Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Гражданско-процессуальное право Украины \ 5140. Шпаргалка з курсу Цивільно-процесуальне право України - 120 питань

Шпаргалка з курсу Цивільно-процесуальне право України - 120 питань

« Назад

Код роботи: 5140

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Цивільно-процесуальне право України

Тема: 120 питань

Кількість сторінок: 130

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

1. Поняття, предмет, метод, принципи і функції цивільного права

2. Поняття і структура цивільного законодавства

3. Цивільне правовідношення (поняття, особливості, види, елементи та підстави виникнення)

4. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб (поняття, зміст та види)

5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою (підстави, порядок, наслідки)

6. Правовий статус фізичної особи-підприємця

7. Опіка та піклування як цивільно-правовий інститут

8. Поняття, ознаки, правоздатність і дієздатність юридичної особи, її індивідуалізація

9. Створення та припинення юридичних осіб

10. Класифікація юридичних осіб

11. Організаційно-правові форми юридичних осіб

12. Поняття і види об’єктів цивільних правовідносин

13. Речі як об’єкти цивільних прав

14. Цінні папери як об’єкти цивільних прав

15. Поняття особистих немайнових прав, їх зміст та захист

16. Характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи

17. Характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

18. Правочини як підстава виникнення цивільних правовідносин (поняття, види, форма та умови дійсності)

19. Недійсність правочину (поняття, види, правові наслідки)

20. Представництво та довіреність (поняття та види)

21. Здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання обов’язків

22. Поняття і види строків (термінів) в цивільному праві

23. Позовна давність як строк захисту цивільних прав (поняття, види, початок перебігу, перерив, зупинення, наслідки спливу строку позовної давності)

24. Загальні положення про право власності

25. Набуття та припинення права власності (поняття, момент набуття, підстави)

26. Цивільно-правові способи захисту права власності

27. Загальна характеристика та види права спільної власності

28. Загальна характеристика речових прав на чуже майно

29. Поняття, види, елементи та підстави виникнення зобов’язань

30. Поняття і принципи виконання зобов’язань

31. Поняття та загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов’язань

32. Застава як вид забезпечення виконання зобов’язань

33. Загальні положення про порушення зобов’язань та їх правові наслідки

34. Цивільно-правова відповідальність (поняття, ознаки, види, форми, функції)

35. Поняття та підстави припинення зобов’язань

36. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності

37. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань

38. Загальна характеристика цивільно-правового договору (поняття, зміст, форма та порядок укладення)

39. Класифікація цивільно-правових договорів

40. Зміна або розірвання договору (підстави, порядок, правові наслідки)

41. Правова характеристика договору купівлі-продажу (поняття, елементи, права та обов’язки сторін та правові наслідки їх порушення)

42. Правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу (поняття, особливості, елементи, права та обов’язки сторін і правові наслідки їх порушення)

43. Правова характеристика договору дарування (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

44. Правова характеристика договору довічного утримання (догляду) (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

45. Правова характеристика договору найму (оренди) майна (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

46. Загальна характеристика видів договору найму (оренди) майна (договір прокату, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму транспортного засобу)

47. Правова характеристика договору найму (оренди) житла (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

48. Правова характеристика договору позички (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

49. Правова характеристика договору підряду (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, правові наслідки їх порушення )

50. Загальна характеристика видів договору підряду (побутовий підряд, будівельний підряд)

51. Правова характеристика договору перевезення вантажу (поняття, елементи, права та обов’язки сторін та правові наслідки їх порушення)

52. Правова характеристика договору перевезення пасажирів та багажу (поняття, елементи, права та обов’язки сторін)

53. Правова характеристика договору зберігання (поняття, елементи, права та обов’язки сторін і правові наслідки їх порушення)

54. Правова характеристика спеціальних видів зберігання

55. Правова характеристика договору доручення (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

56. Правова характеристика договору комісії (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

57. Правова характеристика договору управління майном (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, підстави припинення)

58. Правова характеристика договору позики (поняття, елементи, права та обов’язки сторін)

59. Правова характеристика кредитного договору (поняття, елементи, права та обов’язки сторін)

60. Правова характеристика договору банківського вкладу (поняття, елементи, права та обов’язки сторін)

61. Правова характеристика договору банківського рахунку (поняття, елементи, права та обов’язки сторін)

62. Правова характеристика безготівкових розрахунків (поняття, види та їх особливості)

63. Правова характеристика договору простого товариства (поняття, елементи, права та обов’язки сторін, відповідальність учасників, припинення)

64. Поняття, ознаки та елементи зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди

65. Деліктна відповідальність (поняття, особливості, підстава та умови)

66. Відповідальність фізичної або юридичної особи за шкоду, заподіяну їхнім працівником чи іншою особою

67. Відповідальність органів державної влади або органу місцевого самоврядування та їх службових або посадових осіб

68. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними органами або судом

69. Відповідальність за шкоду, заподіяну особами, що не досягли 18 років

70. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено дієздатними особами та особами, що не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними

71. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

72. Відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю або життю (поняття, умови, зміст, розмір та його зміна)

73. Публічна обіцянка винагороди (без оголошення конкусу, за результатами конкурсу)

74. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави як вид недоговірного зобов’язання

75. Загальні положення про спадкування (поняття, види, суб’єкти та об’єкт спадкового правонаступництва, відкриття спадщини та його правове значення)

76. Спадкування за законом (підстави, порядок, зміна черговості, спадкування за правом представлення)

77. Спадкування за заповітом (поняття, види, форма, зміст заповіту, право на обв’язкову частку в спадщині)

78. Прийняття спадщини та відмова від спадщини (поняття, строки, способи, правові наслідки, спадкова трансмісія)

79. Поділ спадщини та відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця. Оформлення спадкових прав

80. Правова характеристика договору ренти (поняття, елементи, права та обовязки сторін, підстави припинення)

81. Стадії цивільного процесу та їх загальна характеристика

82. Поняття цивільного судочинства та загальна характеристика його видів (наказного, позовного, окремого)

83. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права

84. Джерела цивільного процесуального права (верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи)

85. Загальні засади судочинства закріплені в Конституції України та принципи організації правосуддя закріплені в Законі України «Про судоустрій і статус суддів»

86. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права

87. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація

88. Поняття та загальна характеристика учасників справи за ЦПК України

89. Поняття, загальна характеристика інших учасників цивільного процесу: помічника судді, секретаря судового засідання, судового розпорядника, свідка, експерта, експерта з питань права, перекладача, спеціаліста за ЦПК України

90. Загальна характеристика сторін: поняття, їх види та характерні ознаки

91. Поняття позивача та його загальна характеристика

92. Загальна характеристика відповідача та процесуальні засоби, що забезпечують захист інтересів (відзив, заперечення проти позову, пред’явлення зустрічного позову)

93. Поняття, види та характерні ознаки третіх осіб в цивільному процесі та відмежування їх від третіх осіб в цивільному праві

94. Характеристика третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору та особливості подання ними позову, відмежування їх від позивачів

95. Характеристика третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору та відмежування їх від третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

96. Особи, які можуть бути представниками в суді (поняття, підстави, повноваження)

97. Поняття цивільної юрисдикції та її види (предметна та суб’єктна; інстанційна; територіальна)

98. Предметна та суб’єктна юрисдикція: справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

99. Територіальна юрисдикція (підсудність) та її види (підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя; підсудність справ за місцем проживання (місцезнаходженням) відповідача; підсудність справ за вибором позивача; підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами; виключна підсудність)

100. Поняття, види та загальна характеристика судових витрат в цивільному процесі

101. Судовий збір (поняття, розмір, порядок сплати) в цивільному процесі

102. Поняття судових доказів та засобів доказування за ЦПК України (письмові, речові, електронні докази; висновки експертів, висновок експерта у галузі права; показання свідків)

103. Поняття судового доказування та основні правила доказування (належність доказів, допустимість доказів, достовірність доказів, достатність доказів, обов’язок доказування, подання (витребування) доказів, дослідження доказів, оцінка доказів)

104. Підстави звільнення від доказування за ЦПК України

105. Поняття, види заходів процесуального примусу (попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф) та їх характеристика за ЦПК України

106. Призначення, характерні ознаки та категорія справ, які вирішуються в порядку загального позовного провадження за ЦПК України

107. Призначення, характерні ознаки та категорія справ, які вирішуються в порядку спрощеного позовного провадження за ЦПК України

108. Підстави та процесуальні наслідки відкриття провадження у справі

109. Підготовче провадження, в т.ч. мета, строк, порядок проведення та судові рішення підготовчого засідання

110. Розгляд справи по суті (загальні положення; відкриття розгляду справи по суті; з’ясування обставин справи та дослідження доказів; судові дебати та ухвалення рішення)

111. Поняття і види судових рішень (ухвали, рішення (заочне, додаткове), судовий наказ, постанови) та вимоги, яким має задовольняти судове рішення за ЦПК України

112. Набрання рішенням законної сили та наслідки законної сили судового рішення за ЦПК України

113. Ухвали суду першої інстанції за ЦПК України (поняття, види, порядок постановлення та особливості оскарження)

114. Поняття, види та підвідомчість третейських судів як органів цивільної юрисдикції

115. Правова характеристика наказного провадження за ЦПК України

116. Правова характеристика заочного провадження за ЦПК України

117. Правова характеристика окремого провадження за ЦПК України

118. Поняття і загальна характеристика апеляційного провадження за ЦПК України

119. Поняття і загальна характеристика касаційного провадження за ЦПК України

120. Поняття і загальна характеристика провадження у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами за ЦПК України