Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Экономика, организация и планирование горного производства \ 5664. Курсова робота Організація розкривних робіт на гірничому підприємстві. Розробка калькуляції собівартості 1м3 видобувних робіт

Курсова робота Організація розкривних робіт на гірничому підприємстві. Розробка калькуляції собівартості 1м3 видобувних робіт

« Назад

Код роботи: 5664

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка, організація та планування гірничого виробництва

Тема: Організація розкривних робіт на гірничому підприємстві. Розробка калькуляції собівартості 1м3 видобувних робіт

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Організація виробництва

1.1. Коротка характеристика діяльності підприємства

1.2. Техніко-економічні показники діяльності підприємства

1.3. Вибір раціонального режиму діяльності підприємства

1.4. Форми організації праці на підприємстві

2. Розрахункова частина

2.1. Розробка балансу робочого часу

2.2. Розрахунок чисельності робітників по дільниці

2.3. Розрахунок фонду заробітної плати робочих по дільниці

2.4. Розрахунок фонду заробітної плати спеціалістів дільниці

2.5. Амортизація ОВФ дільниці

2.6. Розрахунок матеріальних витрат

2.7. Розрахунок витрат на поточний ремонт та обладнання

2.8. Загально цехові витрати

2.9. Розробка калькуляції собівартості 1 м3 гірничої маси

2.10. Техніко-економічні показники по проекту

Висновок

Список використаної літератури

У сучасних умовах переходу України до засад ринкової економіки в механізмі функціонування підприємств відбувається суттєві зміни, що викликані економічними реформами, які впроваджуються в нашій державі. Основним принципом управління діяльністю підприємств стає ринкове саморегулювання з мінімальною необхідною мірою державного втручання.

Діяльність підприємств, яка пов’язана із задоволенням потреб кожної людини, підлягає впливу багатьох факторів і охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічних, економічних та фінансових, які потребують повсякденного вирішення.

Наявність в економіці держави різних форм власності і підприємницької діяльності створює важливі передумови для формування і розвитку ринкових відносин, які пов’язані зі значним динамізмом зовнішнього середовища, для якого характерне посилення ролі споживачів, невизначеність умов функціонування підприємств, зростання міри їхньої залежності від зовнішнього оточення, загострення конкурентної боротьби.

Стабільність діяльності підприємств, досягнення конкурентних переваг, зміцнення позиції підприємства на ринку – все це досягається впровадженням раціональної і виважено розробленої економічної політики суб’єктів господарювання. Саме тому особливої актуальності набуває проблема формування та управління економічною політикою підприємства.

В умовах ринкової економіки виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно визначають вимоги ринку, організовують виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Усе це потребує фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки.

Дана курсова робота була виконана на основі розрахунків діючого підприємства «Перлина-Поділля 2005», відповідні розрахунки відповідають календарному 2016 року, та здійснюють ефективно фінансово-господарську діяльність. Підприємство ефективно функціонує з 2001 року.

Основний вид продукції кар’єру видобування піщано-гравійної суміші є в якості сировини придатної для використання в якості баласту залізничної колії.

Здійснено розрахунки по заробітній платі, які становлять – 196583,2 тис. грн. витрати на ремонт та експлуатацію обладнання – 372 330 тис. грн., та річна сума амортизації – 105 500 тис. грн. Підприємство є рентабельним та забезпечує Хмельницьку область піщано-гравійною сумішшю.

1. Абрамов В. М. Економіка підприємства по обробці природного каменю. – К.: Знання, 1998. – 208 с.

2. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного, - 2-ге видання перероб. та допов. – К. – 2002.

4. Економіка підприємства: Посібник / За ред. П. С. Харіва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 450 с.

5. Закон України «Про підприємства в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1992 - № 24.

6. Закон України «Про підприємство» // Відомості Верховної Ради України. – 1991 - № 20.

7. Іванілов О. С. Економіка підприємства: Підручник – К.: Центр учбової літератури. – 2009 – 728 с.

8. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 4-те вид. стер. – К.: Вікар, 2006. – 219 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

9. Степанов А. В., Гдалин А. Д. «Буровзрывные работы на предприятиях строительных материалов» - М.: Недра – 1982 – 279 с.

10. Мельников Н. В. «Краткий справочник по открытым горным работам» - 3-тє видання перероб. та доповнене – М.: Недра – 1974. – 411 с.

11. Ревазов М. А., Маляров Ю. А. «Экономика, организация производства и планирование на открытых горных работах» М.: Недра – 1989. – 385 с.