Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Технология швейного производства \ 5690. Курсова робота Проектування модельного ряду жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону на основі дослідження декоративної символіки українських писанок

Курсова робота Проектування модельного ряду жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону на основі дослідження декоративної символіки українських писанок

« Назад

Код роботи: 5690

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технологія швейного виробництва

Тема: Проектування модельного ряду жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону на основі дослідження декоративної символіки українських писанок

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Розробка технічного завдання

1.1. Аналіз сучасного і перспективного напрямку моди жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону

1.2. Аналіз тканин та матеріалів, що пропонується сучасною модою для жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону

1.3. Аналіз декоративних прийомів оформлення жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону та використання аксесуарів, що використовуються сучасною модою

Розділ 2. Розробка ескізного проекту

2.1. Дослідження та аналіз обраного першоджерела

2.2. Художньо-композиційне опрацювання моделей-пропозицій, вибір основної моделі

2.3. Опис зовнішнього виду моделі

Розділ 3. Розробка технічної пропозиції

3.1. Вибір матеріалів для виробу

3.2. Аналіз декоративного оформлення та фактурного рішення моделі

3.4. Побудова модельної конструкції

3.5. Розробка остаточних лекал на модель

Висновок

Словник спеціальних термінів

Використана література

Писанка - символ миру, його устрою, символ відродження, символ життя, весни, любові. І все це виражено в узорах писанок. Візерунки які виникли ще до християнства, коли народ почитав природу і перебував під її владою. У глибині століть наші предки святкували велике весняне свято пробудження природи після довгого зимового сну, перемоги добра над злом, світла і тепла над темрявою.

Наповнена таємницею писанка несе в собі філософський світогляд наших предків, їх віру і любов. Кожен елемент візерунка, який зустрічається на писанці, гармонійно вплетений в неї, став невід'ємною її частиною. Великий інтерес викликають все знаки і символи, які прикрашають пасхальне яйце. Необхідно знати і розуміти, що означає той чи інший знак, символ, колір. Правильно зрозуміти, «прочитати», писанку, дуже важливо для нас.

Отже, актуальність теми даної курсової роботи пояснюється тим, що в сучасному українському середовищі українські мотиви набувають неабиякої популярності, ми можемо спостерігати тісний зв’язок сучасної моди з історичною культурною спадщиною нашої держави, то ж необхідно дослідити такий зв'язок і з писанкарством, намагатися ввести цей вид українського мистецтва у сучасну модну індустрію.

Об'єктом курсової роботи є писанкарство, як невід’ємної частини українського народного мистецтва.

Предметом курсової роботи є діяльність з дослідження писанки, введення її окремої символіки в сучасне моделювання літнього асортименту одягу.

Мета дослідження – на підставі поглибленого аналізу традицій писанкарства, розробити модельний ряд жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно - літнього сезону.

Відповідно до зазначеної мети виникає необхідність вирішення таких завдань:

- з’ясувати природу й сутність українського писанкарства;

- виявити та дослідити основну символіку, колористику, симетрію писанки;

- визначити способи використання, отриманих результатів з дослідження писанки, у художньому проектуванні одягу;

- вивчити специфіку художнього проектування одягу з елементами писанки;

- визначити перспективи проектування такого одягу, його популярності серед споживачів.

Практична значимість курсової роботи полягає у проектуванні модельного ряду жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону, на основі дослідження декоративної символіки українських писанок.

Головна мета курсової роботи полягала в аналізі, дослідженні сутності писанки та її символіки, вивченні способів використання її у сучасному художньому проектуванні одягу.

В ході роботи було розглянуто основні види українських писанок різних регіонів, було проведено детальний аналіз орнаменту та кольорової гами.

Результати цих досліджень було покладено в основу створення модельного ряду жіночих нарядних костюмів молодіжної вікової групи весняно-літнього сезону. Декоративної символіка українських писанок стала головною ідеєю при проектуванні одягу, але при створенні образу також значна увага приділялась і українському одягу, прикрасам та враховувалася цільність та гармонійний зв'язок між композиційними елементами створеного образу.

Конструктивне рішення моделей одягу повністю відповідає тогочасним українським костюмам.

Хоча модельний ряд створювався з використанням орнаментики писанкарства та має досить помітні українські мотиви, він все одно не втрачає сучасності і цілком відповідає вимогам сьогодення. Можна впевнено сказати, що у створеній колекції одягу, об’єдналися теперішнє із минулим, завдяки вмілому поєднанню тканин з незвичайним кроєм одягу, досить яскравої кольорової гамми з писанкарськими орнаментами, гладких та легких фактур з вишивкою бісером.

Основна модель, що найбільш досконало та символічно об’єднала у собі орнаментику писанкарства, давні українські та сучасні модні мотиви, була відшити із запропонованого асортименту тканин та оздоблена вишивкою із бісеру. Для основної моделі був розроблений комплект лекал, що міститься в додатках.

Отже, можна зробити висновки, що основне завдання курсової роботи було виконано успішно і відповідає темі роботи, поставлена мета була досягнена, шляхом аналізу історичного матеріалу з включенням ілюстрацій, схем і малюнків. Проведена робота базується на наукових джерелах, що використовувалися.

1. Основы теории проектирования костюма / Под ред. Т. В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

2. Проблемы дизайна костюма и пути их исследования / Под ред. Г. М. Гусейнова. – М.: ГАСБУ, 1997.

3. Дизайн костюма / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатулина, В. В. Хамматова. - Ростов н / Д: «Феникс», 2006.

4. Композиция костюма: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

5. Білоус О., Сташук 3. Школа писанкарства: Учбово-методичний посібник. - К., 1999.

6. Боплан Гійом Левассер де. Опис України. - Львів: Каменяр, І990. - С. 78-79.

7. Воропай О. Звичаї нашого народу. - Т.1. -К.: Оберіг, І99І. - С. 355-378.

8. Державний музей українського народного декоративного мистецтва УРСР: Альбом. - К.: Мистецтво, 1983.

9. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. От тобі і скарб // Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів у 7 томах. - Т. З. - К.: Наукова думка, 1981. - С. 194-195.

10. Кириченко М. Український народний декоративний розпис. – К., 2006.

11. Культура і побут населення України. – К., 1993.