Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Технологии машиностроения \ 4106. Курсова робота Теоретичні основи та проектування технологічного процесу обробки деталі «вал-гвинт»

Курсова робота Теоретичні основи та проектування технологічного процесу обробки деталі «вал-гвинт»

« Назад

Код роботи: 4106

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології машинобудівництва

Тема: Теоретичні основи та проектування технологічного процесу обробки деталі «вал-гвинт»

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Опис деталі заданої для механічної обробки

2. Вибір та обгрунтування методу одержання заготовки

3. Відпрацювання деталі на технологічність

4. Вибір та обґрунтування технологічного процесу обробки заданої деталі

5. Розрахунок припусків на механічну обробку двох точних поверхонь

5.1. Розрахунок припусків для зовнішньої поверхні ø20h8

5.2. Розрахунок припусків для внутрішньої поверхні ø8Н7

6. Розрахунок режимів різання та технічне нормування 3-х операцій технологічного процесу обробки

6.1. Розрахунок режимів різання

6.2. Технічне нормування операцій

7. Вибір устаткування, опис та розрахунки спроектованих пристроїв для технологічного процесу обробки заданої деталі

8. Техніка безпеки при обробці та контролі деталі

Висновок

Список використаної літератури

У даний час приладобудівна галузь розвивається дуже швидкими темпами. В зв’язку з цим зростає складність виробів, з’являються високі вимоги до їх якості та експлуатаційної надійності. Перед приладобудівним комплексом поставлено завдання підвищити технічно-економічний рівень і якість обладнання та приладів.

Предметом дослідження та розробки в технології приладобудування є:

- види обробки, вибір заготовок, якість оброблюваних поверхонь, точність обробки і припуски на неї, базування заготовок;

- способи механічної обробки поверхонь - плоских, циліндричних, складнопрофільних та ін.;

- методи виготовлення типових деталей;

- процеси складання (характер з'єднання деталей і вузлів, принципи механізації та автоматизації складальних робіт);

- конструювання пристосувань.

Основними напрямами розвитку сучасної технології являються:

- перехід від переривчастих, дискретних технологічних процесів до безперервних автоматизованих, що забезпечують збільшення масштабів виробництва і якості продукції;

- впровадження безвідходної технології для найбільш повного використання сировини, матеріалів, енергії, палива;

- підвищення продуктивності праці, створення гнучких виробничих систем, широке використання роботів і роботизованих комплексів.

В даній курсовій роботі потрібно спроектувати технологічний процес обробки деталі. При виготовленні даної деталі необхідно забезпечити мінімальні затрати, максимальну точність та якість.

Метою курсової роботи являється вивчення теоретичних основ, необхідних для надбання практичних навичок проектування різних варіантів технологічних процесів; їх оцінка та вміння вибирати найкращий, виходячи з вимог, висунутих до заданого техпроцесу.

В ході виконання курсової роботи спроектовано технологічний процес обробки деталі «вал-гвинт». Дану деталь досліджено на технологічність, що підтверджує її придатність для серійного виробництва. Розроблено маршрутно-операційну карту обробки деталі. Розраховано припуски на механічну обробку двох точних поверхонь (внутрішньої та зовнішньої).

Розраховано режими різання та технічне нормування для виготовлення отвору. Спроектовано та описано пристрої для обробки деталі (пневматичний трьохкулачковий ричажний патрон, скальчатий кондуктор) та контролю радіального биття циліндричних поверхонь відносно осі обертання.

Проведена робота з проектування технологічного процесу виготовлення деталі «вал-гвинт» показує, що це досить трудомісткий процес, що вимагає ґрунтовного та глибокого вивчення. Разом з тим, цей процес носить здебільшого теоретичний характер і вимагає його застосування на справжньому виробництві для остаточного доопрацювання. Тим не менш, у такій галузі, як приладобудування необхідно попереднє проектування для досягнення прийнятного ступеня точності. Тому дана курсова робота має вкрай важливе значення в плані отримання навичок проектування техпроцесів.

1. Ансеров М. А. Приспособления для металлорежущих станков / М. А. Ансеров - К.: Машиностроение, 1964. - 649 с.

2. Балашов В. Н. Расчет операционных припусков и определение операционных размеров. Методические указания для выполения лабораторных работ по дисциплине «Технология машиностроения» / В. Н. Балашов – М.: МГТУ «МАМИ», 2007. - 16 с.

3. Власов А. Ф. Справочник конструктора модельной оснастки / П. В. Васильев, А. Ф. Власов - Ленинград: Машиностроение, 1980. – 481c.

4. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред - [5-е издание] – М.: ООО ИД Альянс, 2007. – 256 с.

5. Кован В. М. Довідник технолога-машинобудівника / В. М. Кован – 1967. – 542 с.

6. Копець М. М. Практичне заняття з дисципліни «ТОМ» [Електронний ресурс] / Мирослав Михайлович Копець – Режим доступу до ресурсу: http://lozinskyi.vk.vntu.edu.ua/file/Disciplini/12_10.

7. Косиловa А. Г. Справочник технолога – машиностроителя / А. Г. Косиловa, Р. К. Мещеряков – [2-ой том] - М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

8. Кувалдин Ю. И. Расчет припусков и промежуточных размеров при обработке резанием: учебное пособие для практических занятий, курсового и дипломного проектирования / Ю. И. Кувалдин, В. Д. Перевощиков. - Киров: Изд-во ВятГУ, 2005. – 378 c.