Распечатать страницу

Задачі з курсу Статистика - 7 штук

« Назад

Код роботи: 4365

Вид роботи: Задачі

Предмет: Статистика

Тема: 7 штук

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн (або 70 грн за задачу)

Задача 1. Реалізація продукції на експорт характеризується даними:

Сервіз

Вироблено комплектів, шт.

Частка комплектів реалізованих на експорт, %

Чайний

Кавовий

Столовий

220

50

130

50

60

40

Визначити середній процент продукції, реалізованої на експорт.

Задача 2. Маємо наступні дані:

Номер підприємства

Кількість виробленої продукції, шт.

Собівартість одиниці продукції, грн.

базовий період

звітний період

базовий період

звітний період

1

378

400

5,0

4,8

2

448

500

12,0

10,0

Обчисліть загальні індекси собівартості продукції змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Поясність економічний зміст кожного індексу.

Задача 3. Маємо наступні дані про економічну активність населення України віком 15-70 років за місцем проживання у 2009 році (тис.осіб):

Чисельність економічно активного населення

22150,3

міське населення

15141,6

сільське населення

7008,7

Чисельність зайнятого населення

20191,5

міське населення

13684,8

сільське населення

6506,7

Чисельність економічно неактивного населення

12823,0

міське населення

9379,1

сільське населення

3443,9

Визначити коефіцієнти економічної активності населення, безробіття та зайнятості, економічного навантаження.

Задача 4. Підприємство працює у 3-х змінному режимі. За вересень робітниками у 1 зміну відпрацьовано 8800 людино-днів, у 2-гу – 5500, у 3-ю – 2000 людино-днів.

Визначити коефіцієнт використання змінного режиму.

Задача 5. Маємо наступні дані про доходи і видатки Зведеного бюджету України

 

млн. грн.

Доходи

60812,1

у тому числі:

 

Податкові надходження

45398,2

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

2449,8

Внутрішні податки за товари та послуги

18192,2

Неподаткові надходження

13542,9

 

 

Видатки

59085,2

у тому числі:

 

Державне управління

8584,4

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави

4877,3

Соціально-культурні заходи

32974,1

Промисловість, енергетика та будівництво

2473,8

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

 

1376,9

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

 

1812,5

Житлово-комунальне господарство

1359,7

Національна оборона

3530,0

Охарактеризувати структуру доходів і видатків Зведеного бюджету, визначити дефіцит (профіцит) бюджету України.

Задача 6. Обсяг товарної продукції підприємства збільшився на 8% і становив у звітному періоді 50 млн. грн. При цьому середня трудомісткість виробництва продукції скоротилась на 4%. Визначте приріст продукції внаслідок зміни продуктивності праці.

Задача 7. За звітний рік прибуток підприємства склав 1,6 млн. грн., вартість основних засобів на початок року 2,6 млн. грн., на кінець року – 3,0 млн. грн. Залишки оборотних коштів на початок року – 0,64 млн. грн., на кінець року – 0,6 млн. грн.

Визначте рентабельність виробничих засобів підприємства.