Распечатать страницу

Курсова робота Технологія складання «Пневмозамка»

« Назад

Код роботи: 4114

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології машинобудівництва

Тема: Технологія складання «Пневмозамка»

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

1. ОПИС ПРИЛАДУ

2. РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ПРИЛАДУ

3. РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТОЧНОСТІ СКЛАДАННЯ

3.1. Метод max і min з врахуванням номіналів

3.2. Екстремальний без номінальний метод

3.3. Координатний метод(пряма задача):

4. РОЗРАХУНОК СЕЛЕКТИВНОЇ ТОЧНОСТІ СКЛАДАННЯ

5. ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ СТУПЕНІВ СКЛАДАННЯ ПРИЛАДУ

6. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ ПРИЛАДУ (ПРИСТОСУВАННЯ)

7. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ПРИСТОСУВАНЬ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

Додатки

Перелік графічного матеріалу

1. Схема ступенів складу КППБ1216.1702.000.0

2. Технологічна схема складання КППБ1216.1702.000.0

3. Контрольний стенд (складальне креслення) КППБ1216.1702.0 СК

4. Деталювання контрольного стенду КППБ1216.1702.00

В даній курсові роботі буде розглянуто технологію складання «Пневмозамка».

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці): Вступ.

1. Опис приладу (пристосування).

2. Розрахунок технологічності приладу (пристосування).

3.Розрахунок геометричної точності складання.

4. Розрахунок параметричної точності складання.

5.Розрахунок технологічних режимів складання.

6. Проектування схеми ступенів складання приладу (пристосування).

7. Проектування технологічної схеми складання приладу (пристосування).

8. Проектування технологічного пристосування для складання (контролю) приладу (пристосування).

Висновки.

Розрахунок технологічності приладу дає можливість виготовлення будь-якого виробу найбільш простим та дешевим способом і вона є головною складовою рентабельності та забезпечення доброго збуту при високій якості виробу.

Розрахунок геометричної точності складання це – типове завдання при складанні механічних ланок механізмів, яка ґрунтується на розрахунках розмірної ланки.

Проектування схеми ступенів складання приладу і проектування технологічної схеми складання приладу – це проектування схем структурного складу приладу, які вказують на комплектувальну належність елементів приладу і вказує послідовність складання приладу.

Складання приладів – це технологічний процес з’єднання простих елементів виробу в більш складні – складальні одиниці, що, в свою чергу, збираються в виріб – прилад.

Складання є кінцевим етапом виробництва приладів, тому від нього залежать точність, стабільність і якість вихідних характеристик продукту, забезпечити які можна лише за рахунок особливої організації виробництва та застосування великої кількості різноманітних складально-регулювальних, контрольно-вимірювальних і випробувальних процесів.

Проектування технологічного пристосування контролю приладу: при виконанні певної операції технологічного процесу складання в приладобудуванні використовують велику кількість спеціального обладнання та інструментів. Розробимо контрольний стенд, який контролюватиме відповідність тиску-моменту відкриття кожного з клапанів пневмозамка. Зробимо висновки.

В даній курсові роботі було розглянуто технологію складання «Масляного шестеренчастого насоса НШ-50КЛ».

Було розраховано прилад на технологічність, що дає можливість виготовлення будь-якого виробу найбільш простим та дешевим способом і вона є головною складовою рентабельності та забезпечення доброго збуту при високій якості виробу. Розрахувавши всі ці показники технологічності, було зроблено висновок, що відносний показник технологічності – добрий. Комплексний показник уніфікації приладу дорівнює К=0,234.

Розраховано геометричну точність - розрахунки розмірної ланки. Зроблено розрахунок параметричної точності складання насоса, що включає розрахунок селективної точності складання ШП.

Спроектовано схему ступенів складання приладу і технологічну схему складання приладу – це проектування схем структурного складу приладу, які вказують на комплектувальну належність елементів приладу і показують послідовність складання приладу.

Розроблено контрольний стенд для контролю тиску виходу масла з насосу.

1. Румбешта В. О. Основи технології складання приладів / В. О. Румбешта: Підручник / К.: ІСДО, 1993.— 303 с.

2. Анурьев В. И. Справочник конструктора машиностроителя / В. И. Анурьев. В 3-х томах. Том 2-й. – М: Машиностроение, 2006. – 936 с.

3. Держук В. А. Конспект лекцій з предмету «Технології підготовки виробництва», 2009. – 140 с.