Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическая химия \ 1958. Задачі Електродні потенціали і електрорушійні сили – 7 задач

Задачі Електродні потенціали і електрорушійні сили – 7 задач

« Назад

Код роботи: 1958

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фізична хімія

Тема: Електродні потенціали і електрорушійні сили – 7 задач

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн (або по 75 грн за задачу)

Задача 1. Записати вираз для е.р.с. гальванічного елементу Zn| ZnCl2| AgCl, Ag. Навести схематичний запис електродів, електродні реакції і рівняння для рівноважних потенціалів згідно з рекомендаціями Міжнародної конвенції в Стокгольмі.

Задача 2. Обчислити тепловий ефект (Qp) реакції Zn + 2 AgCl = ZnCl2 + 2Ag, яка протікає в гальванічному елементі при 273 К, якщо е.р.с. елемента Е = 1,015 В і температурний коефіцієнт е.р.с. (∂E/∂T)р,Т = - 4,02 . 10-4 В/К.

Задача 3. В гальванічному елементі при температурі 298 К оборотно протікає реакція Cd + 2AgCl = CdCl2 +2Ag. Знайти зміну ентропії реакції, якщо стандартна е.р.с. елементу Е0 = 0,6753 В, а стандартні теплоти утворення CdCl2 і AgCl дорівнюють 389,7 і 126,9 кДж/моль, відповідно.

Задача 4. Обчислити константу рівноваги реакції, що протікає в елементі Zn| Zn2+ || Cu2+| Cu при стандартних умовах.

Задача 5. Обчислити е.р.с. елементу

Sn | Sn2+(a = 0,35) || Pb2+(a = 0,001) | Pb

при 250С, визначити полюсність і написати реакцію в напрямку її самодовільного протікання. Стандартні електродні потенціали олова і свинцю, відповідно, рівні -0,1400 і -0,1265 В.

Задача 6. Е.р.с. елементу

Cu | Cu2+(a = x) || Cu2+(a = 1) | Cu дорівнює 0,0885 В при 25оС. Визначити х.

Задача 7. Е.р.с. елементу, що складається з водневого електроду в розчині лікарської речовини і насиченого каломельного електроду, дорівнює 0,500 В при 298 К. Потенціал насиченого каломельного електроду дорівнює 0,242 В. Записати схему елементу і рівняння реакції, яка в ньому відбувається. Визначити pH розчину лікарської речовини.