наркоманами використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ, що дозволили розкрити роль корекційний та профілактичного впливу на підлітків наркоманів. З використанням організаційних методів проведено порівняльний аналіз різних факторів, які зумовлюють появу феномена, що вивчається.

Використані психодіагностичні засоби:

1. Методика «Схильність до залежної поведінки», Д.И. Менделевич.

2. Методика «Визначення схильності до поведінки, що відхиляється» (А.Н. Орел).

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему форм і методів пpoфілактичної і психокорегувальної роботи з підлітками наркоманами.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів консультантів, що працюють з підлітками наркоманами, у роботі з підлітками у кризових станах.

База експериментального дослідження: Комунальний заклад середня спеціалізована школа № 16 міста Кривий Ріг. У дослідженні брали участь 30 осіб віком від 15 до 16 років.

Структура роботи: робота складається з плану, вступу,трьох розділів, списку літератури (34 джерел), додатків.