Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Ландшафтное проектирование \ 4216. Курсова робота Ландшафтний дизайн житлового району в місті Вишневе

Курсова робота Ландшафтний дизайн житлового району в місті Вишневе

« Назад

Код роботи: 4216

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Ландшафтне проектування

Тема: Ландшафтний дизайн житлового району в місті Вишневе

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОТОТИПІВ, АНАЛОГІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

2.1. Опис ділянки

2.2. Перед проектна оцінка житлової території

РОЗДІЛ 3. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН. ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ

3.1. Організація відкритих просторів жилого району

3.2. Ландшафтна організація стоянок автотранспорту

3.3. Облаштування пішохідних зв’язків та трас для руху на велосипеді як систему комунікації

3.4. Ландшафтна організація ігрових просторів для дітей різного віку та спортивних занять

3.5. Диференційована система місць відпочинку для вікових груп населення з меншою мобільністю

РОЗДІЛ 4. ДИЗАЙН ЛАНДШАФТУ ВИБРАНОЇ ЖИТЛОВОЇ ГРУПА

4.1. Дизайн поверхні землі, форм рельєфу, водних компонентів, світловий дизайн

4.2. Дендрологічний план

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Актуальність теми. Основним місто-утворюючим чинником і причиною зростання міст є розвиток промисловості. Особливе місце у функціонуванні міст займає міське господарство, що є сукупністю організацій і підприємств різних галузей. Ці організації і підприємства покликані створювати сприятливі умови проживання населення на території міста. Таким чином, міське господарство характеризуєтся складністю складових його елементів. Причому від злагодженості дій кожного з них залежить життєдіяльність і життєздатність всього

Для усіх розвинених країн світу екологічна ситуація, що складається в містах, а особливо в столицях, є предметом особливої уваги офіційної влади усіх рівнів, політичних партій і громадських рухів, засобів масової інформації і широких верств населення. Екологічна ситуація міст - "дзеркало", в якому відбивається рівень соціально-економічного положення країни, тому не випадково інформація про екологічну ситуацію в розвинених країнах загальнодоступна і займає одно з провідних місць в політичному і громадському житті суспільства. У останні десятиліття посилився негативний вплив людини на довкілля і, зокрема, на зелені насадження. 

Метою завдання є покращити за допомогою комплексного проектування стан мікрорайону.

Використати функціональність зелених насаджень за призначенням. Не секрет, що зелені насадження в місті покращують мікроклімат міської території. Створюють комфортний відпочинок на відкритому повітрі, оберігають грунт, стіни будівель і тротуарів від перегрівання в літній період Рослини збагачують повітря киснем, фітонцидами, які поглинаються нами. Крім того, зелені насадження пом'якшують клімат і, засвоюючи сонячну енергію, створюють органічні речовини в ґрунті – це санітарно-гігієнічна функція. 

Задачі проекту. У практиці благоустрій виконує три основні види робіт: планування, забудова і озеленення населених місць.

Проекти планування мають на меті раціональне розміщення на міській території усіх будівель і споруд, житлових і промислових районів, вулиць, площ, садів і парків, інженерного устаткування і благоустрою. Для успішного вирішення усіх взаємозв'язаних завдань планування, забудови і благоустрою населених місць потрібний комплексний аналіз для забезпечення найкращого обслуговування населення і економічності архітектурно-планувальних рішень усіх видів міського будівництва з урахуванням перспективи його розвитку. 

Програма проектування. Спочатку потрібно зробити аналіз території - вивчається рельєф, геопластика, клімат, аналіз і добірка асортименту зелених насаджень. У проектуванні робиться акцент на художній естетизм. Створюється художній образ і розробляється сценарій сприйняття даного об'єкта людиною. У результаті натурних обстежень на топогеодезичній основі виконується опорний план. На нього наноситися існуючі об'єкти, елементи, будівлі, дороги та маршрути по яких ходять люди в парку. На ситуаційний план наноситься положення об'єкта в містобудівній, ландшафтно-планувальній системі району, з виявленням функціональних і композиційних, транспортних зв'язків. Робиться комплексна оцінка території, ступінь експлуатації людьми, його стан на сьогоднішній день. На основі ситуаційного плану робиться докладний аналіз території. 

Метою завдання є покращити за допомогою комплексного проектування стан мікрорайону. Використати функціональність зелених насаджень за призначенням.

Необхідно створити ряд функцій. Рекреаційна функція - ніщо так не радує і не заспокоює нерви, як така прогулянка по вечірньому парку. Адже людина - це частина природи і в житті кожного з нас бувають хвилини, коли тягне саме пройтися по лісових стежинах, босоніж по траві і росі рано вранці. Декоративно-художня функція - насадження є важливою частиною в плануванні вулиць, що роблять вплив на вигляд міста і його архітектури.

Тому головною задачею проекту стає створення на проекті умови для максимально комфортного життя в місті людям усіх вікових категорій, створити мікроклімат, відкрити чисті простори як повітряні так і водні, запроектувати провітрювання території містити інсоляцію. Зелені насадження мають архітектурно-планувальне значення.

У збагаченні архітектурного вигляду забудови житлових районів і мікрорайонів важлива роль відводиться ландшафту Усі інноваційні рішення повинні зображуватись на ескізах та перспективах як окремих елементів так і всієї території в цілому. Для розробки проекту необхідно створити концепцію та образ кінцевого результату. Вивчити сучасні тенденції в створенні міських парків, спосіб відпочинку та вимоги сучасної людини. Кожен з етапів був пройдений, як результат – свідомий дизайн житлового мікрорайону.

1. Енциклопедия Економіки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economic.lviv.ua.

2. Благоустройство и озеленения территорииРаздел: Рефераты по государству и праву // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru.

3. Буряк О. М. Стратегічні та тактичні завдання розвитку системи озеленення міст / О. М. Буряк. – Харків: Научно-технический сборник, 2007 - № 77. – С.38-44.

4. Лусе М. Озеленение малих городов Латвии / М. Лусе. – Рига: Зинатне, 1978, - 103 с.

5. О. В Зібцева, А. Д. Захаров. Характеристика системи озегенення міста Українка / Зібцева О. В, Захаров. А. Д. – Київ: НУБіП 2013 – 4, - С.7.

6. Основы проектирования открытых пространств жилых районов / Е. С. Харченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2013. – № 1 – 2. – С. 107 – 111. – Библиогр.: (9 назв.).

7. Справочник по архитектуре и проектированию // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arx.novosibdom.ru.

8. Дозвіллєзнавство. Пінкт 6.4. Організація дозвіллєвої активності людей похилого віку// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/19_Dozvilleznavstvo/2240_64_Organizaciya_dozvillevoi_aktivnosti_ludei_pohilogo_viky.

9. Красилъников Ю. Д. Методика социально-культурного проектирования: Учеб. Пособие / Ю. Д. Красильников. - М., 1992. - 162 с.

10. Культурно-досуговая деятельность: Учеб. пособие / Под ред. Жаркова А. Д., Чижикова В. М.-М.: МГУК, 1991. - 248 с.

11. Навчальний посібник / К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.