Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Схемотехника \ 3085. Курсова робота Розрахунок пристрою підсилювання сигналу

Курсова робота Розрахунок пристрою підсилювання сигналу

« Назад

Код роботи: 3085

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Схемотехніка

Тема: Розрахунок пристрою підсилювання сигналу

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Розрахунок вихідного каскаду підсилювача

2. Розрахунок кінцевого підсилювача

3. Розрахунок попереднього підсилювача

4. Моделювання розробленого пристрою підсилення сигналу

Висновок

Література

Характерною особливістю сучасних електронних підсилювачів є виняткове різноманіття схем, по яких вони можуть бути побудовані.

Підсилювачі розрізняються за характером посилюваних сигналів: підсилювачі гармонійних сигналів, імпульсні підсилювачі і т. д. Також вони розрізняються по призначення, числу каскадів, роду електроживлення та іншим показникам.

Проте однією з найбільш суттєвих класифікаційних ознак є діапазон частот електричних сигналів, в межах якого цей підсилювач може працювати.

Підсилювачі низької частоти, призначені для посилення безперервних періодичних сигналів, частотний діапазон яких лежить в межах від десятків герц до десятків кілогерц. Характерною особливістю УНЧ є те, що відношення верхньої посилюваної частоти до нижньої велике і зазвичай складає не менше декількох десятків.

Сучасні підсилювачі низької частоти виконуються переважно на біполярних і польових транзисторах в дискретному або інтегральному виконанні.

В якості джерела вхідного сигналу в підсилювачах низької частоти можуть входити мікрофон, звукознімач, попередній підсилювач. Більшість з джерел вхідного сигналу розвивають дуже низьку напругу. Подавати його безпосередньо на каскад посилення потужності не має сенсу, при слабкій керуючій напрузі неможливо отримати значні зміни вихідного струму, а отже, вихідної потужності. Тому до складу структурної схеми підсилювача, окрім вихідного каскаду, що віддає необхідну потужність, входять і каскади попереднього посилення.

Ці каскади прийнято класифікувати за характером опору навантаження у вихідному ланцюзі транзистора. Найбільше застосування отримали резистивні підсилювальні каскади, опором навантаження яких служить резистор. В якості навантаження транзистора може бути використаний і трансформатор.

Такі каскади називають трансформаторними. Проте в наслідку великої вартості, значних розмірів і маси трансформатора, а також із-за нерівномірності амплітудно-частотних характеристик трансформаторні каскади попереднього посилення застосовуються дуже рідко.

Б3085, Схема 1 - Типова структурна схема підсилювача

Схема 1 - Типова структурна схема підсилювача

У даній курсовій роботі ми розглянули підсилювач низької частоти. В якості кінцевого підсилювача розглядається схема безтрансформаторного двохтактного комплементарного підсилювача з одним джерелом живлення, а для зв’язку транзисторів з навантаженням використовується розділовий конденсатор. Ми розглядаємо каскад підсилення, що працює в режимі В; транзистор VT1, увімкнений в коло зі спільним колектором – емітерний повторювач, - в режимі А.

Режим роботи залежить від знаходження робочої точки на динамічній характеристиці транзистора: Iвих=f(Uвих) при Rн=сonst. Відповідно обрахунок всіх параметрів підсилювача проводяться в робочій точці.

У даному курсовому проекті був поведений розрахунок та моделювання підсилювача потужності на транзисторах і мікросхемі операційного підсилювача (157УД2).

В кінцевих каскадах необхідно використовувати транзистори, включені по схемі зі спільним колектором (емітерний повторювач-VT1-КТ312А). При даному включенні транзистор має мінімальний вихідний опір:

(Rвх=9,06 кОм).

Підсилювач низької частоти працює в режимі В, коли робоча точказнаходиться на початку перехідної характеристики. Цей режим характеризується значним ККД, бо початковий колекторний струм малий(Іко=0,4мА). У курсовій роботі ми розраховували 1 плече вихідного каскаду, бо використовували комплементарну пару транзисторів VT2 – типу КТ817Б (n-p-n), а VT3 – типу КТ816Б (p-n-p).

Наведено схему включення, принципову схему операційного підсилювача 157УД2, а також схему розрахованого підсилювача.

1. Будинский Я. Усилители низкой частоты на транзисторах Москва: 1963.

2. В.И. Паутов, Ю.Н. Секисов, И.Е. Мясников, Расчет предварительного усилителя на транзисторе, Екатеринбург: УПИ, 1992 г.

3. Жеребцов И. П. Основы электроники-5-е изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1989.- 352 с.

4. Кибакин В.М. Основы теории и разработки транзисторных низкочастотных усилителей мощности. – М.: Радио и связь,1988. – 240с.

5. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.; Радио и связь, 1988 – 199 с.

6. Москатов Е. А. Справочник по полупроводниковым приборам. – М.: Журнал“Радио”, 2005. – 208 с., ил.

1. Розрахунок вихідного каскаду підсилювача

Вихідний каскад підсилювача призначений для віддачі заданої величини потужності сигналу в заданий опір навантаження. В порівнянні з каскадами попереднього підсилювача вихідні каскади мають ряд особливостей.

Зазвичай попередні каскади підсилення виконуються на малопотужних транзисторах і вони споживають від джерела живлення незначну потужність. Амплітуда вхідного сигналу в цих підсилювачах в більшості випадків невелика і робочу ділянку характеристики транзистора можна вважати лінійними. При розрахунку каскадів попереднього підсилення його ККД не розглядають, а нелінійні спотворення сигналу вважають малими.

Оскільки вихідні каскади споживають від джерела живлення велику потужність, то їх ККД повинно бути достатньо високим. Для виділення в навантаженні заданої потужності на вхід підсилювача потужності подається велика амплітуда сигналу, яка захоплює значну область характеристики транзистора. Тому збільшення потужності, яку розвиває транзистор в навантаженні, супроводжується збільшенням нелінійних спотворень.

Величина максимальної не спотвореної потужності і ККД кінцевого каскаду залежить від типу транзистора, режиму роботи і схеми каскаду. При невеликій вихідній потужності (до 250 мВт) в каскадах потужного підсилення застосовують ті ж транзистори, що і в попередніх каскадах. Для отримання потужності в одиниці і десятки ват використовуються спеціальні потужні транзистори.

Враховуючи те, що опір навантаження підсилювачів потужності мають малу величину, то в кінцевих каскадах необхідно використовувати транзистори, включені по схемі зі спільним колектором (емітерні повторювачі). При даному включенні транзистор має мінімальний вихідний опір. На рис. 1 зображений підсилювач потужності на транзисторах з різною провідністю. Даний підсилювач це об’єднання двох емітерних повторювачів, зібраних на транзисторах з протилежною провідністю і працюючих на спільне навантаження Rн (рис. 1-а і рис. 1-б). При подачі на вхід позитивної напівхвилі сигналу виникає відкривання транзистора n-p-n і через навантаження Rн протікає струм I1. При подачі на вхід негативної напівхвилі сигналу проходить відкривання транзистора p-n-p і через навантаження Rн проходить струм I2. Однак схема на рис. 1-б має серйозний недолік – це використання двох джерел живлення EK1і EK2.

На рис. 1-в зображена схема підсилювача в якій використовується тільки одне джерело живлення. В даній схемі навантаження Rн з’єднана з емітерами транзисторів через конденсатор. При подачі на вхід позитивної напівхвилі сигналу виникає відкривання транзистора n-p-n і через навантаження Rн протікає струм заряду конденсатора I1. При подачі на вхід негативної напівхвилі сигналу виникає відкривання транзистора p-n-p, конденсатор розряджається, і через навантаження Rн протікає струм I2.

Б3085, 1, Емітерний повторювач на транзисторах n-p-n і p-n-p

а) – емітерний повторювач на транзисторах n-p-n і p-n-p.

Б3085, 2, Об’єднання емітерних повторювачів

б) – об’єднання емітерних повторювачів.

Б3085, 3, Підсилювач потужності з ємкісним зв’язком з навантаженням

в) – підсилювач потужності з ємкісним зв’язком з навантаженням.

Рис. 1. Підсилювач потужності на транзисторах з різною провідністю

Для симетрії позитивної і негативної напівхвилі сигналу, транзистори n-p-n і p-n-p повинні мати однакові параметри і характеристики. Спеціально для використання в даній схемі випускаються комплементарні пари транзисторів різної провідності (КТ815 - n-p-n, КТ814 - p-n-p та ін.). Враховуючи цю особливість схеми, її розрахунок проводиться тільки для одного плеча. Для побудови прямої навантаження величина опору навантаження приймається рівною Rн, а напруга живлення приймається рівною EK1= EK2 для схеми рис. 1-б і EK / 2 для схеми рис. 1-в.

Дані:

Опір навантаження Rвих.=Rн = 8 Ом;

Вихідна потужністьРвих.= 3,1Вт;

Напруга живлення Е к=12В;

Діапазон частот fmin–fmax – 20 – 20000Гц;

Коефіцієнт частотних спотворень Мнв=4дБ;

Амплітуда вхідної напруги Uвх. = 0,01 В, Uвих. = 5 В;

Вхідний опірRвх.=10кОм,

(Коефіцієнт частотних спотворень показує в скільки разів або наскільки децибел зменшується підсилення на верхній і нижній частоті)

Переводимо значень частотних спотворень із децибелів у рази:

Б3085, 4

Вказані параметри може забезпечити безтрансформаторний двохтактний комплементарний підсилювач. Його схема зображена на рис. 2.

Б3085, Рис. 2 - Схема безтрансформаторного двохтактного комплементарного підсилювача

Рис. 2 - Схема безтрансформаторного двохтактного комплементарного підсилювача

2. Розрахунок кінцевого підсилювача

Максимальне значення вихідної потужності, амплітуди вихідної напруги і струму споживання не можуть бути більшими наступних величин:

Б3085, 5

Тип вихідних транзисторів підбираємо із наступних умов:

- потужність розсіювання Б3085, 6;

- максимально допустимий струм колектора Б3085, 7;

- максимально допустима напруга між колектором і емітером Б3085, 8.

Вибираємо комплементарну пару транзисторів VT2 – типу КТ817Б (n-p-n), а VT3 – типу КТ816Б (p-n-p) в яких:

Б3085, 9

На сімействі вихідних характеристик транзистора КТ817 будуємо пряму навантаження (рис. 3).

Для цього на осі абсцис відкладаємо точку із значенням, рівним Б3085, 10.

На осі ординат відкладаємо значення струму Б3085, 11. З’єднуємо ці точки прямою. Це і буде прямою навантаження.

Б3085, Рис. 3 - Характеристика для розрахунку кінцевого підсилювача

Рис. 3 - Характеристика для розрахунку кінцевого підсилювача

Вибираємо на прямій навантаження точку 0 (точка спокою). Струм спокою в цій точці складає Б3085, 12, а напруга Б3085, 13.

Вибираємо на навантажувальній характеристиці точку 1 – точку максимального струму. Максимальний струм в ній буде складати Б3085, 14, а напруга Б3085, 15. Визначимо амплітуду напруги і струму вихідного сигналу:

Б3085, 16

Визначимо максимальну вихідну потужність каскаду:

Б3085, 17

Постійна складова колекторного струму при максимальній вихідній потужності сигналу:

Б3085, 18

Це значення менше максимально допустимого струму колектора транзисторів КТ817Б і КТ816Б, рівного 3 А.

Потужність розсіювання на колекторі кожного із транзисторів дорівнює:

Б3085, 19

що значно менша гранично допустимої потужності вказаних транзисторів – 20 Вт.

Ємність розділового конденсатора С1 вибираємо із умови:

Б3085, 20

де

С1 – ємність розділового конденсатора (мкФ);

Б3085, 21 - нижня частота робочого діапазону(Гц);

Б3085, 22 - опір навантаження(Ом).

Б3085, 23

Вибираємо електролітичний конденсатор ємністю 2000 мкФ на робочу напругу 20 В.

В зв’язку з тим, що ємнісний опір конденсатора збільшується при пониженні частоти, тоді на нижній частоті зменшується вихідна потужність на опорі навантаження. Тому необхідно розрахувати коефіцієнт частотних спотворень Мн на нижній частоті відтворюваного діапазону:

Б3085, 24

Коефіцієнт частотних спотворень на верхній частоті, які вносять транзистори VT2 іVT3 кінцевого підсилювача:

Б3085, 25

Визначимо вхідний сигнал, який поступає на бази транзисторів VT2 іVT3 кінцевого підсилювача. Для цього на прямій навантаження визначимо струми бази в точці 0 (Б3085, 26) і в точці 1 (Б3085, 27).

Б3085, 28

Відкладемо ці значення по осі ординат вхідної характеристики транзисторів і визначимо відповідне значення Б3085, 29:

Б3085, 30

Так як в колі емітера транзисторів VT2 і VT3 кінцевого каскаду діє вихідний сигнал з амплітудою Б3085, 31, який одночасно є напругою негативного зворотного зв’язку, то на вхід необхідно подати рівень, рівний:

Б3085, 32

Розрахуємо значення постійних напруг на електродах транзисторів VT2 і VT3. На емітерах постійна напруга в стані спокою повинна задовольняти такі умови:

Б3085, 33

Приймемо Б3085, 34.

Розрахуємо постійні напруги на базах. Напруга на базі VT2 буде дорівнювати:

Б3085, 35

Напруга на базі VT3 буде дорівнювати:

Б3085, 36

Для нормальної роботи транзистора VT3 постійна напруга зміщення на базі повинно бути більшим амплітуди вхідної напруги Б3085, 37. Вказана умова виконується (Б3085, 38).

Вхідний струм кінцевого каскаду буде дорівнювати максимальному струму бази транзисторів VT2 і VT3, тобто Б3085, 39. Так як в каскадах попереднього підсилення буде використовуватись операційний підсилювач у якого вихідний струм складає одиниці міліампер, то необхідно застосовувати допоміжний підсилювач – емітерний повторювач, зібраний на транзисторі VT1.

Робочий струм в робочій точці емітерного повторювача, який працює в класі А, повинен бути не меншим величини вхідного струму кінцевого каскаду. Приймемо значення постійного струму транзистора VT1.

Знаючи напругу на базах транзисторів VT2 і VT3, а також значення струму Ik1 розрахуємо величину резисторів R1 іR2:

Б3085, 40

Приймаємо в якості R2 стандартний номінал 470 Ом.

В якості транзистора VT1 вибираємо транзистор КТ312А. На вихідній характеристиці (рис. 4) будуємо пряму навантаження.

Для цього на осі абсцис відкладаємо точку 1 зі значеннями ЕК=12В. Потім визначаємо режим транзистора в точці спокою. Напруга на транзисторі в точці спокою буде дорівнювати:

Б3085, 41

Струм в точці спокою як уже було прийнято Б3085, 42. Відкладаємо точку 0 з вказаними вище координатами на вихідній характеристиці. Через точки 0 і 1 проводимо пряму навантаження. Відкладаємо в обидві сторони на осі абсцис від точки Б3085, 43 значення вхідної напруги Б3085, 44. Визначимо робочу зону характеристики (проміжок між точками 2 і 3).

Б3085, Рис. 4 - Характеристики для розрахунку емітерного повторювача

Рис. 4 - Характеристики для розрахунку емітерного повторювача

В точках 0, 2, і 3 визначимо значення струму бази транзистораVT1:

Б3085, 45

Вказані значення відкладаємо на осі ординат вхідної характеристики транзистора КТ312А. По вхідній характеристиці визначаємо значення напруги між базою та емітером:

Б3085, 46

Визначимо параметри вхідного сигналу, який подається на базу емітерного повторювача VT1:

Вхідний струм дорівнює Б3085, 47;

Вхідна напруга сигналу буде дорівнювати сумі  Б3085, 48

і напруги входу кінцевого каскаду  Б3085, 49

Постійна напруга зміщення на базі VT1 дорівнює сумі

Б3085, 50

Перевіримо, що сума вхідної напруги сигналу і постійної напруги зміщення на базі VT1 не перевищує значення напруги живлення:

Б3085, 51

Вхідний опір емітерного повторювача дорівнює:

Б3085, 52

Напруга живлення ЕК=12В.

3. Розрахунок попереднього підсилювача

Вихідними даними для розрахунку попереднього підсилювача будуть дані, отримані по результатам розрахунку кінцевого підсилювача.

Вихідний струм дорівнює Б3085, 53.

Амплітуда вихідної напруги сигналу буде дорівнювати напрузі вхідного сигналу кінцевого каскаду Б3085, 54.

Постійна напруга на виході попереднього підсилювача Б3085, 55.

Вхідний опір кінцевого каскаду Б3085, 56.

Напруга живлення ЕК=12В.

Дані про вхід попереднього підсилювача:

Амплітуда вхідної напруги Uвх. = 0,01 В;

Вхідний опір 10кОм.

Розрахунок:

Визначимо мінімальний коефіцієнт підсилення попереднього підсилювача:

Б3085, 57

По значенню мінімального коефіцієнта підсилення попереднього підсилювача, вихідному струму і напругою живлення вибираємо в якості активного елемента попереднього підсилювача операційний підсилювач типу 157УД2, призначений для використання в побутовій апаратурі.

Операційний підсилювач типу 157УД2 вміщує в одному корпусі два однотипних підсилювачі. В даній роботі буде використовуватися тільки один підсилювач.

Параметри підсилювача:

Напруга живлення 3 − 18 В;

Струм споживання – 7 мА;

Вхідний струм – 0,5 мкА;

Опір навантаження – 2 кОм.

Розрахуємо максимальний вихідний струм мікросхеми 157УД2 при вихідній напрузі, яка дорівнює напрузі живлення Б3085, 58:

Б3085, 59

Це значення значно вище необхідного Б3085, 60.

Вхідний опір мікросхеми при напрузі, яка дорівнює половині напруги живлення – 6 В, складає:

Б3085, 61

Це значення значно вище необхідного мінімального вхідного опору попереднього каскаду, тому при подальших розрахунках він не враховується.

На рис. 5 зображена принципова схема операційного підсилювача 157УД2. На рис. 6 зображена схема включення операційного підсилювача 157УД2. На схемі вказаний конденсатор С ємністю до 30 пФ. Його встановлення рекомендовано заводом виробником мікросхеми.

Б3085, Рис. 5 - Принципова схема операційного підсилювача 157УД2

Рис. 5 - Принципова схема операційного підсилювача 157УД2

Б3085, Рис. 6 - Схема включення операційного підсилювача 157УД2

Рис. 6 - Схема включення операційного підсилювача 157УД2

На рис. 7 зображена схема попереднього підсилювача.

Б3085, Рис. 7 - Схема попереднього підсилювача

Рис. 7 - Схема попереднього підсилювача

Приймемо значення напруги на не інвертованому вході операційного підсилювача Б3085, 62 і величину Б3085, 63.

Із рівності:

Б3085, 64

Розраховуємо R4:

Б3085, 65

Вхідний опір попереднього каскаду представляє собою паралельне включення трьох опорів R3, R4 і вхідного опору мікросхеми Б3085, 66. Так як вхідний опір мікросхеми набагато більший значень R3, R4, то він не враховується.

Тоді вхідний опір попереднього підсилювача дорівнює:

Б3085, 67

що більше мінімального значення вхідного опору 100кОм.

Для розрахунку підсилення операційного підсилювача по постійному струму: позначимо Б3085, 68.

Коефіцієнт підсилення по постійній напрузі повинен складати:

Б3085, 69

Приймемо величину опору Б3085, 70.

Із виразу визначаємо значення R1:

Б3085, 71

Із виразу:

Б3085, 72

знайдемо значення R1a:

Б3085, 73

Визначимо величину R1б:

Б3085, 74

Приймемо стандартні значення Б3085, 75.

Ємність блокуючого конденсатора С2 вибираємо із умови:

Б3085, 76

де

fH − нижня частота робочого діапазону(Б3085, 77);

Б3085, 78

Приймемо Б3085, 79.

Аналогічно розраховуємо величину конденсатора С1:

Приймемо С1=0,022мкФ.

На основі отриманих даних об’єднуємо схеми попереднього і кінцевого підсилювачів і отримуємо підсилювач потужності (рис. 8).

Б3085, Рис. 8 - Схема розрахованого підсилювача

Рис. 8 - Схема розрахованого підсилювача

Б3085, Рис. 9 - Схема даного підсилювача розроблена в програмному забезпеченні Multisim

Рис. 9 - Схема даного підсилювача розроблена в програмному забезпеченні Multisim

4. Моделювання розробленого пристрою підсилення сигналу

До схеми, що зображена на рис.9, я підключила осцилограф.

Б3085, Рис. 10 - Схема даного підсилювача з підключеним осцилографом

Рис. 10 - Схема даного підсилювача з підключеним осцилографом, розроблена в програмному забезпеченні Multisim

Б3085, Рис. 11 - Вихідні дані

Рис. 11 - Вихідні дані

До схеми, що зображена на рис.10, я підключила ПлотерБоде.

Б3085, Рис. 12 - Схема даного підсилювача з підключеним ПлотеромБоде

Рис. 12 - Схема даного підсилювача з підключеним ПлотеромБоде, розроблена в програмному забезпеченні Multisim

Б3085, Рис. 13 - Фаза даного підсилювача

Рис. 13 - Фаза даного підсилювача

Б3085, Рис. 14 - Амплітуда даного підсилювача

Рис. 14 - Амплітуда даного підсилювача