Распечатать страницу

Лекція №8 - Альдегіди та кетони

« Назад

Код роботи: 2669

Вид роботи: Лекція

Предмет: Органічна хімія

Тема: №8, Альдегіди та кетони

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Класифікація. Номенклатура

2. Методи добування альдегідів та кетонів

3. Будова карбонільної групи

4. Хімічні властивості альдегідів та кетонів

5. Екологічні питання

Альдегіди та кетони – це похідні вуглеводнів, до складу яких входить карбонільна (оксо) група (CO).

Реакції альдегідів та кетонів досить подібні, що дозволяє розглядати їх одночасно в контексті одного класу оксосполук.

1. Гауптман З. Органическая химия / Гауптман З., Грефе Ю., Ремане Х. – М. : Химия, 1979. – С. 340-382.

2. Ластухін Ю. О. Органічна хімія/ Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2001. – С. 361-388, 712-723.

3. Черных В. П. Лекции по органической химии / Черных В. П. – Харьков : Золотые страницы, 2005. – С. 241-266.

4. Грандберг И. И. Органическая химия / Грандберг И. И. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 264-284.

5. Моррисон Р. Органическая химия / Р. Моррисон, Р. Бойд – М. : Мир, 1974. – С. 587-617.

6. Штеменко Н. І. Органічна хімія та основи статичної біохімії / Штемен-ко Н. І., Соломко З. П., Авраменко В. І. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 276-300.

7. Ранский А. П. Реакция аренальдиминов и метилгетаренов с серой и ари-ламинами: дис… к.х.н. / Ранский А. П. – Днепропетровск, 1985. – 156 с.

8. Збірник тестових завдань з органічної хімії / Під ред. проф. А. П. Ранського – Дніпропетровськ, 2007. – С. 112-118.