Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Правоведение \ 5513. Звіт з практики Суб’єкт підприємницької діяльності Лисак Л.М. та правова основа діяльності Голосіївського районного суду

Звіт з практики Суб’єкт підприємницької діяльності Лисак Л.М. та правова основа діяльності Голосіївського районного суду

« Назад

Код роботи: 5513

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Право

Тема: Суб’єкт підприємницької діяльності Лисак Л.М. та правова основа діяльності Голосіївського районного суду

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Загальні положення про суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи

1.1. Теоретичні відомості про суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до українського законодавства

1.2. Проходження навчальної практики. Засвоєння практичних навиків роботи

Розділ 2. Правова основа діяльності Голосіївського районного суду та його повноваження

2.1. Періодичність та форми звітності бази практики

2.2. Загальна характеристика критеріїв оцінки ефективності бази практики

2.3. Вірогідні шляхи удосконалення діяльності бази та внести пропозиції щодо можливості підвищення ефективності праці її співробітників

Висновки

Список використаної літератури

Я, ПІБ, з ДАТА 1 по ДАТА 2 року за попередньою домовленістю між ВУЗом та Суб’єктом підприємницької діяльності Лисак Л.М., був направлений до начальника відділу кадрового забезпечення для проходження навчальної практики від університету.

Діяльність юриста надзвичайно багатогранна, від участі в створенні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні.

Повсякденна робота юриста не тільки приваблива, але і почесна. Це важка, копітка робота. Юрист діє від імені держави і захищає права кожного громадянина. Він повинен мати глибокі і різносторонні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватись законності і вірності присязі.

Проходячи навчальну практику, основним моїм завданням було виконувати обов’язки юрисконсульта у суб’єкта підприємницької діяльності Лисак Л.М. Відповідно до установчих документів, які належать організації передбачено те, що - основний вид діяльності, яким займається ця організація є купівля – продаж будівельних матеріалів, їх реалізація на ринку для задоволення потреб громадян.

Загальне визначення фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності міститься у підпункті 3.8.1 п. 3.8 ст. 3 Класифікації організаційно-правових форм господарювання, затверджене наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97, відповідно до якого підприємцем є фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність.

Для ефективної діяльності, яку виконує фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, на мене було покладено обов’язки здійснювати контроль за законністю наказів та розпоряджень, представлення інтересів організації в державних податкових інспекціях для звітності про фінансовий стан організації, складання внутрішніх та зовнішніх документів, контроль за їх виконанням та надавати правову допомогу працівникам організації на професійному рівні.

Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законодавчими актами України. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Чинне законодавство України переважно тлумачить термін «підприємець» як фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність, тобто ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність з метою одержання прибутку, без створення юридичної особи, і зареєстрована як підприємець у встановленому законом порядку.

В Україні можуть здійснювати підприємницьку діяльність користуючись загальною системою оподаткування або на єдиному податку.

Особливістю ведення господарської діяльності без створення юридичної особи є істотно більша відповідальність порівняно з юридичною особою та дещо обмежені права.

Взагалі, оскільки будь-який вид господарської діяльності підприємства є видом економічної діяльності і юрисконсульт підприємства – спеціаліст, передусім, у сфері господарського права, знання із сфери економіки юрисконсульту є просто необхідними. Деякі основи економічних знань я отримав ще при вивченні у вищому навчальному закладі правових дисциплін, тому з відповідальністю та професійними навиками здобутими в університеті ставився до виконання покладених на мене обов’язків та завдань.

У процесі проходження практики, я зосередив свою увагу на досягненні таких цілей:

- оволодіти сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії правника;

- закріплення теоретичних знань, отриманих в університеті протягом навчального процесу;

- формування професійних вмінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи;

- вироблення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Протягом усього часу проходження практики, я вів щоденник у якому вказував, дії, що були виконані мною під час проходження навчальної практики.

Також чимало часу я присвятив виконанню індивідуального завдання, визначеного керівником практики від юридичного факультету. Університету.

У той же час, я отримав необхідний досвід професійного спілкування, будучи представником суб’єкта підприємницької діяльності в державних органах (наприклад: державна податкова інспекція, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, тощо).

Після закінчення навчальної практики, я виніс для себе певні висновки, про майбутню професійну діяльності, а також отримав безцінний досвід при виконанні покладених на мене завдань, а саме:

- глибоко ознайомився зі структурою, організацією діяльності, формами і методами здійснення поставлених завдань;

- засвоєння практики застосування правових норм, зо регулюють організацію діяльності суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб;

- здобуття навичок самостійного складання ряду організаційно – розпорядчих та організаційно – правових документів;

- представлення інтересів діяльності суб’єкта підприємницької діяльності в органах державної влади;

- засвоєння практичних навиків у сфері господарських правовідносин, вивчення фінансового права, тощо.

Отже, виконуючи обов’язки юрисконсульта в суб’єкта підприємницької діяльності під час проходження навчальної практики стало для мене безцінним досвідом, та збагатило мене практичними навиками та знаннями.

В умовах ринкових відносин, що розвиваються, в Україні держава заінтересована у встановленні чіткого порядку організації і регулювання діяльності суб'єктів підприємництва. Тому досить важливо, щоб для ефективної діяльності суб’єкта підприємницької діяльності сприяла грамотна, цілеспрямована, ефективна правова допомога, в якості юрисконсульта.

Проходячи навчальну практику в Суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, я оволодів технікою практичних навиків виконання конкретних юридичних дій – поставлених перед мною завдань, а саме:

- розробка цивільно-правових договорів, додаткових угод, нормативних документів;

- проведення юридичного аналізу, складання документації щодо конкретних операцій діяльності СПД;

- надання правових висновків та консультацій з правових питань співробітникам;

- правове супроводження операцій компанії;

- підготовка та проведення телефонних переговорів, зустрічей;

- підготовка бізнес-проектів та їх презентація;

- організація роботи на підприємстві;

- документальне та матеріальне забезпечення роботи СПД;

- ведення первинного бухгалтерського обліку;

- оформлення видаткових, податкових накладних, платіжних доручень, довіреностей;

- організація роботи з банком;

- оформлення кредитів;

- робота з бухгалтерськими програмами 1С, МЕDOС;

- перевірка договорів поставки продукції;

- ознайомлення з товарними накладними про поставку продукції;

- консультація з питань оподаткування;

- складання податкових звітів.

У той же час, я отримав необхідний досвід професійного спілкування, будучи представником суб’єкта підприємницької діяльності в державних органах (наприклад: державна податкова інспекція, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, тощо).

Після закінчення практики, я виніс для себе певні висновки для своєї майбутньої професійної діяльності. Насамперед, це стосується самого професійного поняття, що буде супроводжувати мою майбутню діяльність: юрист, як професіонал повинен мати такі основні якості, що характеризуватимуть його як особистість:

- намагання встановити істину, справедливість, гуманізм, чесність та неупередженість у будь-яких справах, з якими стикається юрист у своїй щоденній діяльності;

- високий інтелектуальний рівень, особливо розвинутою повинна бути мова юриста, вміння швидко узагальнювати інформацію, вміння письмово описувати юридичні явища;

- вміння всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези, творчий, оригінальний підхід до розв'язання завдань;

- уважність та спостережливість, вміння виділяти головне серед низки фактів та явищ;

- самодисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість у досягненні намічених результатів;

- організаторські здібності;

- емоційна врівноваженість, тактовність; вміння чітко формулювати свої думки.

Я вважаю, що ці практичні навики, отриманні мною під час проходження навчальної практики, стануть для мене безцінним досвідом, які будуть надихати мене для професійного розвитку та вдосконалення своїх знань в юриспруденції.

Список використаної літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30, - С. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 40-44 - С. 356.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – С. 144.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. - С. 1172.

5. Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 08.04.1993 року № 93.

6. Рекомендації парламентських слухань „Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу”: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. № 990-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 1. - С. 2.

7. Указ Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва» від 12 травня 2005 р. № 779/2005 // Урядовий кур’єр. - 20.05.2005. - № 92.

8. Яблонська А. С. Реєстрація суб’єктів господарювання в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003. - № 2. – 120 с.

9. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под общей ред. Р. Б. Шишки. - Харьков: Эспада, 2001. - 624 с.

10. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер 2001. – 384 с.

11. Селиванов А. М. Проблеми вдосконалення легітимації підприємницької діяльності в Україні // Мале підприємництво в Україні (проблеми державної підтримки). – Київ. 1999. – 273 с.

12. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. - 848 с.

13. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. - 856 с.

14. Марков В. І. Створення та реєстрація суб’єктів підприємництва недержавного сектору економіки. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Д., 2004. – 20 с.

15. Красовська А. Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 7. – 164 с.

16. Ластовецький А. Спрощення комплексу дозвільно-реєстраційних процедур держави щодо підприємництва // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 10. – 121 с.

17. Риженко І. М. Шляхи вдосконалення правового регулювання державної реєстрації індивідуального підприємництва // Правове регулювання корпоративних відносин в Україні - Львів, 2003. – 27 с.

18. Лекція на тему «Сутність підприємництва, його роль в ринковій економіці» викладача Кириленко В. І., КНУ ім. Т. Шевченка.

19. Лекція на тему «Підприємство, класифікація, організаційно – правові форми» викладача Кириленко В. І., КНУ ім. Т. Шевченка.

20. Урок на тему «Підприємство» викладача Карпюк Г. І., УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка.

21. Урок на тему «Підприємницька діяльність» викладача Карпюк Г. І., УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка.