Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Автомобили и двигатели \ 5668. Курсова робота Проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній

Курсова робота Проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній

« Назад

Код роботи: 5668

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Автомобілі та двигуни

Тема: Проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна

2. Визначаємо потужність і проводимо вибір типу електродвигуна

3. Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна за його паспортними даними

4. Розрахунок і побудова механічної характеристики електропривода

5. Визначення тривалості пуску електродвигуна

6. Визначення часу нагрівання електродвигуна

7. Вибір апаратів керування і захисту, комплектних пристроїв

8. Заходи з охорони праці

9. Заходи з основ охорони природи та екології

Висновки та пропозиції

Енергетичну основу сільськогосподарського виробництва складає електричний привід, технічний рівень якого визначає ефективність функціонування технологічного обладнання.

Розвиток електричного приводу йде по шляху підвищення економічності та надійності за рахунок подальшого удосконалення електродвигунів, апаратів, перетворювачів, редукторів.

При проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній враховують такі особливості їх роботи: різноманітність привідних характеристик робочих машин, підвищену вологість і запиленість навколишнього середовища та наявність хімічно активних речовин, живлення електроприводів, у ряді випадків, від малопотужних резервних мереж, розосередженість приводів відносно джерела струму на значних відстанях та сезонність роботи деяких приводів.

Різноманітність привідних характеристик робочих машин враховують при виборі електричних модифікацій електродвигунів та аналіз перехідних процесів системи електродвигун-робоча машина та ін.

Існуюча номенклатура асинхронних електродвигунів дає можливість вибрати потрібний електродвигун по захищеності від впливу навколишнього середовища.

Для електродвигунів змінного струму необхідно передбачити захист від коротких замикань, струмів перевантаження, роботи на двох фазах та захист мінімальної напруги.

Електропривод повинен забезпечувати стабільність швидкості обертання.

Приданого вала навіть при значних коливаннях навантаження. Таку вимогу повністю забезпечують асинхронні електродвигуни з номінальною механічною характеристикою.

Швидкість руху транспортуючих органів, як правило, невелика, тому в кінематичну схему приводу вводять одну або декілька передач: пасову, клинопасову, редуктор, мотор редуктора та інші.

1. В. Ф. Гончар, Л. П. Тищенко Електрообладнання тваринницьких підприємств і автоматизація виробничих процесів у тваринництві: - К Вища школа, 1986. – 287 с.

2. В. Ф. Гончар, Л. П. Тищенко. Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: - К.: Вища школа, 1989.

3. В. С. Олійник та інші Довідник сільського електрика: К. - Урожай, 1989.

4. В. Ф. Гончар Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: - К.: Вища школа, (курсове і дипломне проектування), 1985.

5. Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: підручник / Е. Л. Жулай, Б. В. Зайцев, Ю. М. Лавриненко, О. С. Марченко, Д. Г. Войтюк; За ред. Є. Л. Жулая. - К.: Вища освіта, 2001 – 288 с.

6. Електропривод: ч.1. О. С. Марченко, Ю. М. Лавріненко, П. І. Савченко, Є. Л. Жулай; За ред. О. С. Марченка. - К.: Урожай, 1995. – 208 с.

7. В. М. Манжара, В. Г. Шаманський. Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектування: - Немішаєво: НМЦ, 2002. – 67 с.

8. О. С. Марченко Довідник по монтажу і налагоджуванню електрообладнання у сільському господарстві: - К.: Урожай, 1994, - 240 с.

9. Несправності силового електрообладнання / О. С. Марченко, М. Лавріненко, Є. Л. Жулай та ін. За ред. О. С. Марченка. - К. - Урожай, 1994, - 288 с.

10. И. Ф. Кудрявцев й др. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок: - М.: Агропромиздат, 1988. – 479 с.

11. Михеев Ю. А., Морозов З. В. Электрический привод. - М.: Агропромиздат, 1988. – 207 с.