Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Социальная психология \ 2805. Курсова робота Мотиви просоціальної поведінки особистості

Курсова робота Мотиви просоціальної поведінки особистості

« Назад

Код роботи: 2805

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна психологія

Тема: Мотиви просоціальної поведінки особистості

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичне вивчення просоціальних мотивів поведінки особистості

1.1. Поняття «просоціальної поведінки»

1.2. Мотивація нормативної поведінки

1.3. Мотивація допомоги та альтруїстичної поведінки

Розділ 2. Емпіричне вивчення просоціальних мотивів поведінки особистості

2.1. Методи та методики дослідження

2.2. Результати проведеного дослідження

Висновки

Список використаних джерел

Моральність людини визначається безліччю характеристик, серед яких особливе значення мають знання, мотиви, почуття, навички, досвід поведінки, спрямованої на благо суспільства.

Під наданням допомоги, альтруїстичною або просоціальною поведінкою можуть розумітися будь-які спрямовані на благополуччя інших людей дії.

Дії ці дуже різноманітні. Діапазон їх простирається від скороминущої люб’язності (на кшталт передачі сільнички) до допомоги людині, що опинилася в небезпеці, що потрапила у важке чи тяжке становище, аж до порятунку його ціною власного життя. Відповідно можуть бути виміряні витрати людини, що допомагає своєму ближньому: увага, час, праця, грошові витрати, відсунення на задній план своїх бажань і планів, самопожертва.

Просоціальна поведінка пов’язана з нормами, культурними стандартами і звичаями, які передаються з покоління в покоління, виступають одним з регуляторів суспільних відносин. Саме культура і соціум, в якому живе людина, визначає межі і норми такої поведінки, ступінь соціальної відповідальності кожного.

На сьогоднішній день більшою мірою вивчена спонтанна просоціальна поведінка, коли суб’єкт, що допомагає надає невідкладну допомогу у ситуації, що раптово виникла. Відомо, що особистісними особливостями людини, яка надає допомогу, є прийняття позиції іншого, емпатія, інтернальний локус контролю та соціальна відповідальність. Довготривале надання допомоги, волонтерство вивчено мало. Його суть виражена в документах ООН: це свідома діяльність по перетворенню соціальної дійсності, до якої залучаються громадяни на добровільній основі.

В даний час в багатьох країнах широко поширений такий соціальний інститут, як волонтерство. Воно мотивує працювати на соціальне благо, без очікування матеріальної винагороди. У його рамках відбувається виховання багатьох цінних людських якостей: доброти, співчуття, жертовності, турботи, відповідальності, самої особистості в цілому.

Можна виділити декілька теоретичних моделей які описують структуру просоціальної поведінки. До найбільш відомих слід віднести модель прийняття рішень з надання допомоги при виникненні кризових / аварійних ситуацій Латане і Дарла, а також процесуальну модель Шварца і Ховарда. Також існує модель просоціальної поведінки запропонована З. Лінденберг, розроблена ще в 2006 р., проте менш відома в сучасній психології. Хоча, з нашої точки зору, вона більш повно розкриває специфіку просоціальної поведінки особистості.

Об’єкт дослідження − просоціальна поведінка.

Предмет дослідження − мотиви просоціальної поведінки.

Гіпотеза дослідження − мотиви просоціальної поведінки можуть бути альтруїстичними, соціально-нормативними та егоїстичними.

Мета нашого дослідження − вивчити основні мотиви просоціальної поведінки студентів.

Завдання дослідження:

1. Проаналізуваті літературу з досліджуваної теми.

2. Обрати методи дослідження.

3. Провести дослідження.

4. Обробити отримані результати, зробити вісновок.

Вибірка дослідження. У дослідженні взяли участь 40 осіб, студенти 1-2 курсів з них: 20 дівчат і 20 юнаків.