Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Статистика \ 5146. Контрольна робота з курсу Статистика - Варіант 3

Контрольна робота з курсу Статистика - Варіант 3

« Назад

Код роботи: 5146

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Статистика

Тема: Варіант 3

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Завдання № 4

Завдання № 5

Завдання № 6

Завдання № 7

Завдання № 8

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завдання № 1

Перерахування Держмитслужби до Держбюджету України за 2006 р. наведено в таблиці (млн. грн.):

Акциз. збір

Держ. мито

Ввізне мито

ПДВ

Вивізне мито

Митні збори

Єдиний збір

Інше

Разом

887,1

255,8

6308,1

27646,1

1112,5

548,2

89,7

93,6

36941,1

Обчислити відносні величини структури та зобразити обчислені показники у вигляді секторної діаграми.

Перерахування Держмитслужби до Держбюджету України за 2005 р. наведено у таблиці (млн. грн.):

Акциз. збір

Держ. мито

Ввізне мито

ПДВ

Вивізне мито

Митні збори

Єдиний збір

Разом

911,8

198,7

6370,3

22005

1262,1

888

78,8

31715,0

Обчислити відносні величини структури та зобразити обчислені показники графічно у вигляді секторної діаграми.

Завдання № 2

1. Кількість ВМД, оформлених 48 митниками однієї з митниць за рік:

118

119

115

126

123

118

132

121

123

117

118

119

116

117

124

118

123

117

123

123

124

113

126

126

119

116

111

112

117

119

116

109

114

120

118

113

122

123

116

119

116

121

120

116

121

123

119

114

Завдання № 3

3. Дані з трьох митних постів про кількість оформлених ВМД та вантажів наведено у таблиці:

Митниця

Кількість ВМД

Обсяг вантажів, тис. т

1

2

3

10947

10716

15814

2,11

1,37

9,69

разом

37477

13,17

Визначити середню вагу вантажу, яка припадає на одну ВМД за трьома митницями в цілому.

Завдання № 4

Маємо такий розподіл митних інспекторів за кількістю оформлених ними легкових автомобілів:

Кількість автомобілів, шт.

12

13

14

15

16

17

18

Разом

Кількість митників, чол.

18

22

34

26

20

13

7

140

Обчислити всі показники варіації числа оформлених легкових автомашин і зробити висновки.

Завдання № 5

Для встановлення далекобійності бою з партії 1 млн. шт. патронів калібру 5,45 методом випадкового відбору взято 900 шт. Результати іспитів відображено в таблиці:

Дальність бою, км

До 1

1 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 і більше

Разом

Кількість патронів, шт.

120

190

280

170

140

900

З надійною ймовірністю 0,965 встановити довірчий інтервал середньої дальності бою для всієї партії патронів.

Завдання № 6

3. Встановити напрямок і характер залежності оцінок студентів на іспиті з дисципліни “Статистика” від кількості пропущених ними семінарів з цієї дисципліни, застосувавши метод аналітичного групування. Вибрати вид і побудувати рівняння залежності оцінки від кількості пропущених семінарів. Побудувати графік залежності на кореляційному полі.

Номер студента

Оцінка

Кількість пропущених семінарів

Номер студента

Оцінка

Кількість пропущених семінарів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

3

4

4

3

2

5

4

5

3

1

8

3

5

8

10

2

4

2

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

1

2

4

3

2

5

6

7

5

8

 

Завдання № 7

Маємо дані про кількість наявного населення країни на кінець року:

Рік

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Населення, тис. чол.

52244,1

52114,4

51728,4

51297,1

50818,4

50370,8

49918,1

Рік

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Населення, тис. чол.

49429,8

48923,2

48457,1

48003,5

47622,4

47280,8

46980,5

Обчислити середній абсолютний приріст населення країни. Зобразити динаміку кількості населення графічно. Провести аналітичне вирівнювання ряду за допомогою рівняння прямої. Зробити прогноз кількості населення на 2015 р. методом екстраполяції трендової кривої. За результатами аналітичного вирівнювання зробити висновки про тенденцію ряду.

Завдання № 8

Маємо дані про виробництво певної продукції на двох заводах:

№ заводу

Базовий період

Звітний період

Ціна за од., грн.

Вироблено, тис. од.

Ціна за од., грн.

Вироблено, тис. од.

1

2

24

20

60

68

20

18

85

92

 

Обчислити:

1) загальні індекси цін, фізичного обсягу та вартості виробленої продукції;

2) абсолютний приріст загальної вартості виробленої продукції;

3) абсолютні прирости загальної вартості виробленої продукції за рахунок зміни ціни та обсягів реалізації. Зробити висновки стосовно загальної зміни цін і фізичного обсягу продукції двох заводів у звітному періоді порівняно з базовим.

1. Балдин К. В. Общая теория статистики: Учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. - М.: Дашков и К, 2015. - 312 c.

2. Громыко Г. Л. Теория статистики: Практикум / Г. Л. Громыко.. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 238 c.

3. Долгова В. Н. Теория статистики: Учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 245 c.

4. Економічна статистика: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / Р. М. Моторін, А. В. Головач, А. В. Сидорова та ін. За заг.ред. Р. М. Моторіна. К.:КНЕУ, 2005. 326 с.

5. Єріна А. М., Пельян З. О. Теорія статистики: Практикум. / А. М. Єріна, З. О. Пельян. — К.: Знання, 2004. – 250 с.

6. Захожай В. Б. Теорія статистики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, В. С. Федорченко. — К.: МАУП, 2006. — 264 с.: іл. — Бібліогр.: с. 259.

7. Мармоза А. Т. Статистика: Підручник. / А. Т. Мармоза. - К: Ельга, КНТ, 2009. - 896 с.