Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Технология швейного производства \ 4123. Курсовий проект Розробка раціональної технологічної послідовності виготовлення пальта жіночого на основі поглибленого аналізу методів обробки

Курсовий проект Розробка раціональної технологічної послідовності виготовлення пальта жіночого на основі поглибленого аналізу методів обробки

« Назад

Код роботи: 4123

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Технологія швейного виробництва

Тема: Розробка раціональної технологічної послідовності виготовлення пальта жіночого на основі поглибленого аналізу методів обробки

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

1. Характеристика асортименту та вибір моделі

1.1. Обґрунтування вибору моделі

1.2. Характеристика матеріалів верху, підкладки та докладу

1.3. Характеристика ниток та фурнітури

1.4. Розробка конфекційної карти на модель

1.5. Вибір режимів виконання ниткових, клейових з’єднань та волого-теплової обробки

2. Розробка технологічного процесу виготовлення моделі

2.1. Розробка загальної схеми виготовлення моделі пальта жіночого

2.2. Аналіз методів обробки вузлів швейного виробу

2.3. Обгрунтування та вибір обладнання

3. Розробка технічної документації на модель пальто жіночого

3.1. Обґрунтування особливостей виготовлення моделі

3.2. Складання раціональної технологічної послідовності обробки пальто жіночого

3.3. Розробка карти інженерного забезпечення

3.4. Виконання кресленника загального виду виробу

ВИСНОВКИ

Список використано літератури

Серед галузей виробництва непродовольчих товарів однією з найважливіших є легка промисловість, яка забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям тощо, а промисловість - кордом, технічними тканинами та ін. Швейна промисловість, як галузь легкої промисловості, посідає чи не найперше місце серед інших напрямків легкої промисловості за важливістю для населення.

Швейна промисловість зорієнтована переважно на споживача продукції, тому підприємства цієї галузі розміщені у великих населених пунктах. Питома вага промислових виробничих основних фондів швейної галузі у загальній вартості промислово-впробничих фондів в Україні складає 0,7%, що нижче, ніж. цей показник у СНД (0,9%) та набагато нижче ніж, наприклад,у Латвії (2,5%) чи Білорусі (16%). Ці дані говорять про те, що розвитку швейної промисловості України не приділялося достатньої уваги [1].

Успішний розвиток швейного виробництва неможливий без його раціо-нального розміщення Та спеціалізації підприємств. Оптимальне розміщення має за мету забезпечити:

- випуск високоякісної продукції;

- елективне постачання підприємств торгівлі.

Виконати ці вимоги можливо лише шляхом поглиблення територіального поділу праці. Для легкої, у тому числі швейної промисловості, це означає:

1. Поглиблення стадійної спеціалізації підприємств, можливість якої зумовлена розділенням технологічних процесів у швейній прмисловості на конструювання, розкрій та пошиття одягу. При такому поділі доцільно створювати невеликі фабрики, що спеціалізовані на виконанні окремим технологічних операцій, а з них - формувати об'єднання, концерни. Ефект від підвищення продуктивності праці та якості продукції у даному випадку буде значно вищий, ніж витрати на перевезення напівфабрикатів, Також це дає можливість наближення виробництва до ринку і його кращого вивчення/ і одночасно не створює надвеликої концнтрації жіночих. трудових росурсів у невеликих містах, що мало місце при розміщенні в них великих підпоиемств.

2. Підвищення концентрації художньо-творчої праці вищої кваліфікації, від якої залежить естетично-модний рівень виробів, якість сучасного виробу можливо представити як суму трьох складових: якість сировини, якість моделі, якість виконання. В умовах зростаючого попиту Населення на сучасні, модні вироби така складова як якість моделі є головним чинником ринкового успіху виробу. В кожній галузі легкої промисловості існує певна стадія виробництва, де формується естетична якість продукції. У швейній промисловості - це конструювання та розкрій. При цьому важливо, де розмістити цей підрозділ. Бракування економії суспільних витрат вимагає його розміщен-ня у найбільшому з населених пунктів, що входять у розгляд, тобто там, де є необхідна соціально-художня інфраструктура (Будинки моделей одягу, художні музеї, виставки тощо) [1].

Легка промисловість, яка ще зовсім нещодавно була галуззю з потужним джерелом надходження коштів до бюджету, сьогодні знаходиться у складному становищі [3].

Тривожить ситуація на внутрішньому ринку країни. Його практично заполонила продукція нелегального виробництва, яка ввезена без сплати мита, зборів, або ще гірше - контрабанда з країн з дешевою робочою силою.

В основному, ринок легкої промисловості України насичений продукцією підприємств Туреччини - 32 %, Китаю - 15 %, країни Балтії, Чехії, Польщі - 15 %, Росії, Білорусі - 9 %, вітчизняними товарами - 13 % та ін. [3].

Саме тому зараз важливо розробляти високоякісні товари, якість яких задовольняла б споживачів, а технологія виготовлення передбачала викоританя передових технологій і методів обробки. Курсовий проект спрямованийсаме на підвищення якості виготовлення виробу з виробленням найбільш раціональної технологічної послідовності, якісних тканин, технологічних процесів та режимів обробки.

У даному курсовому пректі, присвяченому технологічній розробці пальто жіночого, отримані такі результати.

На основі характеристики існуючого і перспективного асортименту виробів, було обрано декілька моделей пальто. На основі проведеного аналізу сучасного асортименту пальто жіночих і напрямку їх моди, сформовано виробничі вимоги до даного асортименту одягу.

У технологічних розділах був проведений аналіз обробки основних вузлів базової моделі пальто жіночого, обрано обладнання для його виготовлення, режими обробки, що дозволило отримати зменшення трудомісткості, розроблено раціональну технологічну послідовність виготовлення базової моделі.

Крім того, було надано декілька варіантів методів удосконалення обробки одного і того ж вузла виробу (комір, низ рукавів, бічна прорізна кишеня з листочкою), які досягаються за рахунок або використання машин – напівавтоматів або заміною певних операцій на більш доцільні, розроблено технологічну послідовність обробки кожного з них, пораховано норми часу на виконання кожної із неподільних операцій та надано графічні зображення кожного із методів удосконаленню.

Також надано загальну схему виготовлення виробу, за результатами якої написано технологічну послідовність обробки виробу із наданням загальної трудомісткості виробу.

Курсовий проект містить кресленик загального виду виробу, який надає повну інформацію про технологію виготовлення пальто жіночого.

1. Журнал «Легка промисловість» - «Стан сучасної промисловості» П. О. Боровецький , 2013. - 10 с.

2. Коблякова Е. Б., Ивлева Г. С., Романов В. Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов, 4-е изд., – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

3. Отраслевые поэлементные нормативы времени по идам робот и оборудования при пошиве верхней одежды – М.; ЦНИИТЭИ легпром. 1986. – 235 с.

4. Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. пос. – К.: Арістей, 2003. – 288 с.

5. Савчук Н. Г., Березненко С. М., Березненко М. П. Квалітологія швейного виробництва. К.: Арістей, 2006. – 464 с.

6. Шершнева Л. П. Конструирование женских платьев. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256 с.