Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інженерна геодезія - 45 питань

« Назад

Код роботи: 5708

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інженерна геодезія

Тема: 45 питань

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Назвіть основні складові інженерної геодезії

2. Який історичний розвиток інженерної геодезії?

3. Яке значення має інженерна геодезія в народному господарстві?

4. Розкрийте сучасний стан інженерної геодезії в Україні

5. Які перспективи розвитку має інженерна геодезія?

6. Назвіть основні науково-технічні завдання інженерної геодезії

7. Яке призначення планових інженерно-геодезичних мереж?

8. Назвіть види планових інженерно-геодезичних мереж і вимог до їх точності

9. Яке призначення висотних інженерно-геодезичних мереж?

10. Назвіть вимоги до точності висотних мереж

11. Охарактеризуйте нівелірні знаки і системи висот

12. Які є особливості нівелювання при створенні висотних інженерно-геодезичних мереж?

13. Назвіть призначення і склад інженерно-геодезичних вишукувань

14. Поясніть технологію вишукувань трас лінійних споруд

15. Розкрийте послідовність проведення інженерно-геодезичних вишукувань будівельних майданчиків

16. Дайте визначення осям будівель і споруд, які застосовуються при геодезичних розмічувальних роботах

17. Розкрийте вимоги до точності розмічувальних робіт і від чого вони залежать?

18. Назвіть елементи геодезичних розмічувальних робіт

19. Розкрийте порядок побудови на місцевості проектного кута

20. Поясніть як виконується розмічування ліній заданої проектної довжини

21. Назвіть способи винесення в натуру основних осей будівель і споруд та дайте їм коротку характеристику

22. Розкрийте способи геодезичної підготовки проекту

23. Назвіть схеми розмічування основних осей і дайте їм коротку характеристику

24. Як виконується уточнення взаємного положення осей і їх закріплення?

25. Що таке обноска та для чого її використовують?

26. Яким вимогам повинна відповідати точність розбивки обноски?

27. Розкрийте зміст геодезичних робіт при спорудженні підземної частини будівель

28. Укажіть послідовність геодезичних робіт при зведенні наземної частини будівель і споруд

29. Розкрийте зміст геодезичної підготовки до монтажних робіт

30. Охарактеризуйте основні способи геодезичного контролю за плановим встановленням і вивіренням конструкцій

31. Назвіть способи встановлення конструкцій по висоті і дайте їм коротку характеристику

32. Поясніть спосіб установлення та контролю вертикальності конструкції за допомогою теодоліта

33. Розкажіть про спосіб бокового нівелювання

34. Які бувають види деформацій інженерних споруд і від чого вони залежать?

35. В чому полягає організація спостережень за деформаціями споруд?

36. Якими способами визначають осідання будівель і споруд?

37. Якими методами визначають горизонтальні зміщення споруд?

38. Якими способами проводять спостереження за нахилом і тріщинами будівель і споруд?

39. В чому полягає геодезичний контроль геометричних параметрів будівель і споруд?

40. Розкрийте метод горизонтального нівелювання при проведенні контрольно-геодезичних вимірювань?

41. Поясніть метод кутових засічок

42. Що таке виконавчі зйомки в будівництві?

43. Яке призначення і методи виконавчих зйомок?

44. Який порядок створення поточного виконавчого генерального плану?

45. Як складаються завершальні виконавчі генеральні плани?