Распечатать страницу

Курсова робота Посадка

« Назад

Код роботи: 5660

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Машинобудування

Тема: Посадка

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Вибір і обґрунтування посадок

1.1. Посадка глухої кришки в корпусі

1.2. Посадка наскрізної кришки в корпусі

1.3. Посадка втулки на валу

1.5. Посадка стопорної втулки на валу

1.6. Посадка колеса на валу зі шліцами

1.6.1. Посадка по внутрішньому діаметру

1.6.2. Посадка по зовнішньому діаметру

1.6.3. Посадка бічних поверхонь шліцов

2. Розрахунок і вибір посадок підшипників кочення

2.1. Посадка внутрішнього кільця підшипника з валом

2.2. Посадка зовнішнього кільця підшипника з корпусом

3. Розрахунок граничних розмірів і побудова схеми розташування полів допусків деталей нарізного сполучення

3.1. Параметри нарізного сполучення

3.2. Визначення граничних розмірів

4. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності

5. Технічний опис складальної одиниці

Висновок

Перелік посилань

Для забезпечення нормальної роботи вихідного валу одноступінчастого циліндричного редуктора і взаємозамінності окремих деталей, що входять в цей вузол повинні задовольняти умовам і вимогам установленими стандартами і технічними вимогами редуктора.

Зокрема ГОСТ 25346-82 визначає основні принципи взаємозамінності. Для забезпечення взаємозамінності на дійсні розміри деталей накладаються відповідно до ГОСТ обмеження - граничні відхилення. Для забезпечення заданих характеристик кожного з'єднання і редуктора у цілому, розходження між дійсними і номінальними розмірами повинні знаходитися у встановлених межах.

Межа відхилення характеризується квалітетом точності і полем допуску - ці величини є мірою точності виготовлення деталей. Вони встановлюють максимальні та мінімальні дійсні розміри виготовлених деталей. У випадках невідповідності дійсного розміру максимальним та мінімальним розмірам, деталь бракується, тобто подальше використання такої деталі недоцільно в зв'язку з порушенням принципу взаємозамінності.

Для контролю дійсних розмірів деталей необхідне застосування вимірювальних засобів. Для отримання об'єктивної оцінки про придатність деталей, вимірювальні засоби повинні визначати положення дійсних розмірів в інтервалі обмеженому максимальними та мінімальними припустимими розмірами деталей.

Найпростішими з вимірювальних засобів є калібри. Вони прості у виготовленні, в експлуатації, виконавчі розміри розраховуються під конкретний номінальний розмір з'єднання. ГОСТ 24853-81 накладає обмеження на розміри і допуски калібрів, а також визначає умови, яким повинні задовольняти зношені калібри для продовження їхньої експлуатації.

У ході виконання курсової роботи були визначені умови і вимоги для виготовлення, складання і експлуатації вихідного валу одноступінчастого циліндричного редуктора у відповідності зі стандартами на виготовлення, складання і експлуатацію подібних механізмів.

Для всіх з'єднань були обрані, розраховані й обґрунтовані посадки з урахуванням вимог до конструкції. Усі посадки задовольняють вимогам ГОСТ 25346-82, який визначає основні принципи взаємозамінності.

Складено розмірний ланцюг на лінійні вихідного валу одноступінчастого циліндричного редуктора. Для розмірів, що входять до складу розмірного ланцюга визначені: квалітет точності і допуск на виготовлення окремих деталей і складання вихідного вала редуктора. Розрахунок зроблений методом повної взаємозамінності.

Для контролю дійсних розмірів деталей були обрані й обґрунтовані універсальні вимірювальні засоби. За допомогою їх робітник на стадії виготовлення, складання і технічного обслуговування редуктора може установити відхилення дійсного розміру від номінального і виявити причину дефекту, що веде до запобігання виходу з ладу механізму під час експлуатації.

Для складних профільних розмірів варто застосовувати калібри, що дозволяють з великою точністю і меншою витратою часу на вимірювальні операції визначити перебування дійсного розміру в межах відхилень, що допускаються, від номінального розміру. Дотримання усіх установлених вимог на виготовлення, складання і експлуатацію редуктора гарантує надійну роботу механізму без капітальних ремонтів і з малою імовірністю виходу з ладу в заданий термін експлуатації.

1. Белкин И. М. Справочник по допускам и посадкам - М. - 320 с.

2. Гжиров Р. И. Краткий справочник конструктора. Справочник. - Л.: 1984. – 464 с.

3. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч. / В. Д. Мягков и др. - Л.: Машиностроение, 1982. – ч. І – 543 с.

4. ГОСТ 25346-82 ЕСДП. Общие положення, ряды допусков и основних отклонений.

5. ГОСТ 25347-82 ЕСДП. Поля допусков и рекомендованные посадки.

6. ГОСТ 25348-82 ЕСДП. Ряды допусков, основнЫе отклонения и поля допусков размеров свыше 3150 мм.

7. Допуски н посадки. Справочник, В 2-х ч. / В. Д. Мягков и др. - Л.: Машиностроение, 1983. - ч.2. – 448 с.

8. Справочник контролера машиностроительного завода. Допуски, посадки, линейные измерения / А. Н. Виноградов, Ю. А. Воробьев, и др. Под ред. А. И. Якушева. - 3-є изд.. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1980. – 527 с.