Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Конституционное право \ 5500. Презентація Адміністрація Президента України: завдання, функції, структура, основні напрями діяльності

Презентація Адміністрація Президента України: завдання, функції, структура, основні напрями діяльності

« Назад

Код роботи: 5500

Вид роботи: Презентація

Предмет: Конституційне право

Тема: Адміністрація Президента України: завдання, функції, структура, основні напрями діяльності

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Загальна характеристика Адміністрації Президента України

2. Склад та структура Адміністрації Президента України

2.1. Повноваження Глави

2.2. Повноваження Прес-секрктаря

3. Завдання Адміністрації Президента України

4. Функції Адміністрації Президента України

5. Основні напрями діяльності

Висновки

Список використаних джерел

Адміністрація Президента - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

Загальне керівництво Адміністрацією здійснює Глава Адміністрації. У разі тимчасової відсутності Глави Адміністрації його повноваження виконує один із перших його заступників або один із заступників. Працівники Адміністрації є державними службовцями.

Основними завданнями Адміністрації є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.

1. Конституція України від 28.06.1996.

2. Про Положення про Адміністрацію Президента України Президент України; Указ, Положення від 02.04.2010 № 504/2010.

3. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2004.

4. Конституційне право України: навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Дніпропетровськ.: TOB "ЛізуновПрес", 2012.