Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Гидравлика \ 4611. Курсовий проект Проектування циркуляційної установки

Курсовий проект Проектування циркуляційної установки

« Назад

Код роботи: 4611

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Гідравліка

Тема: Проектування циркуляційної установки

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1.1. Завдання

1.2. Розрахунок необхідної подачі насоса Q

1.3. Визначення перепаду напору у витратомірі Вентурі (в мм рт.ст.)

1.4. Визначення висоти всмоктування відцентрового насоса

1.5. Визначення діаметра зливного трубопроводу

1.6. Визначення втрат напору в місцевих опорах напірної лінії і їх еквівалентної довжини

1.7. Визначення різниці показів манометрів pM2 і pM3

1.8. Розподіл швидкості в нормальному перерізі напірного трубопроводу (переріз 5–5)

1.9. Визначення величини необхідного тиску на виході насоса і необхідної потужності приводу насоса

1.10. Розрахунок мінімальної товщини стінки напірного водопроводу

1.11. Вибір насоса циркуляційної установки

1.11.1. Побудова характеристики насоса

1.11.2. Побудова характеристики напірного трубопроводу

1.11.3. Визначення робочої точки насосної установки

Висновок

Література

Додаток А – Результати розрахунку залежності h = f(d)

Додаток Б – Графік залежності h = f(d)

Додаток В – Розподіл швидкості в перерізі трубопроводу

Додаток Г – Графік сумісної характеристики насоса і трубопроводу

Для циркуляційної установки необхідно:

1. Визначити необхідну подачу насоса.

2. Визначити перепад напору hвен в ртутному дифманометрі витратоміра Вентурі з діаметром вузького перерізу якого dвен і коефіцієнтом витрати mвен.

3. Визначити геометричну висоту всмоктування насоса H2.

4. Визначити необхідний діаметр зливного трубопроводу dзл, за умови, що в басейні А рівень H3 – постійний. Розрахунки виконати з використанням ЕОМ. В додатках навести роздруківку програми і результатів розрахунків.

5. Визначити сумарні втрати напору в місцевих опорах напірної лінії і їх сумарну еквівалентну довжину.

6. Визначити різницю показів манометрів pМ2 і pМ3.

7. Обчислити покази диференційного ртутного манометра швидкісної трубки 5, яка встановлена в центрі потоку.

8. Побудувати епюру розподілу швидкостей в перерізі, де встановлена швидкісна трубка.

9. Обчислити мінімальну товщину сталевої труби напірної лінії діаметром d, яка б витримувала подвійне підвищення тиску при виникненні прямого гідравлічного удару (труба без шва, матеріал труб – сталь 20).

10. Визначити корисну потужність насоса.

Б4611, Рис. 1.1 – Схема циркуляційної установки

Рис. 1.1 – Схема циркуляційної установки

В циркуляційній установці (рис. 1.1) рідина через трубопровід зливається з басейна А в басейн В, звідки насосом подається в проміжний резервуар С і з нього знову зливається в басейн А.

На всмоктувальній лінії насосної установки змонтовані зворотній клапан 1, коліно 2, засувка 3, вакуумметр pВ.

На напірній лінії встановлені манометри pМ1, pМ2, pМ3, швидкісна трубка 5, витратомір 6 і засувка 7. Проміжний резервуар С в дні має зовнішню циліндричну насадку 8.

На курсовій роботі я визначив необхідну подачу насоса, перепад напору hвен в ртутному дифманометрі витратоміра Вентурі, геометричну висоту всмоктування насоса H2, необхідний діаметр зливного трубопроводу dзл, сумарні втрати напору в місцевих опорах напірної лінії і їх сумарну еквівалентну довжину, різницю показів манометрів pМ2 і pМ3, покази диференційного ртутного манометра швидкісної трубки 5, яка встановлена в центрі потоку, корисну потужність насоса; побудував, епюру розподілу швидкостей в перерізі, де встановлена швидкісна трубка, графік залежності h = f(d), графік сумісної характеристики насоса і трубопроводу; обчислив мінімальну товщину сталевої труби напірної лінії діаметром d, яка б витримувала подвійне підвищення тиску при виникненні прямого гідравлічного удару; зробив необхідні розрахунки і обчислення.

1. Андріїшин М. П., Возняк Л. В., Гімер Р. Ф. та ін. Гідравліка. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 253 с.

2. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, Б. В. Струтинський та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 464 с.

3. Возняк Л. В., Гімер Р. Ф. Гідравліка. Збірник задач і вправ. Ч. 1. – Івано-Франківськ: Факел, 1997.

4. Возняк Л. В., Гімер Р. Ф. Гідравліка. Збірник задач і вправ. Ч. 2. – Івано-Франківськ: Факел, 1999.