Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Технология швейного производства \ 5692. Дипломна робота Проектування потоку з виготовлення жіночого пальта (повсякденного призначення, напівприлеглого силуету, з вшивними рукавами) в умовах масового виробництва одягу

Дипломна робота Проектування потоку з виготовлення жіночого пальта (повсякденного призначення, напівприлеглого силуету, з вшивними рукавами) в умовах масового виробництва одягу

« Назад

Код роботи: 5692

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Технологія швейного виробництва

Тема: Проектування потоку з виготовлення жіночого пальта (повсякденного призначення, напівприлеглого силуету, з вшивними рукавами) в умовах масового виробництва одягу

Кількість сторінок: 87

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

Вступ

1. Вихідні дані

1.1. Характеристика моделей

1.2. Характеристика матеріалів

1.3. Характеристика обладнання

2. Обгрунтування і вибір типу потоку

2.1. Аналіз трудомісткості виготовлення моделей та вибір способу їх запуску в процес

2.2. Вибір організаційної форми та інших характеристик потоку

2.3. Вибір організаційної форми та інших характеристик потоку

3. Технологічне проектування потоку обраного типу

3.1. Розрахунок основних параметрів потоку

3.2. Розробка організаційно – технологічної схеми

3.3. Аналіз організаційно-технологічної схеми

3.4. Розрахунок і аналіз техніко-економічних показників потоку

3.5. Планування робочих місць у потоці

4. Оцінка організаційно-технічного рівня потоку

4.1. Технічну оснащеність потоку визначають за характеристиками

4.2. Технологічну характеристику потоку визначають на основі показників

4.3. Організація поточного виробництва

4.4. Показники економічного рівня

Висновок

Література

В основу підготовчо-розкрійних процесів покладена розробка функціональних зв’язків між експериментальним, підготовчим, розкрійним та швейним виробництвом, які, вирішуючи свої організаційні і технологічні завдання, забезпечують сучасну ритмічну роботу кожного з цих цехів. Одним з важливих технологічних процесів на етапі підготовки моделей до запуску є нормування матеріалів, де закладається зниження собівартості виробу. Найважливішим у всьому процесі нормування витрат сировини є виконання експериментальних розкладок, якісне виготовлення яких забезпечує зниження між лекальних втрат, зниження собівартості швейних виробів та підвищення ефективності швейного виробництва.

Задоволення потреб населення у високоякісному конкурентоздатному одязі забезпечують професійні інженерні кадри. Вони повинні досконало знати сучасні методи та особливості технологічної підготовки одягу, технологічні процеси підготовки та розкрою деталей крою, сучасне обладнання та устаткування, вміти прогнозувати і розробляти технологічні процеси підготовчо-розкрійного виробництва швейних фабрик на основі досягнень науки і техніки, володіти критеріями оцінки якості деталей та швейних виробів в цілому.

Темою дипломного проекту є «Проектування потоку з виготовлення жіночого пальта в умовах масового виробництва одягу».

Були розроблені нові моделі жіночого пальта, повсякденного призначення , яким притаманна невимушеність і зваблива жіночність, що характерно для сучасного напрямку моди.

Для виготовлення виробів було виконано підбір обладнання із врахуванням сучасних досягнень в галузі технології виготовлення швейних виробів. При виборі швейного обладнання враховується призначення та фасонні особливості моделей. Використовуються універсальні, спеціальні швейні машини, машини напівавтоматичної дії фірми «Джукі», «Дюркопп-Адлер». Також вибрано методи обробки і обґрунтовані. На основі чого розроблена технологічна послідовність.

Для обґрунтування типу потоку та форми організації проведено аналіз технологічної послідовності.

З метою обґрунтування способу запуску моделей проведено аналіз трудомісткості їх виготовлення.

Даний потік характеризується як несекційний, який призначений для забезпечення можливості управління потоку з використанням ЕОМ. Запропоновано транспортну систему Дата трон фірми Дюркоп-Адлер.

Дана система забезпечує автоматичне адресування деталей на робочі місця. Таким чином полегшується умова праці, культура виробництва і можливість мобілізувати роботу працюючих потоку.

Графічний аналіз схеми проведено графіком синхронності і монтажу.

Виконані розрахунки техніко-економічних показників, які характеризують ефективність запропонованих заходів по вдосконаленню виробу.

1. Журнал «Швейна промисловість», березень 2008 рік.

2. Журнал «Легка промисловість», липень 2007 рік.

3. Журнал «Легка промисловість», лютий 2009 рік.

4. Журнал «Легка промисловість», грудень 2008 рік.

5. проектування підприємств. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Швейні вироби» / Н. С. Поліщук, В. С. Горобчишина, О. М. Сарана. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 28 с.

6. Першина Л. Ф., Петрова С. В. технология швейного производства: Учеб. Для сред. учеб. Заведений. – 2-е узд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 416 с.: ил. - ISBN 5-7088-0212-Х.

7. Довідник швейного обладнання провідних фірм: Навч. посіб. / К. І. Бондар, Т. Д. Терещенко, В. С. Дубач. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 166 с.

8. Изместьева А. Я. проектирование предприятий швейной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 264 с.

9. Организация поточного производства в швейной промышленности / Н. А. Адамова, Е. Г. Авсеев, Т. Л. Малова и др. – К.: Техника, 1986. – 128 с.

10. Бузов Б. А. и др. Материаловедение швейного производства. – М., 1986. – 424 с.

11. Справочник по промышленной технологии одежды / Под ред. П. П. Кокеткина и др. – М., 1988. – 560 с.