Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Котельные установки промышленных предприятий \ 4107. Курсовий проект Автоматизація процесу нагрівання води в котлі на твердому паливі

Курсовий проект Автоматизація процесу нагрівання води в котлі на твердому паливі

« Назад

Код роботи: 4107

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Котельні установки промислових підприємств

Тема: Автоматизація процесу нагрівання води в котлі на твердому паливі

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування

2. Розробка схеми комплексу технічних засобів

3. Проектування системи автоматизації

3.1. Розробка та опис схеми автоматизації

3.2. Вибір технічних засобів автоматизації

3.3. Розрахунок РО

3.4. Розробка принципової електричної та монтажної схем

3.5. Розробка та компонування щита управління

Висновок

Перелік використаної літератури

В умовах несприятливої ситуації, що склалася на ринку енергоресурсів у наш час, надзвичайної гостроти набуває питання освоєння альтернативних джерел і засобів забезпечення тривалим, надійним і, що важливо, дешевим теплом.

Автоматика — це область теоретичних і прикладних знань про автоматично діючі пристрої і системи.

Термін „автоматика" походить від грецького „automatos" — „самодіючий" і вказує на те, що пристрій самостійний, без участі людини, виконує доручені операції.

Технічні пристрої, на які переводяться різні функції процесу керування, є автоматичними чи пристроями, засобами автоматики.

Використання методів і засобів автоматики для перетворення неавтоматичних процесів в автоматичні називається автоматизацією.

Автоматизація котельні — це забезпечення потрібного режиму роботи устаткування за допомогою засобів автоматики. У залежності від рівня використання цих засобів автоматизація може бути повною, комплексною і частковою.

При повній автоматизації обслуговуючий персонал відсутній і його функції зведені до періодичного нагляду за роботою устаткування і виправленню виникаючих ушкоджень.

При комплексній автоматизації обслуговуючий персонал постійно доглядає за роботою устаткування.

При частковій автоматизації автоматизовані окремі агрегати або їх частини.

Експлуатація котелень без засобів автоматики забороняється.

У залежності від виконуваних автоматичними пристроями функцій розрізняють наступні основні види автоматизації:

1) вимірювання і контроль;

2) сигналізація;

3) керування;

4) регулювання;

5) захист.

Автоматичне вимірювання і контроль дозволяють за допомогою засобів вимірювання безупинно, періодично контролювати кількісні і якісні показники технологічного процесу.

Автоматична (технологічна) сигналізація призначена для передачі сигналів, що інформують обслуговуючий персонал (оператора, диспетчера) про стан технологічного обладнання і відхилення параметрів, що контролюються.

Сигналізація буває світловою і звуковою, а за інформацією:

- попереджувальною — сигналізація моменту пуску обладнання, початку технологічного процесу і т.д.;

- виконавчою — контроль виконання розпоряджень обслуговуючого персоналу.

- аварійною — повідомлення обслуговуючому персоналу про порушення виробничого процесу.

Автоматичне керування призначене для пуску і зупинки котлів, насосів, вентиляторів, димососів і т.д. По ступені участі людини у включенні і відключенні пристрою автоматичного керування поділяють на напівавтоматичні й автоматичні.

У першому випадку приведення в дію автоматичного пристрою проводиться шляхом натискання на кнопку чи поворотом ручки ключа з пульта керування (дистанційне керування) чи безпосереднє біля агрегату (місцеве керування).

В другому випадку імпульси посилаються датчиками, що контролюють режим роботи.

Автоматичне регулювання призначене для підтримки без участі людини протягом заданого проміжку часу з потрібною точністю заданих режимів технологічного процесу.

У залежності від характеру виміру впливу, що задає, розрізняють системи автоматичного регулювання стабілізації, програмного регулювання і спостереження.

У системах стабілізації вплив, що задає, постійно, у системах програмного регулювання воно змінюється по раніше заданому законі, а в системах, що стежать, воно також змінюється, але закон зміни раніше не відомий і задачею системи є забезпечення спостереження за регульованою величиною по мірі зміни величини, що задає.

Автоматичний захист призначений для запобігання ушкоджень устаткування при виникненні передаварійних режимів. Пристрої автоматичного захисту припиняють контрольований процес (наприклад, процес горіння шляхом припинення подачі повітря в топку) чи забезпечують інші міри ліквідації небезпеки (відкривають запобіжні клапани для зниження тиску в котлі і т.п.).

Автоматичний захист, контроль і сигналізація на котельнях зв'язані між собою. Спочатку подається сигнал про відхилення контрольованого параметра від заданого значення, а потім, коли відхилення перевищить припустимий рівень, спрацьовує автоматичний захист і видається відповідний сигнал.

Розроблена система автоматичного керування котельнею гарячого водопостачання, забезпечує поліпшення, скорочення витрат на паливо завдяки високій точності вимірювання і швидкості порівняння та обробки технологічної інформації.

Відповідно, для забезпечення успішного функціонування всієї автоматизованої системи із застосуванням мікропроцесорної техніки, було вибрано і застосовано сучасні технічні засоби автоматизації, а також приведено загальні відомості до їх монтажу.

1. Монтаж средств измерений и автоматизации: Справ. / К. А. Алексеев, В. С Антипин, А. Л. Ганашек и др. / Под ред. А. С. Клюева. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: 3нергоатомиздат, 1988. — 488 с.

2. Емельянов А. Й., Капник О. В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справ. пособ. — 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 400 с.

3. Отопление. Часть 1. Под редакцией канд. техн. наук И. Г. Староверова и инж. Ю. И. Шиллера. Москва, издательство "Стройиздат", 1990 год, 344 с.

4. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: Энергоатомиздат. 1982. - 360 с.

5. Ю. Г. Шакарян. Инструкция по расчету экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода, АО ВНИИЭ, МЭИ, М. - 1997 г.

Перелік посилань використаних Інтернет ресурсів

http://retra.com.ua.

http://www.promprylad.zt.ua.

http://www.schneider-electric.ua.

http://www.gavazzionline.com.