Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическая химия \ 1957. Задачі Хімічна дія електричного струму, закони Фарадея. Електропровідність – 8 задач

Задачі Хімічна дія електричного струму, закони Фарадея. Електропровідність – 8 задач

« Назад

Код роботи: 1957

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фізична хімія

Тема: Хімічна дія електричного струму, закони Фарадея. Електропровідність – 8 задач

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн (або по 75 грн за задачу)

Задача 1. Через розчин CuSO4 пропущено струм силою 5 А протягом 7 год. Визначити кількість виділених міді і кисню. Яка кількість Н2SO4 утворилася в розчині?

Задача 2. Для міднення деталей часто застосовують розчин, що містить CuSO4 і Н2SO4. Чи можна виділити на катоді мідь повністю без виділення водню? Перенапругу кисню на платиновому електроді вважати такою, що дорівнює 0,45 В, а перенапругу водню на мідному електроді 0,23 В. Рівноважні потенціали міді і кисню відповідно дорівнюють 0,337 і 1,229 в.

Задача 3. Обчислити еквівалентну електропровідність ацетату амонію при нескінченному розведенні, якщо значення цієї величини для хлориду амонію, ацетату натрію і хлориду натрію при 250С дорівнюють відповідно 129,9 . 10-4; 91,01 . 10-4 і 108,9 . 10-4 См . м2/моль.

Задача 4. Питома електропровідність 5%-ної нітратної кислоти при 250С дорівнює 0,182 См/см, густина розчину 1,012 г/см3. Знайти еквівалентну електропровідність розчину.

Задача 5. Розрахувати абсолютну швидкість руху двозарядного іону радіусом 10-9 м в метанолі, в’язкість якого при -1000С дорівнює 16 . 10-3 Па . с. Вважаючи справедливим правило Вальдена-Писаржевського, обчислити абсолютну швидкість руху іону в бромистому етилі, який має при тій же температурі в’язкість, що дорівнює 2,89 . 10-3 Па . с.

Задача 6. Після електролізу розчину хлориду кадмію, який містить 0,202% хлорид-іонів, з кадмієвим анодом і платиновим катодом аноліт масою 33,59 г містив 0,0802 г хлорид-іонів, а в срібному кулонометрі за цей час виділилось 0,0666 г срібла. Знайти числа переносу іонів кадмію і хлору, вважаючи, що в електродних процесах приймають участь тільки іони кадмію.

Задача 7. Константа дисоціації гідроксиду амонію дорівнює 1,79 . 105. Знайти концентрацію NH4OH, при якій ступінь дисоціації дорівнює 0,01, еквівалентну і питому електропровідності розчину, його pH, якщо λ0 + = 73,7 См . см2/моль; λ0 - = 200 См . см2/моль.

Задача 8. Розрахувати коефіцієнт дифузії однозарядного іону радіусом 2,8 . 10-10 м у воді при 25оС і в диетиловому ефірі при -1000С. В’язкість води і диетилового ефіру при даних температурах рівні, відповідно, 0,894 . 10-3 і 1,69 . 10-3 Па . с.