Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Гражданская оборона \ 5530. Реферат Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Реферат Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

« Назад

Код роботи: 5530

Вид роботи: Реферат

Предмет: Цивільний захист

Тема: Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Види способів захисту населення в надзвичайних ситуаціях

2. Повідомлення населення про надзвичайні ситуації

3. Інженерний, медичний, психологічний, радіаційний, хімічний та біологічний захисти та їх особливості

4. Індивідуальні та колективні засоби

5. Евакуаційні заходи і його види

Висновки

Список використаних джерел

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших завдань держави.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій є підготовкою та реалізацією комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайна ситуація на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення їх переростання у надзвичайна ситуація або пом'якшення її можливих наслідків.

Актуальність даної роботи. Порушення нормальної життєдіяльності людини та навколишнього середовища унаслідок аварій, катастроф, стихійного лиха, епідемій, війн та інших факторів, тобто надзвичайні ситуації, трапляються в наш час досить часто. Тому варто дослідити способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях та не забувати певних правил поведінки, що необхідні для виходу зі складної ситуації у разі небезпеки.

Мета даної роботи - розглянути способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, дати їм коротку характеристику та особливості їх застосування при виникненні подібних ситуацій.

Найбільш ефективний засіб зменшення шкоди та збитків, які несе суспільство, держава і кожна окрема особа в результаті надзвичайних ситуаціях, - запобігати їх виникненню, а в разі виникнення проводити заходи, адекватні ситуації, що склалася.

Забезпечення безпеки та захисту населення, об'єктів економіки і національного надбання держави від негативних наслідків надзвичайних ситуацій повинно розглядатися як невід'ємна частина державної політики національної безпеки і державного будівництва, як одна з найважливіших функцій органів влади.

Актуальність проблеми безпеки населення і території обумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям в результаті небезпечних природних явищ і катастроф. Ризик надзвичайних ситуацій постійно зростає. Враховані вимоги сформованих обставин і часу, визначені завдання, принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях містяться у Кодексі цивільного захисту України.

Захист населення і територій є системою загальнодержавних заходів, які реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, добровільними формуваннями, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Забезпечення захисту населення та територій у разі загрози й виникнення надзвичайних ситуацій, як одне із найважливіших завдань держави, здійснюється згідно із законодавством України.

Слід виокремити, що комплекс підготовчих захисних заходів однаковий як для мирного, так і для воєнного часу, оскільки враховує поєднання впливу негативних факторів надзвичайних ситуацій і можливого застосування агресором сучасних засобів ураження.

У даній роботі встановлено, що важливими є також заходи, які передбачає здійснити держава з метою адаптації способів захисту населення в надзвичайних ситуаціях: удосконалення законодавчої нормативної бази, що базується на концепції ризиків; удосконалення єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій; суворий та дієвий контроль над бюджетними асигнуваннями на місцевих рівнях стосовно орієнтування направленості їх на мінімізацію потенційних ризиків.

Основні заходи щодо захисту населення плануються та здійснюються завчасно і мають запобіжний характер. Це стосується перш за все підготовки, підтримання у постійній готовності індивідуальних та колективних засобів захисту, їх накопичення, а також підготовки до проведення евакуації населення із зон підвищеного ризику.

Варто підсумувати, що виокремлюють такі способи щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях як: повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій; укриття людей у сховищах; медичний, психологічний, радіаційний та хімічний захист; евакуація населення з небезпечних районів; спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища; інженерний захист, медичний захист, радіаційний, хімічний та біологічний захист; евакуаційні заходи; індивідуальні та колективні засоби.

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012. - № 5403-VI // Урядовий кур'єр від 29.11.2012.

2. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф» від 11.07.2001. - № 827 // Урядовий кур'єр від 01.08.2001.

3. Бикова О. В. Основи цивільного захисту: навч. посіб. / О. В. Бикова, О. В. Болієв, Д. М. Деревинський, В. Н. Єлісеєв та ін. - К.: 2008. – 223 с.

4. Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І., Мохняк С. М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010. - 384 с.

5. Воробйов О. О., Кардаш В. Е. Медицина надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник. - Чернівці: вид-во 2000. - 186 с.

6. Губський А. І. Цивільна оборона. Для пед. Ін-тів. – Львів, „Ластівка”, 1995. – 216 с.

7. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона. Підручник / За ред. полковника В. С. Франчука. – Львів, Афіша, 2001. – 336 с.

8. Дубицкий А. Е., Семенов Й. А., Чепкий Л. П. Медицина катастроф. - К.: Здоров'я, 1993. – 464 с.

9. Євдін О. М., Могильниченко В. В., Скидан М. А., Рибакова Е. О. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 1. "Техногенна та природна небезпека". Посібник. - К.: КІМ, 2007. - 636 с.

10. Михайлюк В. О. Цивільна безпека: навч. посіб. / В. О. Михайлик, Б. Д. Халмурадов. – К.: Центр учб. літ-ри, 2008. – 158 с.

11. Осипенко С. І. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту: навч. посіб. / С. І. Осипенко, А. В. Іванов. − К., 2008. − 286 с.

12. Сливко С. Ф. Захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів. - Запоріжжя: ЗГУ, 2000. - 28 с.

13. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. - К.: Здоров’я, Український червоний хрест, 1991. - 32 с.

14. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. - К: Знання-Прес, 2007. - 487 с.

15. Сусло С. Т., Заплатинський В. М., Харамда Г. М. Цивільний захист: Навч. посібник / За ред. проф. М. О. Біляковича. – К.: Арістей, 2007. – 386 с.

16. Шоботов В. М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - Київ «Центр навчальної літератури». - 2004 р. – 243 с.