Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Математическое моделирование \ 4131. Курсова робота Сучасні методи синтезу автоматичних систем керування

Курсова робота Сучасні методи синтезу автоматичних систем керування

« Назад

Код роботи: 4131

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Математичне моделювання

Тема: Сучасні методи синтезу автоматичних систем керування

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Завдання на курсову роботу

1. Створення математичної моделі керованого об’єкта

2. Лінеаризація диференціальних рівнянь КО

3. Обчислення коефіцієнтів лінеаризованої математичної моделі керованого об’єкта

4. Дослідження математичної моделі керованого об’єкта методом передавальної функції

5. Чисельний метод якісного дослідження математичної моделі

6. Побудова математичної моделі кореляційним методом

6.1. Кореляційний метод побудови математичної моделі

6.2. Планування експерименту побудови математичної моделі

6.3. Проведення машинних експериментів з М-послідовністю і отримання кореляційних функцій

6.4. Побудова перехідної характеристики КО за кореляційною функцією

Висновки

Список посилань на джерела

Сучасні методи синтезу автоматичних систем керування опираються, як правило, на апріорні відомості про динамічні характеристики керованого об’єкта (КО).

Математичну модель керованого об’єкта можна отримати трьома способами: аналітичним, експериментальним і комбінованим. Кожний із методів має свої переваги і недоліки. Найбільш універсальним є аналітичний метод, але він вимагає високого рівня кваліфікації спеціаліста і значних затрат. Експериментальні методи є простими і доступними, але мають обмежену область застосування. Комбіновані методи застосовують тоді, коли відома аналітична модель об’єкта вміщує невідомі параметри або характеристики об’єкта.

В даній курсовій роботі застосований комбінований метод побудови математичної моделі об’єкта. Аналітично побудована математична модель об’єкта, яка вміщує статичну характеристику виконавчого органу, яка задана у вигляді графіків.

В даній курсовій роботі ми застосували закони гідравліки, а також користуючись математичним апаратом, склали математичну модель і дослідили динамічні характеристики керованого об’єкта. Так як отримана математична модель містила нелінійні залежності між вхідними і вихідними параметрами, застосована лінеаризація (ідеалізація) математичної моделі. Лінеаризація проводилась за допомогою многочлена Тейлора другого порядку.

- Дослідження математичної моделі проводили аналітичним і числовим методами. Аналітичне дослідження провели за допомогою матричних передавальних функцій.

- Побудова ММ кореляційним методом.

Для знаходження розв’язку скористались як аналітичним так і числовими методами. Порівнюючи отримані результати приходимо до висновку, що числові методи не вносять суттєву похибку, а також дозволяють швидко і наглядно дістати розв’язок.

1. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференцыальным уравнениям. – М.: Наука, 1976. – 576с.

2. Кафаров В. В., Глебов М. Б. Математическое моделирование основных процесов химических производств. – М.: Высш. школа, 1991. – 400 с.

3. Моделювання об’єктів і систем керування в нафтовій та газовій промисловості (Іч) / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 235с.

4. Конспект лекцій з курсу: “Ідентифікація і моделювання об’єктів в нафтовій і газовій промисловості.” – М. І. Горбійчук. – Факел, 1999.