Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Правоведение \ 5508. Індивідуальна робота Етика обвинувальної промови

Індивідуальна робота Етика обвинувальної промови

« Назад

Код роботи: 5508

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Право

Тема: Етика обвинувальної промови

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Моральні вимоги до прокурорів

2. Етика обвинувальної промови

Висновок

Список використаної літератури

У своїй професійній діяльності прокурор керується Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Дисциплінарним статутом прокуратури України», наказами Генерального Прокурора України, та іншими законодавчими актами, а також правилами поведінки встановленими «Кодексом професійної етики та поведінки прокурора».

Кодекс має декілька загальних цілей: визначення і стимулювання високих стандартів поведінки, допомоги в прийнятті прокурором рішень, посилення довіри з боку громадян до професійної діяльності та посади прокурора.

Виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від її працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, порядності та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу на їхню службову діяльність.

В умовах сучасної української дійсності, коли надбанням спільноти стають факти непрофесійної поведінки серед представників різних державних органів та установ (у тому числі, прокурорів), необхідно використовувати всі можливі заходи для підвищення авторитету системи органів прокуратури.

Очевидно, що турбота про престиж професії, в першу чергу, завдання самих прокурорів, покликаних здійснювати наглядову та іншу діяльність безсторонньо і в точній відповідності з законом, не допускаючи аморальних і протиправних проступків, які спотворюють суспільне уявлення про характер прокурорської діяльності.

Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" передбачено, що відносно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у тому числі й працівників прокуратури, можуть бути встановлені спеціальні вимоги до поведінки, які закріплюються у кодексах поведінки представників відповідних професій.

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів має на меті сприяти утвердженню особистих та ділових якостей професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Він визначив основні принципи і моральні норми, якими повинні керуватися працівники прокуратури при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою. Адже виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від прокурорів високого професіоналізму, неупередженості, чесності, порядності та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу на їхню службову діяльність. Кожен працівник прокуратури має це усвідомити.

Професійна діяльність працівника прокуратури має ґрунтуватися на неухильному дотриманні конституційних принципів верховенства права та законності.

При здійсненні повноважень прокурор зобов’язаний діяти законно та в межах своєї компетенції, своєчасно вживати вичерпних заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили.

При виконанні службових обов’язків працівник прокуратури має поважати права та свободи людини і громадянина, дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та поведінки, бути взірцем добропорядності, вихованості і культури.

1. Закон України „Про прокуратуру” N 1789-XII від 5.11.1991 р. // www.rada.gov.ua.

2. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури : наказ Генерального прокурора України від 28.11.2012 р. - № 123.

3. Професійна етика прокурора: навч.-метод. комплекс / уклад.: О. М. Литвак, С. В. Подкопаєв, П. В. Шумський та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2011. – 16 с.

4. Долежан В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 12. – С. 63.

5. Данілін С. Кодекс професійної етики прокурора. Яким йому бути? // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 10. – С. 65.

6. Толочко О., Подкопаєв С. Удосконалення правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів // Вісник прокуратури. – 2006. – №2. – С. 72.

7. Прикладна етика: навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 392 с.

8. Сухонос В. В. Мистецтво обвинувальної промови прокурора [Текст] / В. В. Сухонос, О. Є. Звірко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 38-42.

9. Дадерко Л. Культура і стиль обвинувальної промови прокурора / Л. Дадерко // Право України. - 2000. - №11. - С. 46-50.