Распечатать страницу

Курсова робота Прилади вимірювання швидкості, їх застосування

« Назад

Код роботи: 5994

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Правові основи розслідування та експертизи дорожньо-транспортних пригод

Тема: Прилади вимірювання швидкості, їх застосування

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

Розділ 1. Правові основи застосування приладів для вимірювання швидкості в Україні

1.1. Нормативно-правові акти, що регулюють сферу застосування приладів вимірювання швидкості

1.2. Вимоги до вимірювань та приладів вимірювання швидкості

Розділ 2. Прилади вимірювання швидкості в Україні

2.1. Вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний "ВИЗИР"

2.2. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Рапира"

2.3. Вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокол"

2.4. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Искра-1"

2.5. Вимірювач швидкості радіолокаційний "Беркут"

2.6. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Радис"

2.7. Вимірювач швидкості радіолокаційний з фотофіксацією "АРЕНА"

2.8. Лазерний вимірювач швидкості транспортних засобів "TruCAM"

2.9. Порівняльна характеристика приладів вимірювання швидкості

Розділ 3. Правовий аналіз застосування приладів вимірювання швидкості в Україні

Додаток 1

Додаток 2

Висновки

Список використаних джерел

Не є таємницею, що навантаження наших доріг межує з критичним. Кількість авто та різноманітність їх марок, що експлуатуються в Україні, невпинно зростає. Процент новоспечених водіїв зростає тими ж шаленими темпами. А ось культура поведінки за кермом та дотримання водіями вимог «Правил дорожнього руху» мають дуже невисокий рівень. Багато зусиль для утримання поведінки водіїв у рамках вимог «Правил дорожнього руху» докладають працівники Державтоінспекції.

Для покращення умов роботи, підвищення можливостей виявлення правопорушень на дорозі інспекторів ДАІ оснащують сучасним вимірювальним обладнанням, яке дозволяє об'єктивно, швидко та безкомпромісно визначати міру правопорушення водієм автівки. Нині одним із найнебезпечніших правопорушень є перевищення дозволеної швидкості руху автомобіля. Адже безпечна швидкість руху автомобіля - це не тільки технічні можливості автомобіля, що визначаються його конструктивними особливостями, а й зовнішні фактори, які визначаються умовами проходження дороги через населені пункти, станом дороги, особливостями ландшафту, та й погодними умовами на дорозі.

Працівниками ДАІ для контролю швидкості руху автомобіля широко застосовуються портативні радіолокаційні вимірювальні прилади, які в свою чергу повинні проходити процедуру метрологічного контролю з метою визначення їхньої придатності до застосування.

Мета роботи: дослідження приладів вимірювання швидкості, їх основних технічних характеристик; нормативно-правових актів, на підставі яких зазначені прилади використовуються в Україні; вимог, що ставляться до вимірювань; правовий аналіз судової практики у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості у випадках використання приладів вимірювання швидкості та можливих змін в даній сфері.

Актуальність теми роботи. Майже щодня в засобах масової інформації з'являються відомості про конфліктні ситуації, що виникають на автомобільних шляхах Україні, про численні ДТП, їхні наслідки та подальшу долю їх учасників. Застосування приладів вимірювання швидкості працівниками ДПС має важливе практичне значення, тому що, якщо технічний засіб вимірювання є справним і відповідає всім встановленим вимогам, як щодо технічних характеристик, так і,особливо важливо, до вимог відповідних нормативно-правових актів, його показання матимуть доказову силу і будуть слугувати доказом при вирішенні конкретної справи. Знання основних засад застосування приладів вимірювання швидкості дозволить покращити ситуацію на дорогах, та підніти на якісно новий рівень стосунки між водіями та працівниками ДПС, а саме: уникнути непорозумінь, запобігти випадкам хабарництва та зловживань як збоку водіїв, так і інспекторів.

Також актуальність теми роботи полягає в тому, що дане питання є малодосліджуваним і існує досить прогалин в законодавстві та цікавих фактів, які залишаються поза увагою.

Завдання, на які спрямоване виконання даної роботи:

- дослідити технічні засоби вимірювання швидкості атомобілів, які функціонують в Україні;

- внести відомості до протоколу огляду місця ДТП;

- скласти відповідну схему ДТП за встановленими вихідними даними;

- визначити перелік питань, які доцільно вирішити при проведені експертизи обставин даної ДТП.

Об’єкт дослідження: правовідносини у сфері застосування приладів вимірювання швидкості.

Предметом дослідження є відповідні нормативно-правові акти, що регулюють дані правовідносини.

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, трьох додатків та висновків.

Перший розділ містить відомості щодо правової основи застосування приладів вимірювання швидкості в Україні та вимог, які ставлються до цих вимірювань.

Другий розділ складається з характеристики приладів вимірювання швидкості.

В третьому розділі проаналізовано судову практику у справах про адміністративні правопорушення щодо перевищення швидкості у випадку застосування приладів вимірювання швидкості.

Додатком №1 є схема ДТП, на якій відтворена задана ДТП, її особливості.

Дотаток №2 - протокол огляду місця події, де зафіксовані усі істотні обставини справи та поведінка учасників ДТП.

У Додатку №3 міститься перелік питань, які доцільно вирішити при проведені експертизи обставин даної ДТП.

За підсумками проведеного дослідження можна стверджувати, що питання пов’язані з правовим регулюванням застосування приладів вимірювання швидкості є досить актуальним і потребує детального аналізу та вдосконалення з боку законодавчих органів.

На основі дослідженої нормативно-правової бази та спеціальної літератури варто відмітити, що в Україні діє досить мало правових документів, які дозволили б уникнути прогалин та суперечностей щодо застосування приладів вимірювання швидкості. Так, в Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС чітко вказано, що застосування приладів, які не сертифіковані в Україні заборонено, однак досить довгий час деякі прилади використовувались без відповідної документації, і, як наслідок, призвели до неправильної оцінки ситуацій, які складались на транспорті. Адже дані вимірювання не мали доказової сили і не могли бути підставою для притягнення до відповідальності винних осіб.

Також не врегульованим залишається питання щодо різновидів приладів, які можна застосовувати в Україні. Як уже неодноразово зазначалося відповідно до норм чинного законодавства перелік технічних засобів вимірювання швидкості є вичерпним і налічує всього вісім приладів, а саме: «ВИЗИР», «Сокол», «Іскра-1», «Рапира», «Радис», «Беркут», «Арена», «Трукам». Однак щодо того, які саме моделі дозволяються до використання та якими самими технічними характеристиками вони повинні бути наділені ніяких зазначень немає.

Також цікавим залишається питання щодо самих вимірювань. До них застосовуються вимоги ЗУ «Про метрологію і метрологічну діяльність». Так, засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний контроль дозволяється застосовувати лише за умови, що вони допущені до застосування на території України (пройшли державну метрологічну атестацію) як тип вимірювальних засобів, а також що даний екземпляр такого засобу пройшов у встановлені терміни повірку. Ці обставини повинні підтверджуватися документами на цей засіб вимірювальної техніки. Такі документи, по суті, є доказом відповідної точності вимірювань, проведених за допомогою даного вимірювального засобу.

Отже, можна з певненістю стверджувати, що відносини, повязані з використанням приладів вимірювання швидкості, потребують вдосконалення та уточнення, доповнення норм чиного завонодавства, що регулюють дану сферу, з метою уникнення прогалин та можливих недорозумінь на практиці застосування зазначених приладів.

Тому дана тема роботи все ж таки залишається актуальною, особливо в даних умовах розвитку суспільства, транспортної сфери та відносин між водіями та працівниками ДПС.

Відповідно до поставлених завдань щодо виконання даної роботи було побудовано схему ДТП то заповнено протокол огляду місця ДТП, що містить опис і характеристику всіх елементів місця події, які були виявлені в процесі огляду та складається з трьох частин: вступної, описової і заключної.

У вступній частині вказано дату огляду, посади та прізвища осіб, які беруть участь в огляді, прізвища, імена та по-батькові водіїв і понятих.

В описовій частині протоколу охарактеризовано все, виявлене в процесі огляду, зафіксовано всі розміри і відстані, що мають значення для розслідування ДТП.

У заключній частині протоколу містяться такі відомості: предмети, вилучені з місця ДТП; фіксація обстановки на місці ДТП; заяви по суті, що надійшли від водіїв, очевидців, потерпілих, спеціалістів і понятих; час початку і закінчення огляду.

На відповідній схемі ДТП, що являє собою план місцевості з графічним зображенням обстановки події і є додатком до протоколу огляду місця ДТП, зафіксовано координати транспортних засобів після події ДТП, їх приблизне розташування перед пригодою, а також напрямок (траєкторію) руху.

Також на основі аналізу протоколу та схеми ДТП визначено питання, які доцільно вирішити при проведені експертизи обставин даної ДТП.

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості ВРУ від 07.12.1984 № 8073-X.

2. Про міліцію // Закон України від 20 грудня 1990 року N 565-XII.

3. Про метрологію та метрологічну діяльність // Закон України від 11.02.1998 № 113/98-ВР.

4. Про затвердження Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху // Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 33 від 01.03.2010.

5. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС // Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 111 від 27.03.2009.

6. «Про затвердження засобів вимірювальної техніки та внесення змін до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки» // Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 437 від 05 квітня 2012 року // http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/201201/Nak437.htm.

7. http://www.reyestr.court.gov.ua/ Справа № 2-а-1746/2011 р.

8. http://auto.aviso.ua/ (Журнал Авто Авізо №40 2010 рік).

9. http://lawukraine.com.ua/ua/dlja_vodiiiv/perevishennja_shvidkosti.html.

10. http://petrovitch.hiblogger.net/258385.html.

11. http://autoelektronika.com.ua/index.php/stati-po-avto-elektronike/shtrafi-radari-chto-s-nimi-svyazano/32-radari-gai-dai-ukraini-opisanie-charakteristiki#vizir.

12. http://ru.wikipedia.org/wiki.

13. http://uk.wikipedia.org/wiki.

14. http://www.nau.ua/index.php?page=articles&name=timoshin2.

15. http://man.tochka.net/ua/29219-prevyshenie-skorosti-kak-zashchishchatsya/.

16. http://spojivach.info/press-zip/1313/1011-ga-also-controlled-devices.html.

17. http://antidps.in.ua/?p=41.

18. http://firtka.if.ua/?action=show&id=3755.

19. http://sanekua.ru/izmeriteli-skorosti-gai/.

20. http://xauto.com.ua/definitions/2009/02/20/66751.html.

21. http://posovesti.com.ua/News.aspx?newsID=612.

22. http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=20754.

23. http://www.ostro.org/general/society/news/409754/.

24. http://photo-blocker.com.ua/sistema_vizir.html.

25. http://simaxauto.ru/obzori/politseyskie-radari-izmeriteli-skorosti.

26. http://pravozashitamooa.ru/publ/distancionnyj_izmeritel_skorosti_dvizhenija_transportnykh_sredstv/1-1-0-27.

Розділ 1. Правові основи застосування приладів для вимірювання швидкості в Україні

1.1. Нормативно-правові акти, що регулюють сферу застосування приладів вимірювання швидкості

Вимірювачі швидкості (дорожні радари, відеофіксатори, радари ДАІ) - пристрої, що використовуються співробітниками ДАІ для визначення швидкості і фіксації порушення правил дорожнього руху. Перший радар був створений ще в 1935 році шотландським вченим Робертом Уаттом, і за минулий з часу створення термін вимірювачі швидкості достатньо непогано вдосконалилися, через що є сьогодні невід'ємним інструментом інспектора ДАІ.

В Україні на сучасному етапі її розвитку діє значна кількість нормативно-правових актів, що спрямовані на регулювання транспортних відносин, забезпечення безпеки руху та притягнення винних осіб до відповідальності за порушення норм закону в даній сфері. Однак питання щодо технічних засобів вимірювання швидкості на транспорті, вимог до цих приладів та способів їх використання не так і багато.

Відповідно до п.12 ст.10 Закону України «Про міліцію» міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил та нормативів у цій сфері, п.21 ст.11 зазначеного закону надає їм право використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху [2; п.12, 21].

Перелік технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху затверджено наказом Міністрерства внутрішніх справ від 01.03.2010 р. №33, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 р. за №262/17557.

В нормах даного документа міститься чіткий перелік технічних засобів для визначення швидкості руху. До даного переліку увійшли:

- вимірювач швидкості радіолокаційний "Беркут";

- вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокол";

- вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Искра-1";

- вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Радис";

- вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний "РАПИРА";

- вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний "ВИЗИР" [4; п.1].

Спеціальні технічні засоби, які працюють в автоматичному режимі, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису:

- вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний "ВИЗИР" з активованою функцією "автоматичний режим" модифікації "ВИЗИР 03";

- вимірювач швидкості радіолокаційний з фотофіксацією "АРЕНА";

- лазерний вимірювач швидкості транспортних засобів "TruCAM" [4;п.2].

Завдання та функції працівників підпрозділів ДПС ДАІ МВС визначаються Інструкцією з питань діяльності підрозділів дорожно-патрульної служби Державтоінспекції МВС, затвердженої наказом Міністрерства внутрішніх справ від 27.03.2009 р. №111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.209 р. за №576/16592. Підпунктами 12.3.4 п.12.7 цієї інструкції з метою фіксації порушення передбачено застосування такого тактичного засобу, як використання працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Згідно п.19 цієї ж інструкції технічні засоби для визначення швидкості руху, фіксації порушень ПДР, складові частини системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків, прилади для виявлення підробок у документах застосовуються згідно з інструкціями про порядок їх використання [5; п.19].

Працівники підрозділів ДПС, яким видані технічні засоби та прилади,персонально відповідають за їх цілісність та працездатність. Забороняється застосування технічних засобів та приладів, які не сертифіковані, не сертифіковані в Україні та які не пройшли метрологічної повірки або мають свідоцтво про таку повірку, термін дії якого минув, а також передавати такі прилади для користування безпосередньо на маршруті патрулювання без здійснення контролю командиром підрозділу результатів роботи приладу за зміну.

З метою найбільш ефективного використання технічних засобів та приладів керівник підрозділу забезпечує їх застосування у дві, а за необхідності - і в три зміни. Відповідає за збереження технічних засобів та приладів особисто командир підрозділу ДПС або особа, яка виконує його обов'язки [5; п.19].

Інформація про використання технічного засобу чи приладу працівником Державтоінспекції заноситься в графу 6 постової відомості [5; п.19].

В нормах КпАП також містяться норми щодо застосування приладів вимірювання швидкості, а саме ст. 251 КпАП передбачено, що наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи встановлюються показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами [1; ст.251].

 

1.2. Вимоги до вимірювань та приладів вимірювання швидкості

Прилад, який використовується для регулювання швидкості, має відповідати певним вимогам.

Вимоги до вимірювань і засобів вимірювальної техніки визначаються Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Згідно зі ст. 1 цього закону вимір - це відображення фізичних величин за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів, тобто вимірювання швидкості руху транспортних засобів під це визначення цілком підпадає. Згідно зі ст. 4 Закону в числі інших завдань метрологічної системи - захист громадян від недостовірних результатів вимірювань і забезпечення загальної єдності вимірювань у державі, що є в даному випадку дуже важливим.

Згідно зі ст. 20 Закону "Про метрологію і метрологічну діяльність" роботи, що проводяться за дорученням органів прокуратури та правосуддя, є об'єктом державного метрологічного контролю і нагляду. Інакше кажучи, для використання результатів вимірювань як докази в суді необхідно, щоб ці вимірювання відповідали вимогам такого контролю [3].

Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний контроль, згідно зі ст. 9 Закону "Про метрологію і метрологічну діяльність" дозволяється застосовувати лише за умови, що вони допущені до застосування на території України (пройшли державну метрологічну атестацію) як тип вимірювальних засобів, а також, якщо даний екземпляр такого засобу пройшов у встановлені терміни повірку [3]. Ці обставини повинні підтверджуватися документами на відповідний засіб вимірювальної техніки. Такі документи, по суті, є доказом відповідної точності вимірювань, проведених за допомогою даного вимірювального засобу.

Тому в разі проведення таких вимірювань необхідно перевірити документи на засіб вимірювальної техніки, яким здійснювалося вимірювання швидкості руху, і дотримання нормативних вимог до таких вимірювань.

Згідно з ч. 3 ст. 10 Закону "Про метрологію і метрологічну діяльність" результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі похибки у вимірюваннях [3].


Розділ 2. Прилади вимірювання швидкості в Україні

2.1. Вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний "ВИЗИР"

Радіолокаційний відеозаписуючий вимірювач швидкості «ВИЗИР», призначений для вимірювання швидкості транспортних засобів, відеозапису факту порушення правил дорожнього руху, відображення його на екрані монітора, обробки, збереження та відтворення відеозапису.

Основні технічні характеристики:

- режим вимірювання швидкості - стаціонарний, патрульний;

- діапазон вимірювання швидкості км/год - від 20 до 250;

- похибка приладу - у стаціонарному режимі - +_ 1; у патрульному режимі - +_ 2;

- максимальна дальність вимірювання на рівній дорозі, м, не менше – 400;

- можливість дискретного зменшення дальності – є;

- діапазон робочих температур – від 0 до + 50; в термочохлі – від -30 до +10;

- режим фото-/відео – є;

- швидкість відеозапису, кадрів/с – 3, 6,12;

- регулювання яскравості зображення – є;

- дальність візуального визначення номерного знаку, м, не більше – 80;

- робота від влаштованого акумуляторного блоку, год, не менше – 2;

- повний заряд акумуляторного блоку від прикурювача (12 + _ 0,5 В), год, не більше – 2;

- робота від прикурювача (12 + _ 0,5 В) – є.

Застосування приладу. Коли усі настройки приладу вимірювання швидкості «ВИЗИР», передбачені інструкцією, зроблені, можна приступати до роботи з приладом. Вибираючи місце для роботи, потрібно розташуватись так, щоб в окуляр відеокамери приладу не потрапляли прямі сонячні промені [11].

Даний пристрій працює в двох режимах: «Фото» та «Відео». Режим «Фото» рекомендується використовувати на автодорогах з великою інтенсивністю руху, а режим «Відео» на шляхах, де потрапляння двох автомобілів в кадр є мінімальним.

Якщо водій перевищив швидкість на дисплеї вона буде позначатись червоним кольором, якщо знімок був зроблений у режимі «Фото». У режимі «Відео» при перевищені швидкості прилад подає відповідний звуковий сигнал [13].

Робота приладу у режимі патрулювання (в автомобілі). Перед початком роботи у даному режимі прилад кріпиться на торпедо автомобіля за допомогою спеціального кронштейну. Робота здійснюється в цьому режимі за допомогою пульта дистанційного керування. При такому налаштуванні прилад автоматично буде враховувати швидкість патрульного автомобіля і видавати на екран лише швидкість інших автомобілів, що рухаються попереду.

Робота з приладом за допомогою комп’ютера має свої переваги, а саме:

- усі дані обробляються відразу за місцем патрулювання;

- перегляд фото та відео файлів на екрані ноутбука;

- в залежності від обраної тактики патрулювання є можливість встановлення приладу на потрібну відстань від місцезнаходження патруля.

Однак, щоб користуватись приладом за допомогою ноутбука, потрібно, щоб він відповідав встановленим вимогам та був оснащений відповідним програмним забезпеченням.

Цей прилад заміряє не тільки швидкість руху, але й автоматично, в разі порушення водієм швидкісного режиму, починає фото-або відеозйомку порушення. Всі зафіксовані порушення заносяться на флеш-карту і зберігаються там. Стерти їх можна тільки на комп'ютері. Наприкінці робочого дня всі збережені відеофрагменти переносяться на стаціонарний комп'ютер (через USB-порт) [22]. Прилад забезпечує внесення в кадр інформації про дату, час і швидкість руху транспортного засобу. "ВИЗИР" здатний фіксувати будь-які порушення: проїзд на червоне світло, недотримання дорожньої розмітки, знаків, порушення ПДР пішоходами. Відеофіксатори "ВИЗИР" комплектується пристроєм для розпізнавання номерних знаків. При контролі за дорожнім рухом та вимірюванні швидкості відбувається автоматичне зчитування номерних знаків Кожен збережений фото- або відеофакт недотримання правил дорожнього руху має бути підкріплений відповідним адмінпротоколом. Розбіжність може розцінюватися як хабарництво [17].

"ВИЗИР" дозволяє переглянути лише останнє зображення або відеоролик. Тому даішники можуть фіксувати нові порушення лише після пред'явлення попереднього порушнику візуального докази його провини і початку оформлення адмінпротоколу. Як правило, вночі інспектори ДАІ використовують відеофіксацію порушень, оскільки на фотознімку видно тільки дві яскраві точки передніх фар автомобіля, а відеорежим дозволяє зняти сам факт порушення аж до зупинки транспортного засобу та чіткого визначення його номерного знака [17].

 

2.2. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Рапира"

Вимірювач швидкості «Рапира» – дуже унікальний для України радар, призначений для стаціонарного контролю швидкості виключно в певному просторі. Такий контроль дозволяє досягнути суворої одноманітності між показниками радара і конкретним транспортим засобом порушника (радари визначають швидкість найбільш швидкого транспортного засобу з числа тих, які рухаються у вибраному напрямку, з точністю до 500 - 800 м від оператора, при цьому інспектор повинен візуально визначити, що найшвидше рухається автомобіль) [17].

Вимірювач швидкості «Рапира» ідеально підходить для автоматичного контролю швидкості транспортних засобів та спільної роботи з системами розпізнання номерного знаку автомобіля.

Основні технічні характеристики:

- тип - стаціонарний доплєровський радар;

- генератор –транзисторний, стабілізований;

- приймач – балансний змішувач;

- антена – антенна решітка у мікрополосковому виконанні з лінійною полярністю;

- ширина діаграми направленості – у горизонтальній площині – 4-5 градусів; у вертикальній площині – 4-7 градусів;

- робоча частота – 24150 +_100 МГц;

- діапазон вимірювання швидкості – 40-250 км/год;

- точність вимірювання - +_2,0 км/год;

- час вимірювання – 33 мс;

- інтерфейс зв’язку – RS232, паралельний порт;

- напруга живлення – 10-16 В;

- середній строк служби – не менш як 6 років[23].

 

2.3. Вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокол"

Вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокол" випускається у двох модифікаціях: "Сокол М-С" ("стаціонар") "Сокол М-Д" ("рух").

Основні переваги:

- технологія "Стелс" - імпульсний режим роботи СВЧ передавача робить прилад практично невидимим для радар-детекторів;

- вбудована в рукоятку акумуляторна касета не змінює центр ваги приладу;

- час роботи від вбудованої в рукоятку акумуляторної касети в режимі "все включено" не менше 12 годин;

- новий ергономічний ударостійкий пластиковий корпус, підсвічування індикатора і кнопок управління в нічний час доби;

- можливість одночасного вимірювання та фіксації швидкості двох автомобілів (або швидкісного автомобіля і потоку);

- вибір контрольованого напрямки руху. Повна відсутність перешкод від автомобілів, що рухаються в протилежному напрямку;

- контроль зустрічного і попутного транспорту з рухомого патрульного автомобіля (тільки "Сокіл М-Д") [17].

Основні технічні характеристики:

- тип – ручний доплеровській радар;

- генератор – транзисторний, стабілізований;

- приймач – балансний змішувач;

- антена – рупорна з круговою поляризацією;

- робоча частота – 10,525 ГГц + 25 мГц;

- дальність дії - стаціонарний режим - Не менш 350 м (тип. 600м) патрульний режим зустрічне напр. - Не менше 350 м (тип. 500 м) попутне - не менше 200 м (тип. 300 м);

- діапазон вимірювання швидкості – стаціонарний режим 20-250 км/год патрульний режим 40-250 км / год;

- точність вимірювання – стаціонарний режим 1 км / год патрульний режим 2 км / год;

- селективність – (при різниці швидкості 5 км / год) 1:10;

- час вимірювання – <0,4 с [23];

- напруга живлення – 6,6 - 16 В;

- споживана потужність - не більше 1,5 Вт;

- габаритні розміри – 260x260x110 мм;

- вага – 780 г (не більше 1 кг з акумуляторної касетою);

- інтервал робочих температур – -30... +50 ° С;

- середній термін служби - не менш 6 років.

 

2.4. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Искра-1"

Вимірювачі швидкості "ІСКРА-1" поставляються в трьох виконаннях: "ІСКРА-1" В - стаціонарний режим роботи без селекції напрямки цілей; "ІСКРА-1" - стаціонарний режим роботи з селекцією напрямки цілей; "ІСКРА-1" Д - стаціонарний режим роботи з селекцією напрямки цілей і робота в русі по зустрічним і попутнім цілям [24].

Основні переваги:

- селекція напрямки руху: зустрічні, попутні або всі цілі;

- регулювання дальності вимірювань (три рівня чутливості);

- робота у процесі руху, контроль зустрічних і попутних цілей;

- виділення найшвидшою цілі з потоку, при співвідношенні об'єктів більш ніж 1:100;

- імпульсний режим роботи, що забезпечує скритність для більшості радар-детекторів;

- робота в ручному або автоматичному режимах;

- висока точність визначення швидкості автомобіля, навіть зі зниженою відбиває поверхнею;

- дві комірки пам'яті, із збереженням зафіксованого перевищення швидкості до 10 хв. [24];

- установка порогу швидкості з дискретністю 1 км / год;

- яскравий двоколірний індикатор, регулювання яскравості;

- звукова сигналізація перевищення порогу швидкості.

- має унікально малу вагу і габарити.

Основні технічні характеристики:

- тип - доплеровській радар;

- генератор – діод Ганна;

- антена;

- конічний рупор з круговою поляризацією;

- робоча частота – 24,15 + 0,1 ГГц;

- ширина променя – 10 градусів;

- режим роботи: імпульсний ручний, автоматичний (періодичне імпульсне випромінювання);

- виділення найшвидшою цілі при перевищенні швидкості групи на 10 км / год;

- кількість осередків пам'яті – 2;

- час зберігання інформації - не менше 10 хв.

- тип індикатора – двоколірний світлодіодний з регулюванням яскравості [24];

- час встановлення робочого режиму - не більше 3 сек;

- дальність виявлення – 500-800 м;

- діапазон вимірювання швидкості - 30-220 км / год;

- точність вимірювання ± 2км / год;

- дискретність порогового значення швидкості - 1км / год;

- споживана потужність не більше 8Вт;

- габаритні розміри – 265x180x65 мм;

- вага - 900г.

- середній термін служби - 5 років.

Відмінною особливістю моделей ІСКРА-1 є моноімпульсний спосіб вимірювання, що забезпечує високу швидку дію. При включенні автоматично встановлюється поріг 72 км / год, який можна легко змінити в будь-яку сторону[17]. Можлива робота з руки і з кронштейна, в автоматичному або імпульсному режимах.

 

2.5. Вимірювач швидкості радіолокаційний "Беркут"

"Беркут" є втіленням новітньої інженерної думки - принципово новий, універсальний, малогабаритний вимірювач швидкості.

У комплекті з ергономічною рукояткою і вбудованим акумулятором ідеальний для роботи «з руки».

Встановлюється в патрульний автомобіль на панель приборів, вітрове скло, або в світлосигнальну банку і робить з пультом дистанційного управління.

Основні технічні характеристики:

- робоча частота - 25, 15 ГГц;

- вага з рукояткою і акумуляторною касетою – менше 0, 6 кг;

- графічний індикатор;

- керування однією рукою;

- підсвічування індикатора і кнопок управління;

- робота по найшвидшій або по найближчій цілі;

- ресурс автономної роботи – у режимі вимірювання - 10 годин, у режимі очікування – 20 годин.

Технологія «Стелс» - непомітна для радар-детекторів. Поділ напрямку руху, пам’ять, регулювальна довжина дії, робота в русі [12].

Переваги приладу:

- зручне керування, спільність можливості настройки основних параметрів прибору «гарячими» клавішами або еранним меню;

- пам’ять настройок, коли ви будете вмикати пристрій, він автоматично буде настроєний спільно з раніше випраним установками;

- натискання кнопок управління дублюється звуковим сигналом;

- при роботі у скупченому потоці руху, можна вибрати не вимір самої швидкості руху, а найближчої цілі. Даний режим дозволяє знизити рівень конфліктних ситуацій, якщо вони виникли тоді, коли водій вважає, що насправді інспектор вимірює не його швидкість, що не він їхав швидше всіх;

- функція «години». У приборі можна установити годину, і часи постійно будуть на екрані. [17]

- показники швидкості можуть бути змінені з дискретом 1 або 3 км;

- вимірювання можна проводити як у ручну, так і в автоматичному режимі;

- у приборі передбачений захист від випадкового включення та виключення.

2.6. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний "Радис"

Мобільний радар нового покоління. Відмінні особливості та нові можливості:

- висока точність (± 1 км / год);

- розширений діапазон контрольованих швидкостей (10-300 км / год);

- виняткова швидкість вимірювань (не більше 0,3 сек);

- унікально мала вага (450 грам з АКБ) з ретельно вивіреним центром маси, прилад зручно і приємно тримати в руці [22];

- два дисплеї (Світильники світлодіодні і рідкокристалічний з підсвічуванням) забезпечують наочність і просте управління за допомогою системи екранного меню;

- вбудований ліхтарик з таймером відключення для підсвічування документів порушника;

- вбудований USB-порт і радіоканал для обміну даними з зовнішніми пристроями (комп'ютером, пультом);

- зручна знімна рукоятка з темляком на зап'ясті - для зручності роботи "з рук";

- самотестування і повний електро і термозахист вбудованого акумулятора;

- селекція напрямки руху цілей (зустрічна, попутна)можливість вибору самої швидкої і / або найближчої цілі з групи;

- збереження в пам'яті індивідуальних налаштувань при відключенні живлення;

- можливість проведення вимірювань при зарядці акумулятора;

- можливість використання бортового джерела живлення з розширеним діапазоном вхідної напруги;

- конструкція вимірювача передбачає безліч варіантів кріплення в салоні автомобіля;

- дистанційне керування по радіоканалу радаром, встановленим на капоті або даху патрульного автомобіля (кріплення радара на магнітній підставці).

Однак варто мати на увазі існування низки причин, що призводять до неправильної роботи вимірювача. Це:

- наявність потужних електричних розрядів від ліній електропередач, зварювальних установок, грозових розрядів [22];

- використання вимірювача в умовах щільного дощу або снігу;

- наявність включених газосвітних ламп на відстані менше 5 м. в напрямку робіт.

 

2.7. Вимірювач швидкості радіолокаційний з фотофіксацією "АРЕНА"

Реєстратор "Арена" призначений для мобільного і стаціонарного встановлення.

Мобільна установка - на узбіччі дороги, на висоті від 1 до 2 метрів над полотном руху, на відстані від 3 до 5 метрів від краю найближчої смуги руху і під кутом 25 + / - 1 градус між віссю реєстратора і напрямком руху транспортного засобу (кут в горизонтальній площині). Кількість контрольованих смуг руху - 1 або 2.

Стаціонарна установка - над смугою руху транспортних засобів, на висоті від 5 до 8 метрів, і під кутом 25 + / - 1 градус між віссю реєстратора і напрямком руху транспортного засобу (кут у вертикальній площині). Кількість контрольованих смуг руху – 1 [22].

Технічні характеристики реєстратора "Арена":

- діапазон вимірюваних швидкостей: 20 - 250 км / год;

- межі допустимої абсолютної похибки вимірювання швидкості: не більше 2 км / год;

- робоча частота випромінювання реєстратора: 24,15 + / - 0,1 ГГц;

- формат фотографії: JPEG, роздільна здатність 640х480 пікселів (кольорова, при освітленості менше 100лк - чорно-біла);

- дальність дії радіоканалу до мобільного поста ДАІ - 1,5 км;

- діапазон робочих температур: від -40 до +60 градусів С;

- ступінь захисту: IP65.

Живлення приладу здійснюється від акумулятора, розміщеного в спеціальному боксі. Всі, що перевищили встановлений поріг швидкості, транспортні засоби автоматично фотографуються. Дані про порушення накопичуються в пам'яті приладу або передаються по радіоканалу на мобільний пост ДПС, розташований на відстані до 1.5 км по ходу руху автотранспорту. Фотографії містять: зображення автомобіля, дату і час знімка, швидкість руху. Додатково зберігається інформація: місце контролю, дозволена швидкість руху. У комплект поставки комплексу входять: вимірювач швидкості, бокс акумуляторний, кабель живлення, тринога, вішка конфігураційні, ящик транспортувальний, переносний блок радіоканалу, кабель переносного блоку радіоканалу, автомобільний блок радіоканалу, кабель автомобільного блоку радіоканалу, ноутбук, столик монтажний для ноутбука, програмне забезпечення, додатково в комплект поставки може бути включено пристрій підсвічування (ІК прожектор) для забезпечення роботи в темний час доби. У «Арену» може бути також встановлено спеціальне програмне забезпечення для автоматичного розпізнавання державних реєстраційних знаків.

 

2.8. Лазерний вимірювач швидкості транспортних засобів "TruCAM"

Технічні характеристики (основні) радара «Трукам»:

- навколишнє середовище: NEMA4 / IP55, пило-та водонепроникність;

- температурний діапазон: -10 ° С-+60 ° С;

- точність вимірювань: ± 2 км / год;

- діапазон швидкостей: 0 км / год - 320 км / год;

- абсолютна точність дистанції: ± 15 см;

- швидкість: 15 метрів;

- погана погода: 61 метр;

- час вимірювання: 0.33 секунди;

- довжина хвилі: 905 міллімікрон;

- розбіжність променя: 2.5 мілірадіан;

- безпека для очей: FDA Клас 1 (CFR 21) IEC 60825-1

- технічні засоби: зберігання даних: змінна карта SD (4 ГБайт і більше) матриця фото: 3.1 MPixel (2048x1536)GPS приймач: канали – 20 [15].

 

2.9. Порівняльна характеристика приладів вимірювання швидкості

Як вже неодноразово зазначалося, сьогодні на озброєнні Державтоінспекції перебувають вісім офіційно затверджених і дозволених до застосування на українських дорогах вимірювачів швидкості. Це радари "Беркут", "Сокіл", "Іскра-1", "Радіс", "Рапіра", "Візир", "Арена" і TruCam. Вимірники швидкості бувають із фото-відеофіксацією й без.

Дуже важливо знати, що згідно зі ст. 251 Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП), доказом порушення можуть бути лише дані того приладу, який має функцію фото- і відеозапису [1], але в Департаменті Державтоінспекції запевняють у правомірності використання своїми співробітниками радарів без функції фотозйомки, таких як "Беркут", "Сокіл", "Іскра-1" і "Радіс". При цьому Державтоінспекція посилається на Наказ Міністерства внутрішніх справ України, який, по суті, є підзаконним актом.

Радари "Сокіл" і "Іскра-1" російського виробництва. "Сокіл" є найпростішим за технічними характеристиками радаром і працює тільки "в лоб". "Іскра-1" аналогічна "Соколу" але, на відміну від нього, може вимірювати швидкість також і автомобіля, який віддаляється. Радари "Беркут" і "Радіс" значно функціональніші, компактніші й легші. Але всі перелічені вище вимірювачі швидкості не лише не мають функцій фото- і відеозапису, а й морально застаріли та мають цілу низку недоліків [15].

Засоби вимірювання швидкості, такі як "Візир", TruCam, "Рапіра", а також "Арена" вміють за допомогою вбудованої фото- і відеокамери фіксувати швидкість, ловити "потрібну" машину з потоку, а також ідентифікувати держномер автомобіля порушника. І якщо "Візиром" на наших дорогах мало кого здивуєш, то американський суперрадар TruCam поки що мало хто з водіїв зустрічав [11]. Це повністю автоматичний прилад, і позбавлений тих вад, які є у "Візира".

Цей радар працює у броньованому ящику, розміщеному біля дороги, і становить собою два в одному - радар і відеокамеру. У прилад вбудована флешка, яка пломбується пломбою, що руйнується при відкритті. Перед кожним боксом в обов'язковому порядку повинен бути встановлений знак "проводиться фотофіксація".

На відміну від "Візира", радар «TruCam» вимірює швидкість не за допомогою радіохвиль, а за допомогою лазерного променя, що наводиться на конкретну машину. Прилад кожні 2 секунди посилає сигнал у напрямку руху автомобілів. Як тільки якась машина перевищить швидкість, «TruCam» відразу ж це зафіксує. А на знімку буде видно, на який автомобіль був націлений промінь. Така технологія дозволяє з точністю визначити порушника навіть у щільному потоці машин.

Головною перевагою є те, що в приладі встановлено GPS-приймач. Тому на фотографії будуть указані цифри з широтою й довготою місця, де був зафіксований автомобіль. Дальність виміру становить 1,2 км, й визначити автомобіль прилад зможе, навіть якщо машина рухається зі швидкістю 320 кілометрів на годину. Головною вадою цього приладу є вразливість лазерного променя при поганій видимості, наприклад, при звичайному тумані [8].

Радари "Арена" оснащені спеціальним фотофіксатором і радаром. Зафіксувавши порушника, який перевищує поріг швидкості, прилад автоматично зчитує держномер автомобіля й виводить на монітор фотографію, інформацію з датою, часом, швидкістю та держномером. Програмне забезпечення дозволяє передавати дані по радіоканалу в діапазоні до 1,5 кілометрів. При цьому патрульна машина може перебувати на відстані не більше 1,5 км від установленого радара "Арена".

Зафіксовані дані про порушників по бездротовому зв'язку надходять у комп'ютер патрульної машини. Крім того, на відміну від свого попередника "Візира", пристрій "Арена" може робити якісні кадри навіть уночі. В апараті є інфрачервона камера, яка робить знімки навіть у повній темряві.


Розділ 3. Правовий аналіз застосування приладів вимірювання швидкості в Україні

Щодо приладів, які застосовуються на автомобільних дорогах сучасної України, існує безліч суперечностей, однак найбільший резонанс та увагу викликав лазерний вимірювач швидкості «Трукам». Проаналізувавши діюче законодавство та судову практику за 2011рік можна стверджувати, що більшість справ про адміністративні правопорушення, повязані з перевищенням швидкості мали наслідком недоведеність вини можливого порушника, адже, як зазначалося в резолютивних частинах більшості з постанов, прилади «Трукам» відповідних серій не мали сертифіката та їхні покази не могли бути доказами у справі, тому що це суперечило б нормам чинного законодавства, яке забороняє використовувати прилади не сертифіковані в Україні.

Так, 25 березня 2011 року Бобринецький районний суд Кіровоградської області в розглянув у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до інспектора дорожньо-патрульної служби Смілянської роти ДПС молодшого сержанта міліції Перемея Богдана Анатолійовича про визнання незаконною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення п. 12.4 Правил дорожнього руху.

Судом встановлено, що 04.03.2011 року постановою відповідача серії СА № 339955 позивача притягнено до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП у виді штрафу в сумі 300 грн. за порушення п.12.4 Правил дорожнього руху з тих підстав, що він цього дня о 14 год. 12 хв. на 143 км. автодороги Київ –Знам’янка керуючи автомобілем RENAULT Kengo д/н НОМЕР_1, перевищив встановлену швидкість в населеному пункті в м. К.Шевченківськ на 26 км/год., рухався зі швидкістю 86 км/год. Швидкість вимірювалася приладом «TRUCAM» 000545, чим порушив п. 12.4 правил дорожнього руху.

За змістом ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані на основі яких у визначеному порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Крім цього, відповідно до ст.8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом (до якої відноситься й інформація, отримана за допомогою приладу «TRUCAM») повинна оброблятися в автоматизованій системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації (КЗСІ) з підтвердженою відповідальністю. Тобто, перед застосуванням на території України прилад «TRUCAM» повинен пройти державну експертизу в Держслужбі спецзв»язку і захисту інформації України. Але в оскаржуваній постанові відсутня ця інформація й не надано до суду експертного висновку або сертифікату відповідності приладу «TRUCAM», тому інформація з вказаного приладу враховуватися при розгляді справи не може.

Відсутня також в оскаржуваній постанові інформація про те, чи повноважний працівник ДАІ здійснювати вимірювання швидкості приладом «TRUCAM» в порушення інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України, затвердженої наказом МВС України №1111 від 13.11.2006 року.

На підставі викладеного, суд прийшов до висновку, що при винесенні відповідачем оскаржуваної постанови вина особи належним чином не доведена, доводи позивача не спростовані, тому з урахуванням поважності причин пропуску позивачем строку звернення до суду за захистом порушеного права, оскаржувана постанова підлягає скасуванню з поновленням строку на її оскарження.

Суд адміністративний позов ОСОБИ_1 задовольнив повністю.

Постанову інспектора дорожньо-патрульної служби Смілянської роти ДПС молодшого сержанта міліції Перемея Богдана Анатолійовича від 04.03.2011 року серії СА № 339955 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст.122 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 300 грн. -скасував.

Справу про адміністративне правопорушення ОСОБА_1 за ч.1 ст.122 КУпАП –закрив [7].

Саме з вищенаведених мотивів суд у досить великій кількості справ був на боці саме водія транспортного засобу, адже вина його була не доведена саме через невідповідність приладу «Трукам», встановленим вимогам законодавства.

Однак Наказом Мінвстерства економічного розвитку і торгівлі України № 437 від 05 квітня 2012 року «Про затвердження засобів вимірювальної техніки та внесення змін до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки» вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM занесений до переліку засобів вимірювальної техніки, типи яких затверджені на підставі результатів державних приймальних та контрольних випробувань і міжнародних договорів України під номером У3197-12 [6].

Це означає, що Україна визнає метрологічний сертифікат США щодо приладу TruCAM LTI 20/20, тобто від тепер ці прилади можуть ввозитись на територію України і використовуватись для вимірювання швидкості руху транспортних засобів без додаткових метрологічних випробувань в України. До отримання сертифікату №UA-MI/1-2903-2012, тобто до занесення до Державного реєстру, відповідно до положень пункту 1 статті 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, не призначені для ввезення на територію України партіями, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній метрологічній атестації. На виконання цих вимог всі ввезені в Україну прилади TruCAM LTI 20/20, перед початком їх експлуатації підрозділами ДАІ МВС України, належним чином пройшли державні випробування в ДП «Укрметртестстандарт» та отримали свідоцтва про державну метрологічну атестацію встановленого зразка.

Можливо сертифікація даного приладу змінить стан справ, який панував протягом 2010-2011рр. на автомобільних шляхах України, стимулюючи правомірну поведінку учасниів дорожнього руху та дотримання ними правил, однак це може призвести й до зловживань з боку представників ДПС.


Додаток 1

Б5994, Додаток 1

Додаток 2

При дослідженні обставин даної ДТП можуть вирішуватись такі основні питання:

1) Якою була швидкість ГАЗ-53 виходячи зі сліду гальмування і наступного його руху та швидкість ВАЗ-21013?

2) Якою була швидкість автомобілів ГАЗ-53 та ВАЗ-21013 у момент зіткнення?

3) Якою є допустима швидкість даних транспортних засобів при цій обстановці?

4) Якою була відстань між ГАЗ-53 і ВАЗ-21013 у момент виникнення небезпеки для руху?

5) Яким є гальмівний шлях ГАЗ-53 та ВАЗ-21013 у даних дорожніх умовах?

6) Скільки часу необхідно водію ГАЗ-53 для екстреної зупинки даного ТЗ?

7) На якій відстані від місця зіткнення міг знаходитися ВАЗ-21013 у момент, коли водій сприйняв дорожню обстановку як таку, що потребує екстреного гальмування?

8) Який час рухався ГАЗ-53 у стані гальмування до зіткнення чи до повної зупинки?

9) Якою є найменша безпечна дистанція (інтервал) між даними ГАЗ-53 та ВАЗ-21013?

10) Як повинен був діяти водій ГАЗ-53 та ВАЗ-21013 у даній дорожній обстановці з точки зору вимог ПДР?

11) Чи мав водій ВАЗ-21013 технічну можливість зупинитися до місця зіткнення у момент виникнення небезпеки для руху?

12) Чи відповідали дії водія ГАЗ-53 вимогам ПДР?

13) Яким було взаємне розташування ВАЗ-21013 та ГАЗ-53 у момент їх первинного контакту?

14) Якими частинами вони зіткнулись при контакті?

15) У якому місці проїзної частини відбулося зіткнення ГАЗ-53 та ВАЗ-21013?

16) Якою була швидкість ГАЗ-53 у різні моменти розвитку ДТП?

17) Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

18) Чи були з технічної точки зору дії водія ВАЗ-21013 у причинному зв'язку з виникненням ДТП?

19) Який механізм контактування ВАЗ-21013 з ГАЗ-53?