Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Статистика \ 4876. Розрахункова робота Кількісна характеристика вакцинованих в Україні від грипу та ГРВІ за 2012-2018

Розрахункова робота Кількісна характеристика вакцинованих в Україні від грипу та ГРВІ за 2012-2018

« Назад

Код роботи: 4876

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Статистика

Тема: Кількісна характеристика вакцинованих в Україні від грипу та ГРВІ за 2012-2018

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

ВСТУП

Завдання

Вихідні дані

Розділ 1. Групування регіонів

1.1. Групування регіонів по кількості вакцинованих

Розділ 2. Варіація та центр розподілу

2.1. Показники центру розподілу

2.2. Показники варіації

Розділ 3. Динаміка та тренд вакцинації

3.1. Динаміка проведення вакцинації населення проти грипу та ГРВІ

3.2. Визначення лінії тренду

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Розділ 1:

1. Провести групування областей по показнику: розподіл регіонів по введенню в експлуатацію індивідуального житла, утворити 5 груп з рівними інтервалами. Проаналізувати структуру, виділивши найбільш і найменш чисельні групи.

2. Побудувати гістограму розподілу та полігон частот.

Розділ 2:

1. Провести статистичний аналіз ряду розподілу:

1.1. Розрахувати показники: середньої, моди, медіани, зробити висновки відносно асиметрії.

1.2. Розрахувати показники: лінійного відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

1.3. Зробити відповідні висновки.

Розділ 3:

1. За даними Держкомстату обчислити базисні та ланцюгові показники динаміки: абсолютний приріст; темп зростання; темп приросту; абсолютне значення 1% приросту, середній рівень обсягу за період, що аналізується; середній приріст; середній темп зростання; середній темп приросту.

2. Визначити лінію тренду і, використовуючи одержане рівняння, зробити прогноз на 2019 та 2020 рр.

Статистика - наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. Збирання інформації про них сягає найдавніших часів. Вона мала спершу наскрізь практичний характер. З XIX ст. статистика поступово здобуває солідну наукову основу, коли почалося впорядкування і вдосконалення статистичних методів. З них розвинулися дві основні: описова (дескриптивна) - збирання інформації, перевірка її якості, її інтерпретація, зображення статистичного матеріалу; та індуктивна - застосування теорії ймовірності, закону великих чисел.

Статистика поділяється за своїм змістом на демографічну, економічну, фінансову, соціальну, санітарну, судову, біологічну, технічну тощо; математична статистика вивчає математичні методи систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

Предметом статистики є кількісна сторона масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

Темою своєї розрахункової роботи я обрала: «Кількісна характеристика вакцинованих в Україні від грипу та ГРВІ».

Планування вакцинопрофілактики грипу в Україні проводиться регіонами самостійно. У розрахунковій роботі можна звернути увагу, що значна більшість регіонів (за виключенням Закарпатської області) не досягли рівня запланованих обсягів вакцинопрофілактики. Це тим більше турбує, якщо врахувати, що охоплення населення вакцинопрофілактикою й без того вкрай низьке. Постає необхідність в уніфікації та модернізації підходів до організації планування вакцинопрофілактики грипу в регіонах, розробки методичних рекомендацій, проведення навчально-методичної, роз’яснювальної роботи на місцях, належне забезпечення фінансуванням з залученням місцевих бюджетів. Не втрачає актуальності й робота з населенням щодо популяризації вакцинації, як засобу захисту від захворювання на грип та розвитку важких ускладнень.

Стратегія боротьби з грипом повинна не лише включати вакцинацію осіб, які належать до груп підвищеного ризику захворюваності та смертності від грипу, а й передбачати масову вакцинацію певних груп здорових людей, насамперед дітей, медичних працівників і працівників сфери обслуговування. Тільки в цьому випадку вона призведе до зниження захворюваності та смертності під час епідемічного підйому захворювання і зменшить економічні збитки від грипу та ГРВІ.

1. Статистика: Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів. Укладачі: Т. В. Калапа, М. А. Чайковська. – К.: НТУУ, 2013 р. – 40 с.