Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Социальная психология \ 2806. Курсова робота Аналіз соціальних ролей та функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

Курсова робота Аналіз соціальних ролей та функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

« Назад

Код роботи: 2806

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна психологія

Тема: Аналіз соціальних ролей та функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичний аналіз питання соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

1.1. Поняття соціальних ролей та функції

1.2. Поняття сім’ї та його трансформація у сучасному суспільстві

1.3. Поняття про гендерні ролі у сучасному суспільстві

1.4. Соціальні ролі і функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

2.1. Вибір методів та методик дослідження

2.2. Аналіз отриманих даних

Висновок до 2 розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю аналізу гендерної свідомості сучасних українців. Гендерні відносини складають один з найважливіших аспектів соціального і культурного життя суспільства та є важливим показником його цивілізованості. Сьогодні в умовах глобалізації соціальної реальності змінюється зміст і функції сімейних відносин, їх співвідношення з іншими елементами соціального простору. Структурні зрушення в економіці і зайнятості суспільства привели до істотних змін у всіх сферах життя соціуму і зокрема у внутрішньосімейному поділі домашньої праці.

Як показують західні та вітчизняні дослідження, в сучасному суспільстві набуває поширення егалітарний тип внутрішньосімейних відносин, коли різка диференціація праці між статями в сімейному і суспільному житті зникає, поступаючись місцем інтеграції подружніх ролей і високому ступені їх взаємозамінності. В основному це пов’язано з ростом професійної зайнятості та розширенням освіти жінок, в основі яких лежать не тільки економічні, а й значною мірою соціально-психологічні чинники.

Процес вивільнення з традиційного уявлення торкнулася не тільки жіночої ролі, а й чоловічої. Завдяки великій участі жінок в найманій праці чоловіки скидають ярмо ролі єдиного годувальника, звільняючись від тиску професії і повертаючись обличчям до сім’ї, дітей, тобто для чоловіків стає можлива інша зацікавленість і в професії і в родині.

Загальна тенденція підвищення цінності особистості проявляється в активізації процесу індивідуалізації, який веде до зростання автономії індивідуальної поведінки щодо сформованих норм чоловічої і жіночої поведінки. Нові або «оновлені» чоловіки і жінки демонструють нові типи і моделі відносин один з одним, відповідно до яких принцип домінування і верховенства в подружніх стосунках змінюється орієнтаціями на партнерство і паритет. На думку І. С. Кона, «...ломка традиційного гендерного порядку закономірна і необоротна. Її причиною є не фемінізм, а нові технології, які роблять природні статеві відмінності менш значимими, ніж раніше».

Зміни в рольовій поведінці чоловіків і жінок безсумнівно пов’язані з мінливими нормативними еталонами маскулінності і фемінінності, які стають менш жорсткими і однозначними.

При розгляді питання про рольову поведінку чоловіків і жінок у науковій літературі основна увага, як правило, приділяється проблемам жінок, особливо, якщо мова йде про складність узгодження материнської та професійної ролі, сімейної та професійної самореалізації. Однак проблеми чоловіків в ролі батьків є не менш значущими та актуальними. Проблематика батьківства в контексті трансформаційних процесів у сфері гендерних відносин є в нашій країні найменш вивченої складовою сімейної взаємодії, отже вважаємо актуальною. обрану тему дослідження: «Аналіз соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки у сучасній сім’ї».

Об’єкт дослідження: соціальні ролі та функції в сучасному суспільстві.

Предмет дослідження: соціальні ролі та функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї.

Гіпотеза: ролі чоловіка і жінки у сучасній сім’ї відповідають функціям, які вони виконують.

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному вивченні особливостей прояву соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки у сучасній сім’ї.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати підходи до проблеми соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки.

2. Теоретично визначити особливості соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки.

3. Емпірично дослідити соціальні ролі і функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї.