Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Теория электрической связи \ 3420. Курсовий проект Розробка та розрахунок параметрів основних елементів ЦСП з ІКМ

Курсовий проект Розробка та розрахунок параметрів основних елементів ЦСП з ІКМ

« Назад

Код роботи: 3420

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Теорія електричного зв’язку

Тема: Розробка та розрахунок параметрів основних елементів ЦСП з ІКМ

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Список прийнятих скорочень

Вступ

1. Розрахунок основних параметрів і характеристик ЦСП з ІКМ

1.1. Постановка задачі

1.2. Опис роботи АЦП

1.3. Розрахунок параметрів АЦП

1.4. Розрахунок параметрів цифрового сигналу на виході АЦП

1.5. Побудова графіку для ентропії джерела двійкових сигналів та розрахунок продуктивності джерела цифрового сигналу

2. Розробка структури цифрового лінійного тракту, розрахунок його завадостійкості і розробка структурної схеми каналу зв’язку

2.1. Постановка задачі

2.2. Теоретичний аналіз алгоритму роботи модулятора

2.3. Опис роботи ідеального приймача

2.4. Аналіз роботи демодулятора

2.5. Розрахунок залежності Рїіі = f(Q2)

2.6. Структурна схема каналу електрозв’язку

3. Аналіз алгоритмів роботи кодеків у системах із завадостійким кодуванням

3.1. Постановка задачі

3.2. Аналіз заданої комбінації, визначення спотвореного елемента та зашифрованого символу (букви)

3.3. Розрахунок ймовірності помилкового прийому комбінації коду Хемінга та простого безнадлишкового коду МТК-2

Висновки

Список використаної літератури

Розвиток засобів і систем зв’язку в даний час є одним із найважливіших факторів, що визначають темпи і досягнення науково-технічного прогресу. Жодна сфера людської діяльності не може розглядатися поза залежністю від засобів інформаційного обміну, значення яких неухильно зростає. При розробці систем зв’язку використовуються не тільки можливості сучасних технологій, але і досягнення сучасної теорії електричного зв’язку, які дозволяють підвищити обсяги переданої інформації і якість переданих повідомлень (вірність зв’язку).

Теорія електричного зв’язку встановлює загальні співвідношення між структурою повідомлення та параметрами сигналу в каналі зв’язку, визначає способи передачі інформації каналами зв’язку й оцінює їх ефективність, встановлює граничні межі швидкості і вірності передачі інформації каналами зв’язку.

З метою підвищення завадостійкості сигналів, що передаються, часто застосовуються так звані самокоректуючі коди, один із яких, код Хемінга, розглядається в даній роботі. Основою використання цих кодів, є додавання у послідовність, що кодується контрольних бітів, кожен з яких контролює певну групу інформаційних бітів. Аналізуючи прийняту послідовність, алгоритм Хемінга дозволяє визначити номер неправильно переданого біту, якщо помилка сталася при передачі одного біту, або встановити факт подвійної помилки у передачі бітів.

У даному курсовому проекті розглядаються питання побудови каналу зв’язку, по якому передаються амплітудно-маніпульовані сигнали. На боці приймальної сторони необхідно розробити демодулятор принцип роботи якого базується на когерентному здвоєному способі прийому в схемі, побудованій на узгоджуючих фільтрах в каналах із завмираннями з оптимальним способом додавання сигналів.

В ході виконання курсового проекту, в рамках частини, що присвячена розробці та розрахунку основних елементів ЦСП з ІКМ було:

1. Проаналізовано та вивчено процеси, яким піддається аналоговий сигнал в АЦП. Зображено часові діаграми, що пояснюють ці процеси. Розраховано параметри АЦП: крок квантування, відношення середніх потужностей сигналу і шуму квантування, число рівнів квантування, довжину кодової комбінації.

2. Розраховано параметри цифрового сигналу на виході АЦП: тривалість двійкового елементу та кодової комбінації, ширину спектру групового цифрового сигналу, а також швидкість його передачі.

3. Розраховано продуктивність джерела двійкових цифрових сигналів.

4. Побудовано графік залежності ентропії джерела двійкових сигналів від їхньої ймовірності передачі, а також розраховано значення допустимої кількості помилкового прийнятих квантованих рівнів в одиницю часу.

5. За заданою вимогою по припустимому значенню кількості помилково прийнятих квантованих рівнів в одиницю часу, розраховано припустиме значення ймовірності помилкового прийому двійкового символу.

В рамках виконання другої частини по розробці модулятора та демодулятора цифрового лінійного тракту було:

1. Для заданого виду маніпуляції зображено функціональну схему модулятора та описано алгоритм його роботи. Зображено часові діаграми на входах та виходах усіх функціональних елементів модулятора для первинного сигналу типу "меандр" зі шпаруватістю 2.

2. Проаналізовано алгоритм роботи ідеального приймача, зображено його функціональну схему.Зображено часові діаграми коливань на входах та виходах усіх функціональних елементів демодулятора.

3. Зображено структурну схему каналу електрозв’язку ЦСП, що відповідає заданому способу обробки сигналу. Пояснено принцип роботи основних вузлів схем модулятора та демодулятора.

В рамках виконання третьої частини курсового проекту було проаналізовано алгоритм, за яким здійснюється декодування двійкових повідомлень, зашифрованих коректуючим шифром Хемінга. Виконано дешифрування заданої послідовності та розраховано ймовірності неправильного прийому комбінації символів, зашифрованої шифром Хемінга та простого, безнадлишкового коду МТК-2. Встановлено, що хоча безнадлишковий код потребує передачі меншої кількості символів, ймовірність помилки, при його передачі є значно більшою. Хоча б це робить коректуючи коди виправданими у застосуванні.

1. Теплов Н.Л. Теория передачи сигналов—М.: Воениздат 1976 – 426 с.

2. Бабич ВД, Кувшинов О.В., Лівінцев С.П. Основи теорії інформації К: КВІУС. 2010 - 42 с.

3. Руководство к групповым упражнениям по учебной ДИСЦИПЛИНЕ "Основы военной техники связи. - К: КВВИДКУС, 1981 - 46 с

4. Методичні рекомендації для курсантів до семінарів та самостійних робіт під керівництвом викладача по навчальній дисципліні "Теорія електрозв’язку" -К: КВІУЗ, 2009. - 35 с.

5. Денисюк В.Н. Модулированныесигналы. - К: КВВИДКУС < 1975. - 231 с.

6. Хмелев К.Ф., Волков А.В. Цифровые системы передачи. — К КВИУС 2008. - 144 с.

7. Бураченко. ДЛ. Заварин Т.Д., Клюев Н.И и др., Общая теория связи. Под ред. Ч.М. Финка. -Л.: ВАС,1°70 - 411 с.

8. Аристов Ю. Д., Давыденко А.А. Принципы построения цифровых систем передачи – К: КВВИДКУС, 1980. - 95 с.

9. В.С. Бородиня, Н.Г. Руденко. Методические рекомендации по оформлению дипломных проектов (работ). — К: КВИДКУС, 1984 – 121 с.